Reklama

Reklama

Keňa

Už před dvěma tisíci let začal v Keni obchod s arabským a perským světem a odtud později řídila Velká Británie svoje východoafrické kolonie. Dodnes je tato multietnická země dopravním a ekonomickým střediskem oblasti

Vlajka: 
Kontinent: 
Afrika

Reklama