Reklama

Reklama

Důsledky Černé smrti: Zlepšil mor zdraví londýnské populace?

15.5.2014 - Jan Miklín
Několik vln epidemie moru ve 14. století mělo v Evropě za následek smrt asi třetiny tehdejšího obyvatelstva, řádově několik desítek milionu mrtvých. Nový výzkum ukazuje, že přeživší generace byla paradoxně zdravější
Černá smrt

Doktorka Sharon De Witte z University of Southern Carolina prozkoumala kosterní pozůstatky z londýnských hřbitovů. Zaměřila se na lidi, kteří zemřeli v období 200 let před a po příchodu morové vlny do Anglie v roce 1347. A výsledky byly překvapující.

Prodloužený život

Před epidemií zemřelo v průměru 30 % pohřbených ve věku 10-20 let a dalších 35 % mezi 20 až 40 letech. Po katastrofě však tato čísla klesla na 23, respektive 20 %. Zároveň počet lidí, kteří se dožili více jak 70 let, vzrostl z 10 % na více jak 25 %. Vypadá to tedy, že epidemie, jež postihla nejzranitelnější členy společnosti, zlepšila průměrný zdravotní stav prostým odstraněním „nejslabších článků“.

Vědkyně však varuje před zbrklými závěry. „Další výzkum je potřeba věnovat ekonomickým vlivům i migraci, která po epidemii vzrostla a ovlivnila skladbu městského obyvatelstva,“ říká. Jiným možným faktorem je výživa: některé teorie říkají, že pokles počtu obyvatel leckde až na polovinu měl za následek hladomor, jelikož chyběly pracovní síly na sklizeň. Minimálně v některých oblastech však žilo více lidí, jež bylo schopno tehdejší zemědělství kvalitně uživit, a pokles jejich počtu mohl mít naopak za následek zlepšení výživy.

Studie vycházela z výzkumu asi šesti stovek těl z jednoho města, nelze ji tedy generalizovat na celou Evropu. Na druhou stranu její závěry „sedí“ s předešlými výzkumy například ze Španělska.

Reklama