Cizí kupec v čele Slovanů

06.11.2015 - Jitka Lenková, Václav Pavlík

Zápis v kronice uvádí, že když franský král Chlothar II. panoval čtyřicátý rok, (tedy asi roku 623 nebo 624), muž jménem Sámo, který pocházel z kraje senonského, shromáždil nějaké kupce a v jejich čele se vypravil za obchodem na území obývané Slovany, jimž se říkalo Venedové. V té době však Venedové vedli válku s Avary


Reklama

I když se obecně o Sámovi vždy píše jako o kupci, zřejmě to byl muž mnoha talentů, včetně vojenského. Vyhodnotil situaci tak, že spíše mohou Slované zvítězit nad Avary, než naopak. Připojil se tedy ke Slovanům a svými znalostmi vedení boje značně přispěl k jejich vítězství. Dokázal je sjednotit na základě společného zájmu, nenávisti k Avarům a postavit se do jeho jejich čela. Slované si zvolili Sáma za svého vládce a tím vznikla první „slovanská říše“ ve střední Evropě, byť zatím zřejmě jen v podobě volného kmenového svazu.

Sámovy provokace

Asi osm let po vítězství nad Avary Slované zavdali záminku k dalšímu konfliktu s mocnými sousedy, tentokrát franskou říší. Frankové je nijak neutlačovali ani nezotročovali, jako dříve Avaři, naopak se Slovany mírumilovně obchodovali. Z neznámého důvodu však Slované na svém území přepadli, zavraždili a oloupili o majetek velkou skupinu franských kupců, Sámových krajanů.

Tehdejší franský král Dagobert I. pověřil svého vyslance Sicharia, aby se vydal k Sámovi s poselstvím, v němž král po vůdci Slovanů požadoval náhradu za životy zabitých kupců a za majetek, kterého se neprávem jeho lidé zmocnili. Sámo však toto poselstvo vůbec nepřijal, což nelze ve vztahu k franské říši vyložit jinak než jako další nepřátelský akt.

Tajemný Wogastisburg

Dagobert I. rozkázal proti Slovanům postavit velké vojsko sebrané z celého svého království i u spojenců. Do Sámovy říše vpadlo třemi proudy.Slované se sice na válku připravovali na různých místech, ale přesto utrpěli několik porážek.Po třídenních bojích Slované zvítězili, vtrhli do franského ležení a vše, co tam bylo, pobrali jako kořist. Fredegarova kronika k této události uvádí, že „velké množství Franků bylo pobito meči Venedů“.

Sláva a pád Sámovy říše

Vítězstvím u Wogastisburgu si Sámo i jeho kmenový svaz upevnil své postavení. Přidali se k němu i ti, kteří to dříve odmítali, napříkladsrbský kníže Dervan, jehož říše tehdy patrně zasahovala až na naše území a byla původně rovněž podřízena franské říši.

Pro Sámovu říši poté nastalo období rozkvětu. Celkem v ní Sámo šťastně panoval třicet pět let, ještě mnohokrát zvítězil nad Avary a těšil se ze svých dvanácti slovanských manželek, se kterými měl údajně dvacet dva synů a patnáct dcer. Slovanský kmenový svaz však byl s jeho osobou spojen natolik, že po Sámově smrti (658 nebo 659) nedokázal nikdo Sáma nahradit a jeho říše se rozpadla. 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: WikimediaDalší články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

V minulosti sestávaly nejjemnější látky z více než dvou set vláken na centimetr čtvereční a zdobily je také výšivky. (foto: Shutterstock)

Zajímavosti

Vedle pilota má Air Car pojmout i trojici spolucestujících. (foto: Profimedia/Lazzarini Design)

Revue

Mohutný výron koronální hmoty na snímku sondy SOHO

Vesmír

Archeologům se poprvé podařilo nalézt zbytky dřevěných hrotů z římské éry, které měly odradit útočníky. Hroty fungovaly podobně jako ostraný drát nebo žiletkový plot. (ilustrační foto: Unsplash, Hunter JamesCC0)

Věda

Pohled z planiny Omalos na vrcholky Bílých hor (Lefka Ori) s divokými růžovými tulipány (Tulipa bakeri) a fialovými sasankami věncovými (Anemone coronaria) v popředí. (foto: Cedrik a Štěpánka Haškovcovi - se souhlasem k publikování)

Příroda

Stříbro nalezené v Kutné hoře vedlo krále k vydání horního zákoníku a ražbě pražských grošů, „tvrdé měny“ středověku. (ilustrace: Wikimedia Commons, CC0)

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907