Ferdinand I. Habsburský: Tvůrce středoevropské mnohonárodnostní monarchie

16.10.2015


Reklama

Když české stavy 23. října 1526 slavnostně zvolily Ferdinanda Habsburského českým králem, ještě netušily, že svým rozhodnutím napsaly historii na dlouhých čtyři sta let. Mladý rakouský arcivévoda se stal zakladatelem habsburské říše, jejíž součástí se staly také české země.

Po smrti českého krále Ludvíka Jagellonského bylo třeba zvolit nového panovníka. Mladý monarcha po sobě nezanechal potomky, pouze sestru Annu, jejímž manželem byl právě Ferdinand. Čeští stavové ale nedali k sňatku souhlas a proto neuznali nástupnická práva poslední Jagellovny. Vyžádali si regulérní volbu, která nakonec Ferdinandovi královskou korunu přece jen nasadila.

Krátce po svém nástupu na trůn byl však konfrontován se zcela odlišnými poměry, než jakým přivykl během pobytu na španělském dvoře a v Rakousích. Ferdinandův absolutistický postoj, posílený příklonem ke katolické víře, vyvolal konflikt se stavovskou společností hlásící se v hojné míře k protestantství. V letech 1546-1547 byl nucen čelit protihabsburskému povstání, jehož porážka určila další vývoj českého státu, který byl provázen vzestupem panovnické moci na úkor stavů.

TIP: Potupa českých zemí: Nelítostné Obnovené zřízení zemské

I přes nesnáze, které ho na pozici českého krále provázely, našel tvůrce mnohonárodnostní monarchie, jenž zemřel 25. července 1564, místo posledního odpočinku v pražské katedrále svatého Víta. Jeho následníkem se stal syn Maxmilián II. Byl tak položen základní kámen pro nástupnictví habsburské dynastie v českých zemích. 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Obsahy izotopů stroncia a kyslíku v pozůstatcích padlých v bitvě u Himéry prozrazují, že většinou nešlo o sicilské bojovníky, ale žoldáky ze vzdálených míst.

Věda
Vesmír

Z rybníka na talíř

skokan zelený | výskyt: Evropa

Tento hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého dorůstá 5–11 cm a jeho obvykle hnědé oči mění v době páření barvu: U samců přecházejí do zelenožluté, zatímco samicím žloutnou nebo získávají žlutohnědý odstín. Díky svému jasně zelenému zbarvení skokani na svou hmyzí oběť rádi číhají například v záplavě lístků okřehku menšího, lidově zvaného žabinec. K jejich nejurputnějším predátorům přitom patří člověk – zmíněný žabí druh se totiž považuje za delikatesu. (foto: Profimedia)

Zajímavosti

Na malou plachetnici Sundowner se nacpalo na 130 vojáků. Za jejím kormidlem stál Charles Lightoller, někdejší druhý důstojník Titanicu.

Válka
Revue

V napjaté atmosféře na počátku 17. století se rozbuškou k rozpoutání násilí mezi katolíky a nekatolíky mohla stát i zdánlivá drobnost. 

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907