Reklama


Období nadějí a očekávání: Zrod československého státu

28.10.2016 - Ilona Šťastná

Před 98 lety vzniklo samostatné Československo. Pojďme si připomenout klíčové momenty první republiky

Vznik Československa - Po čtyřsetleté nadvládě Habsburků vznikl samostatný stát
Vznik Československa - Po čtyřsetleté nadvládě Habsburků vznikl samostatný stát

Oficiálně byl vznik nového československého státu vyhlášen 28. 10. 1918 zákonem o zřízení samostatnosti, který podepsali Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár.

14. 11. 1918 – první vláda

Jmenování první vlády v čele s Karlem Kramářem, ve které se prvním ministrem financí stal Alois Rašín, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Milan Rastislav Štefánik. Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk.

25. 2. 1919 – počátek měnové reformy

Byla uzákoněna měnová reforma, která probíhala pod vedením Aloise Rašína. Měla několik fází. V první fázi byly orazítkovány všechny rakousko-uherské bankovky v hodnotě 1000,- a okolkovány mince a bankovky nižší hodnoty. Novou měnou byla uzákoněna koruna československá s poměrem 1:1 k rakousko-uherské koruně.

28. 7. 1920 – vyvrcholení sporu o Těšínsko

Po asi dvouletém sporu o Těšínsko mezi Polskem a Československem se rozhodlo o přerozdělení jeho území mezi tyto dvě země. Všemu předcházely ozbrojené konflikty a nepokoje ze strany Poláků i Čechů.

1928 – Modus vivendi

Díky ministru zahraničí E. Benešovi se znovu urovnaly vztahy Československa s církví a papežem. Tzv. modus vivendi byla dohoda mezi církví a státem o majetkových věcech a správě diecézí.

1929 – počátek hospodářské krize

Hospodářská krize se začala projevovat nejprve v zemědělství a postupně prorůstala celým systémem. Došlo k devalvaci koruny, což bylo spojeno s velkou vlnou migrace obyvatelstva z chudších oblastí. Vláda se snažila vše řešit státními půjčkami, sociálními akcemi (žebračenky na jídlo), ale vše vedlo ke katastrofální nezaměstnanosti a chudobě.

1935 – abdikace prezidenta T. G. Masaryka

Masaryk abdikoval ze zdravotních důvodů a jako svého nástupce prosazoval E. Beneše. Ten nakonec v konkurenci Klementa Gottwalda a Bohumila Němce zvítězil.

24. 4. 1938 – karlovarský program

Henleinova Sudetoněmecká strana zformulovala a přijala tzv. karlovarský program. 8 požadavků vůči československé vládě, mezi kterými byl i požadavek rovnoprávnosti německých skupin v ČSR, plnou svobodu něm. názoru, přesné ohraničení německého území nebo zákonná ochrana Němců žijících v ČSR mimo německá území. Vláda o těchto požadavcích s SdP jednala, ale nepřijala je.

29. 9. 1938 – Mnichovská konference

Dohoda o odstoupení pohraničních oblastí Německu byla podepsaná přestaviteli VB, Francie, Itálie a Německa. Vláda ČSR pod předsednictvím E. Beneše mnichovský diktát přijala. ČSR tak přišla o 41 098 km2 svého území, o 4 879 000 obyvatel, 33% průmyslových závodů a většinu podniků textilního, báňského, sklářského a papírenského průmyslu. Ztratila všechny pohraniční pevnosti a byly přerušeny nejdůležitější železniční tratě. Vše tak bylo připraveno na definitivní likvidaci Československa.

 

 

  • Zdroj textu: Tajemství české minulosti 1/2010
  • Zdroj fotografií: Wikipedie

ReklamaReklama

Aktuální články

Význam utajení si uvědomoval již římský vládce Gaius Julius Caesar, který psal šifrované zprávy z bojiště.

Zajímavosti

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

Historie

Korýši skýtají jednoznačně nejčerstvější maso, jaké se vám může na talíři ocitnout. Důvod je prostý. Do vroucího vývaru se vkládají živí.

Revue

SpaceShipTwo VSS Unity na novém testovacím letu jako kluzák

Vesmír
Válka

Zalesněné skály v Číně

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907