Reklama

Reklama

Škodlivost mobilních telefonů? Zatím neprokázáno

5.9.2013 - Redakce 100+1
Ohrožují mobilní telefony naše zdraví? Pomůže držet si je dál od těla? Na toto téma vznikl bezpočet výzkumů, jednoznačný závěr však nemají
Nebezpečné volání?

Mnohé vědecké studie tvrdí, že negativní vliv mobilních telefonů na zdraví člověka je prokazatelný a nesporný a že jeho používáním dochází k nejrůznějším nežádoucím změnám, a to zejména v oblasti mozku. Následkem pak může být únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, soustředění a paměti, únavnost, nechutenství, bušení srdce, nevolnost, psychické problémy, změny EEG mozku, pokles hladiny hormonu melatoninu, poruchy DNA a chromozomů, změny v buněčném cyklu a bujení buněk, snížení počtu živých spermií a jejich pohyblivosti a v případě častého používání telefonu dokonce několikanásobné zvýšení rizika nádoru mozku či sluchového nervu. Děti mohou trpět autismem, hyperaktivitou a dalšími poruchami chování. Podle některých lékařů by mobilní telefony měly být zcela zakázány, a to zejména dětem.

Jiní vědci jsou zdrženlivější a tvrdí, že problémy spojované s častým používáním mobilních telefonů mohou být způsobeny i jinými faktory a že škodlivost či neškodnost mobilů se ukáže až za několik desítek let. Přesto platí několik doporučení, která by měla případné nežádoucí účinky snížit:

  • kupovat přístroje s nejnižším možným SAR (míra absorbce elektromagnetického vlnění živou tkání)
  • při telefonování používat sadu hands free, která podstatně snižuje absorbci vyzařování
  • nenosit mobil přímo na těle
  • vyvarovat se telefonování v autě a v místech se slabým signálem
  • telefonovat maximálně 3 minuty a mezi jednotlivými hovory zachovávat pauzu alespoň 15 minut
  • při spánku mít mobil co nejdále od hlavy, alespoň 1 metrchránit děti před používáním mobilu

Reklama