Homosexuální svazky nezaměstnaných opeřenců: Ptačí rodičovství a homosexualita

03.02.2017 - Jaroslav Petr

Kdo má hodně práce s potomky, nemá čas na milostné avantýry. To v ptačí říši platí nejen o záletech s příslušníky opačného pohlaví, ale i o homosexuálních hrátkách

Zahálející homosexuálové -<p>Samci skalňáka oranžového (<em>Rupicola rupicola</em>) se o své potomstvo vůbec nestarají. Spoustu času ovšem věnují homosexuálním aktivitám</p>
Zahálející homosexuálové -

Samci skalňáka oranžového (Rupicola rupicola) se o své potomstvo vůbec nestarají. Spoustu času ovšem věnují homosexuálním aktivitám


Reklama

Homosexuální chování pozorovali vědci u více než 130 ptačích druhů. U některých se vzájemně dvoří a o páření pokoušejí samice. U jiných k homosexualitě tíhnou naopak samci a výjimkou nejsou ani druhy, kde se homosexuálním aktivitám oddávají obě pohlaví. Jde o překvapivě rozšířený jev. Jak je možné, že se dlouhodobě udržuje?

Když žena mužům vládne

Hluboké analýze podrobilo homosexuální chování ptáků australsko-kanadské trio Geoff MacFarlane z University of Newcastle, Simon Blomberg z University of Queensland a Paul Vasey z University of Lethbridge. Výsledky svých pozorování publikovali na stránkách vědeckého časopisu Animal Behaviour.

TIP: Podobnost podporuje různorodost aneb Stabilní počasí přeje biodiverzitě

Vědci vyšli z teorie, která vysvětluje ptačí polygamii, tedy větší množství partnerů. V některých společenstvech ovládají samci celý harém samiček; v tom případě hovoříme o polygynii. Jinde má naopak samička celou suitu „manželů“ a pak je takové soužití „na hromádce“ označováno jako polyandrie.

Příklad polygynie nabízí vlhovec červenokřídlý (Agelaius phoeniceus). Samec má ve svém teritoriu až tři „manželky“, z nichž se každá nachází v jiné fázi mateřství. Jedna se připravuje ke kladení vajec, druhá už na vejcích sedí a třetí se stará o vylíhlá mláďata. Díky tomu nemá samec se svým harémem tolik práce. Jen výjimečně mu hrozí, že bude muset pomáhat s krmením mláďat hned na několika hnízdech najednou.

Polyandrii je možné sledovat v domácnosti lyskonohů ploskozobých (Phalaropus fulicarius). U těchto ptáků je role matek a otců postavena na hlavu. Samice jsou větší a pestřejší a samy si aktivně namlouvají vyhlédnuté samečky. V rámci boje o zachování rodu se klidně poperou s jinými samicemi jak o hnízdní teritorium, tak o samečky. Po páření naplní každému ze svých „manželů“ hnízdo vajíčky, pak se vytratí a vydají se na cestu do jižních zimovišť. Zmizí z hnízdiště dřív, než se z vajec stačí vyklubat první mládě. Veškerá péče o vejce a potomstvo leží na otci. Naštěstí jsou mláďata lyskonohů poměrně samostatná a otec jejich výchovu zvládá i bez matky.

Soupeř přitažlivější než družka

Jak dokládá příklad vlhovce i lyskonoha, většímu množství partnerů nahrává snadná výchova mláďat. Když se samec nebo samice nemusí obávat, zda rodičovskou roli zvládne, může klidně založit hned několik rodin. MacFarlane, Blomberg a Vasey se zabývali teorií, podle které může nenáročný odchov mláďat vytvářet příhodné podmínky nejen pro polygamii, ale i pro homosexuální svazky.

Homosexuální sklony se u jednotlivých ptačích druhů vyskytují s velice rozdílnou četností. U některých je homosexualita skoro neznámá, u jiných překvapivě četná. Například u albatrosů laysanských (Phoebastria immutabilis) tvoří až 31 % všech párů dvojice homosexuálních samic. Naopak, u hus velkých (Anser anser) je pětina všech párů tvořena homosexuálními samci. Alky malé (Alca torda) se scházejí na místech, kde samci zuřivě soupeří o možnost spářit se s některou z přihlížejících samic. Ve 40 % případů všech páření se ale samci nakonec zkoušejí spářit se svým soupeřem. O homosexuální spojení se pokoušejí dvě třetiny samců a více než 90 % samců se stává objektem zájmu jiného samce.

Kam vede slepá ulička?

Příklady druhů s vysokým výskytem homosexuality představovaly darwinovský paradox, protože zdánlivě odporovaly zákonům evoluce. Z homosexuálního svazku nemůžou vzejít potomci, a tak se zdá, že homosexualita je slepou uličkou.

Australsko-kanadské trio získalo dostatečné údaje o zástupcích 93 ptačích druhů, u kterých bylo prokázáno homosexuální chování ve volné přírodě. Zjistili, že samčí homosexualita byla pozorována u 82 % druhů a samičí homosexualita se vyskytla u 38 % druhů. U řady ptačích druhů byla pozorována homosexualita obou pohlaví. Celkem je však homosexuální chování poměrně vzácné. U všech sledovaných druhů s homosexuálními sklony tvoří jen 5 % všech pohlavních aktivit.

Rodičovská péče nabývá u ptáků rozmanitých podob. Otec a matka přispívají ke stavbě hnízda, sezení na vejcích nebo krmení a obraně mláďat různou měrou. U některých druhů je rozložení rodičovských povinností spravedlivě rozloženo mezi obě pohlaví, u jiných leží tíha na matce a u dalších naopak přebírá většinu péče otec. Jak se ukázalo, výskyt homosexuálního chování závisí právě na tom, jak moc práce si dává rodič s potomky.

Snadné rodičovství podporuje homosexualitu

U druhů, kde je hlavním tahounem péče o potomky otec, se vyskytuje ve velké míře homosexuální chování samic. Samci se oddávají homosexuálním aktivitám jen zcela výjimečně. Například u racků západních (Larus occidentalis) je to otec, na kom leží větší tíha při shánění potravy. Přináší mláďatům na hnízdo větší porce a také přilétá s potravou častěji než samička. Homosexuální sklony tomu odpovídají. Zatímco samice byly přistiženy jak při dvoření jiným samicím tak i při pokusech se s nimi spářit, u samců homosexuální chování pozorováno nebylo.

Tam, kde leží tíha péče o potomky na matce, zase projevují silné homosexuální sklony samci. Například u jihoamerického pěvce skalňáka oranžového (Rupicola rupicola) mají samci harém samiček, který získají vítězstvím ve složitých námluvních rituálech. Jejich otcovská role však končí pářením a více se o své potomstvo nezajímají. O to více se pak věnují homosexuálním aktivitám. Samice, která má s náročnou péčí o mláďata starostí až nad hlavu, na něco takového nemá čas ani energii.

Homosexualitě rodičů nahrává i velká samostatnost mláďat, která nevyžadují intenzivní péči. Například u bernešek velkých (Branta canadensis) se mláďata líhnou hodně vyvinutá, jsou s to následovat rodiče a dokážou si sama hledat potravu. Samci i samice tohoto druhu bernešky zjevně využívají větší volnosti od rodičovských povinností i k homosexuálním aktivitám, které jsou relativně běžné jak u samic, tak i u samců.

Hobby i východisko z nouze

Co se dá z výše uvedených fakt vyvodit? Pokud nejsou zvířecí rodiče plně zaneprázdněni péčí o potomky, užívají si sexu a nevyhýbají se ani homosexuálním aktivitám. Neznamená to ovšem, že je homosexualita u ptáků evolučně výhodná.
„Ptáci mohou homosexualitu provozovat jako hobby, pokud nejsou zaneprázdněni péčí o mláďata,“ komentoval studii britský evoluční biolog Allen Moore z University of Exeter v rozhovoru pro vědecký týdeník Nature.

V některý případech však mohou homosexuální ptačí páry získávat určitou výhodu. Například u albatrosů laysanských je v populaci akutní nedostatek samců. Mláďata proto vychovávají vedle tradičně uspořádaných párů samců a samic také homosexuální páry samic nebo osamocené samičky. Homosexuální páry jsou v odchovu mláďat výrazně úspěšnější než albatrosí „svobodné matky“ a významně tak přispívají k přežití vlastního druhu. Bez homosexuálních párů by byly nové generace albatrosů laysanských mnohem méně početné.

  • Zdroj textu:

    Příroda 10/2010

  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Lukulské hody movitých Římanů na mozaice z 3. století.

Zajímavosti

Milující srdce přírody | Jim Picôt

Celkový vítěz - žralok plující v hejnu lososů.

Revue

Dávný Mars před 4 miliardami let mohla z části pokrývat voda

Vesmír

Robotický koala vylepšený koalí močí a trusem pátrá po tom, zda mají krávy sklony ušlapat koaly, když se ocitnou na zemi.

Věda
Historie

Vědci dlouho předpokládali, že humři necítí bolest, protože nemají skutečný mozek. Pozdější výzkum ale ukázal, že korýši na poškození tkáně reagují fyzicky i hormonálně, tudíž bolest pravděpodobně cítí.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907