Reklama


Záhadná smrt Ladislava Pohrobka: Kdo „pomohl“ králi na onen svět?

13.04.2017 - Josef Veselý

Zabíjel mor nebo mocichtiví páni?

Malý král - Ve věku 13 let byl mladý panovník zvolen a korunován i českým králem
Malý král - Ve věku 13 let byl mladý panovník zvolen a korunován i českým králem

Eneáš Silvius Piccolomini napsal: „Jedni smrt přičítali nemoci, druzí jedu. Němečtí lékaři, kteří nejvíce pečovali o jeho zdraví, po návratu do Rakous veřejně prohlásili, že jakmile král onemocněl a oni byli přivoláni, rozpoznali zjevné známky smrti jedem a že se neodvážili v cizí zemi oznámit, co spatřili. Že se obávali moci těch, jejichž zločinem král zahynul.“ 

Hlavní podezřelí

Okamžitě se objevila jména dvou podezřelých – Jiří z Poděbrad a Jan Rokycana. Na Jiřího by asi padl temný stín za všech okolností. Vysvětlování bleskové smrti morem podezření z úkladného útoku ještě znásobovalo. Byl Jiří z Poděbrad vrahem krále Ladislava? Zabil ho, aby se sám dostal na český trůn?

„Jiří Poděbradský byl prý královým nepřítelem již tehdy, když vytáhl k Dunaji a nechtěl vstoupit do Vídně, protože mu král byl bez příčiny podezřelý. Strach naplňuje mysli vědomé si zločinu. Těm, jejichž duše je bezúhonná, se všechno zdá být bezpečné. A Jan Rokycana, ten se králi nikdy nelíbil, a vyšlo to najevo, když mu jednou, nesoucímu svátost, neprokázal úctu. A ani mně není neznámo, že se rozšířila pověst, že se král rozhodl slavit svatbu v Praze proto, aby (až se tam sejdou katoličtí páni) mocnou rukou pozajímal kacíře a ukončil konečně husitské šílenství.

To předvídali Rokycana i Poděbradský a připravovali smrt krále pro svoje bezpečí. Ani já bych nemohl snadno říci, co se mi z toho zdá pravděpodobnější, a neodvažoval bych se uvádět věci nejisté jako jisté. Promýšlím výroky druhých a píši více, než věřím. Jisté je ale to, že kromě Rokycany, o němž každý soudil, že mu králova smrt byla velice vítaná, Jiří i ostatní pánové království byli po králově smrti velice zarmouceni a po celém království byl všeobecný smutek.“ Tolik úryvek z Historie české Eneáše Silvia Piccolomoniho, pozdějšího římského papeže Pia II.

Kosti odhalují pravdu

Závěry o tom, že královu smrt nezpůsobil mor, potvrdil v roce 1984 antropolog profesor doktor Emanuel Vlček, který zkoumal kosterní pozůstatky Ladislava Pohrobka. Vyloučil jako možné příčiny smrti těžké infekce, například mor, smrtící sepsi, smrtící salmonelózu, ale i otravu arzénem nebo dalšími anorganickými jedy, případně botulotoxinem.

V lednu 1985 proběhlo makroskopické vyšetření Ladislavových kosterních pozůstatků a byla objevena mnohočetná osteolytická ložiska (osteolýza je rozpad kostí), kterými jsou královy kosti prostoupeny doslova od hlavy až k patě. Český král zemřel na zhoubnou krevní chorobu bílých krvinek, tedy akutní leukémii. 

  • Zdroj textu: Svět 4/2007
  • Zdroj fotografií: Wikipedie

ReklamaReklama

Aktuální články

Počet lidí holdujících rizikovému pití se mezi Afroameričany zdvojnásobil, mezi ženami je nárůst o 84 % a mezi seniory dokonce o 107 %.

Zajímavosti

Zmrzlý měsíc planety Saturn skrápějí pořádné deště

Vesmír

Slabým místem hrochů jsou zákeřné infekce

Příroda

<p>Royal Navy ostřelovalo palác zanzibarského sultána, načež poslali ke dnu i jedinou nepřátelskou loď. Na snímku pre-dreadnought <em>HMS Hood</em></p>

Válka

Filip IV. obvinil templáře z kacířství, zabavil jejich majetek a řád zrušil

Historie

Vlny způsobené hurikánem Ophelia dosahují až desetimetrové výšky.

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907