Cizí kupec v čele Slovanů

06.11.2015 - Jitka Lenková, Václav Pavlík

Zápis v kronice uvádí, že když franský král Chlothar II. panoval čtyřicátý rok, (tedy asi roku 623 nebo 624), muž jménem Sámo, který pocházel z kraje senonského, shromáždil nějaké kupce a v jejich čele se vypravil za obchodem na území obývané Slovany, jimž se říkalo Venedové. V té době však Venedové vedli válku s Avary


Reklama

I když se obecně o Sámovi vždy píše jako o kupci, zřejmě to byl muž mnoha talentů, včetně vojenského. Vyhodnotil situaci tak, že spíše mohou Slované zvítězit nad Avary, než naopak. Připojil se tedy ke Slovanům a svými znalostmi vedení boje značně přispěl k jejich vítězství. Dokázal je sjednotit na základě společného zájmu, nenávisti k Avarům a postavit se do jeho jejich čela. Slované si zvolili Sáma za svého vládce a tím vznikla první „slovanská říše“ ve střední Evropě, byť zatím zřejmě jen v podobě volného kmenového svazu.

Sámovy provokace

Asi osm let po vítězství nad Avary Slované zavdali záminku k dalšímu konfliktu s mocnými sousedy, tentokrát franskou říší. Frankové je nijak neutlačovali ani nezotročovali, jako dříve Avaři, naopak se Slovany mírumilovně obchodovali. Z neznámého důvodu však Slované na svém území přepadli, zavraždili a oloupili o majetek velkou skupinu franských kupců, Sámových krajanů.

Tehdejší franský král Dagobert I. pověřil svého vyslance Sicharia, aby se vydal k Sámovi s poselstvím, v němž král po vůdci Slovanů požadoval náhradu za životy zabitých kupců a za majetek, kterého se neprávem jeho lidé zmocnili. Sámo však toto poselstvo vůbec nepřijal, což nelze ve vztahu k franské říši vyložit jinak než jako další nepřátelský akt.

Tajemný Wogastisburg

Dagobert I. rozkázal proti Slovanům postavit velké vojsko sebrané z celého svého království i u spojenců. Do Sámovy říše vpadlo třemi proudy.Slované se sice na válku připravovali na různých místech, ale přesto utrpěli několik porážek.Po třídenních bojích Slované zvítězili, vtrhli do franského ležení a vše, co tam bylo, pobrali jako kořist. Fredegarova kronika k této události uvádí, že „velké množství Franků bylo pobito meči Venedů“.

Sláva a pád Sámovy říše

Vítězstvím u Wogastisburgu si Sámo i jeho kmenový svaz upevnil své postavení. Přidali se k němu i ti, kteří to dříve odmítali, napříkladsrbský kníže Dervan, jehož říše tehdy patrně zasahovala až na naše území a byla původně rovněž podřízena franské říši.

Pro Sámovu říši poté nastalo období rozkvětu. Celkem v ní Sámo šťastně panoval třicet pět let, ještě mnohokrát zvítězil nad Avary a těšil se ze svých dvanácti slovanských manželek, se kterými měl údajně dvacet dva synů a patnáct dcer. Slovanský kmenový svaz však byl s jeho osobou spojen natolik, že po Sámově smrti (658 nebo 659) nedokázal nikdo Sáma nahradit a jeho říše se rozpadla. 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Smrt Julia Caesara, těsně před vznikem císařství

Věda

Záběr výbuchu z 16. července 1945 v Novém Mexiku – nechybělo ale zas tak moc, aby atomovou bombu sestrojilo i nacistické Německo. Ve výřezu první atomová bomba odpálená během testu Trinity. (foto: Shutterstock + Wikimedia Commons, Federální vláda Spojených států amerických, CC0)

Zajímavosti

Vytrženo z kontextu

The Furniture Lift | Leandro Erlich

Argentinský umělec Leandro Erlich si pro svou neotřelou instalaci zvolil náměstí ve francouzském Nantes. Přímo nad jeho střed do výšky zhruba deseti metrů umístil kus rohové budovy, k jejímuž oknu vede nábytkový výtah. Erlich si zakládá na realističnosti svých projektů, a výsek stavby se proto jeví velmi uvěřitelně: Nechybějí ani takové detaily jako cihly ve stěnách či prostory pod podlahou. Kus konstrukce vyrobený z ultralehkých materiálů přitom nedrží ve vzduchu žádná pomocná lana – jeho jedinou oporu představuje právě žebřík. (foto: Profimedia)

Revue

Sebereplikující se von Neumannovy sondy by mohly vydávat rádiové záření, které je schopen do veliké vzdálenosti detekovat radioteleskop FAST.

Vesmír

Plamének plotní běžně kvete od června do září, často se však s jeho květy potěšíme i v říjnu a výjimečně dokonce i počátkem listopadu. Plamének dokáže dokonale skrýt dřeviny i ploty, po nichž se pne.

Příroda

Portrét Perchty z Rožmberka, detail obrazu z 19. století, který se nachází na hradě Rožmberk.

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907