Reklama

Reklama

Nizozemsko

Vlajka vychází z barev, které patřily Vilémovi I. Oranžskému, jenž ve 2. polovině 16. století vedl revoltu proti španělské nadvládě. Jde zřejmě o nejstarší kontinuálně používanou trikoloru

Vlajka: 
nizozemí
Kontinent: 
Evropa

Reklama