Reklama

Reklama

Alkohol vs. marihuana: Zkouření řidiči bourají méně často, než ti opilí

12.2.2015 - Martin Reichman
Nejnovější studie amerického dopravně-bezpečnostního úřadu ukazuje, že alkohol je pro řízení auta výrazně rizikovější, než například marihuana
Marihuana

Závěry výzkumu federálního úřadu pro dopravní bezpečnost (National Highway Traffic Safety Administration), který probíhal v letech 2013 a 2014, na reprezentativním vzorku 9 000 řidičů ukazují, že řidiči, kteří před jízdou požili alkohol, bourají v průměru 7× častěji, než řidiči s pozitivním testem na THC. Studie pochopitelně netvrdí, že užívání marihuany před jízdou je bezpečné. V přímém srovnání řidičů s naměřeným THC a těch střízlivých, způsobují kuřáci marihuany o 25% více nehod než řidiči střízliví, opilci ale podle NHTSA bourají častěji.

Rozdíl mezi počtem řidičů se zjištěným alkoholem a se zjištěným THC přitom není statisticky příliš významný. Během předchozího monitoringu z roku 2007 byl alkohol zjištěn v průměru u 9,7% řidičů a marihuana u 6,9% řidičů. Aktuální data z let 2013-2014 se příliš neliší, mírně klesl počet řidičů s alkoholem a naopak mírně narostl počet lidí se zjištěným THC. Veškerá data pro studii NHTSA byla sbírána anonymně.

 

Legální, ale nikoli bezpečný

Zajímavé výsledky ukázala studie také v souvislosti s tolerovanou hodnotou alkoholu a počtem dopravních nehod. V USA, nebo například ve Velké Británii, je povolený limit pro obsah alkoholu v krvi (BAC) 0,08%, což odpovídá zhruba jednomu litru poctivého 12° piva s 5% obsahem alkoholu. Podle NHTSA řidiči, u nichž byl zjištěn alkohol v tolerovaném objemu, bourali 4× častěji než řidiči střízliví. V případě řidičů s hodnotami 0,15% alkoholu v krvi, se pak podle NHTSA pravděpodobnost vzniku dopravní nehody zvyšuje až 12×.

Po loňské částečné dekriminalizaci konopí v některých státech USA, se tamější úřady pokouší stanovit hodnotu THC, která negativně neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo. Lze tak očekávat, že výsledky respektovaného úřadu budou pro americkou administrativu přijatelným vodítkem.  

Reklama