Kmotr samostatného Československa

21.10.2015 - Jan Čurda

Jen velmoci jako Anglie, Francie a USA mohly po vítězné válce garantovat nezávislost nových států utvořených na troskách rozpadající se habsburské monarchie. Přes všechen Masarykův věhlas ve vědeckých kruzích, byl tento český politik prakticky neznámý v nejvyšších kruzích západních demokracií. Odbojářům zkrátka chyběl člověk, který by otevřel Čechům dveře k politickým jednáním na nejvyšší úrovni. Tímto člověkem se stal Milan Rastislav Štefánik.


Reklama

Vědec, diplomat a voják

Narodil se 21. 7. 1880 ve slovenských Košariskách v rodině evangelického faráře. V roce 1904 vystudoval na pražské Univerzitě Karlově astronomii. Kromě odborných astronomických přednášek ho zaujaly i přednášky z filosofie prof. Masaryka. Po studiích odešel do Paříže, kde pracoval jako asistent astronoma Jannsena. Svou technickou intuici uplatnil při vylepšování astronomických přístrojů. Osm měsíců prožil na Tahiti, kam se vydal pozorovat přechod Halleyovy komety. Za zatměním Slunce putoval do Španělska a do Turkestánu.V severní Africe hledal Štefánik vhodné místo pro astronomickou observatoř. Vhodné podmínky pro zřízení hvězdárny však nenašel. Za své vědecké práce získal cenu Francouzské astronomické společnosti a cenu Francouzské akademie věd.

Kromě vědeckých úspěchů byl i obratný diplomat. Díky cestě do Ekvádoru získal pro Francii objednávku na vybudování telegrafické sítě, která mu jako francouzskému občanovi (byl jím od roku 1912) přinesla společenské uznání a vysoké státní vyznamenání, kříž rytíře Čestné legie. S příchodem první světové války r. 1914 se ve Štefánikovi naplno rozhořelo nacionalistické myšlení a otázka novodobého slovenského národa. Po začátku války se přihlásil do letecké výcvikové školy v Chartres. Na frontu se kvůli nemoci dostal až začátkem r. 1915 v hodnosti podporučíka jako průzkumný letec. Přišel s nápadem použití meteorologie i ve francouzském letectvu. Začátkem září r. 1915 byl převelen na srbskou frontu.

Myšlenka československého státu

Při evakuaci letiště v Niši však havaroval a obnovila se u něho žaludeční choroba. Za pomoci přátel byl dopraven do sanatoria v Římě. Zde se seznámil s Claire de Jouvenel, která mu pomáhala v jeho politických ideálech samostatnosti Československa. Po návratu do Paříže mu pomohla vstoupit do nejvyšší francouzské společnosti, kde se seznámil s nejvlivnějšími politiky a prosazoval zde své myšlenky společného nového československého státu. V únoru r. 1916 se Štefánikovi podařilo prosadit vznik Národní rady českých krajin, která se pak přejmenovala na Československou Národní radu, vrcholný orgán československého zahraničního odboje.

Dne 14. října 1918 se Čs. národní výbor přeměnil na první tříčlennou vládu, v níž se T. G. Masaryk prohlásil ministerským předsedou, E. Beneš ministrem vnitra a Štefánik ministrem obrany. Po skončení války a vzniku Československé republiky 28. října 1918, začal Štefánik již jako zvolený první ministr války republiky Československé organizovat stažení československých legií z Ruska a Itálie. 4. května 1919 se vydal letadlem zpět z Itálie do vlasti. Jeho letadlo se ovšem nedaleko přistávací plochy u Ivanky na Dunaji zřítilo z neznámých příčin k zemi. V jeho troskách generál ministr Štefánek zahynul.

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Spisovatel pečlivě budoval svou image dobrodruha. Vpravo Karel May (1842–1912) jako Old Shatterhand, vlevo na snímku z roku 1905.

Zajímavosti

Červené světlo pomáhá stárnoucím očím

Věda

Ledoví obři Uran a Neptun

Vesmír

Na sklonku života pobýval Václav Eusebius v Roudnici nad Labem.

Historie

Původně Messerschmitt Bf 109, později Avia S-199, která se v roce 1948 dostala do Izraele a bojovala v izraelsko-arabských válkách

Válka

Horal každým coulem

Symbolem horolezectví a života ve vyšších nadmořských výškách by mohl být jak divoký (Bos mutus) a jeho domestikovaná forma jak domácí (Bos grunniens)Tento mohutný sudokopytník s dlouhou srstí obývá oblasti střední Asie a žije v nadmořských výškách až kolem 5 500 metrů nad mořem (nepotvrzené údaje uvádí i 6 100 m n. m.). Díky velmi dobře tepelně izolující srsti a mnoha dalším adaptacím pro život na vysokohorských loukách a náhorních plošinách byl tento druh skotu ceněn již ve starověku. Dodnes je domestikovaná forma jaka využívána šerpy k vynášení zavazadel horolezcům v Himálaji. Jak přitom není žádný střízlík – velcí samci přesahují hmotnost jedné tuny a v plecích mohou dosáhnout výšky 2,2 metru. Samice jsou v porovnání se samci asi o třetinu menší. Také domestikovaní jaci zdaleka nedosahují velikosti svých divokých předků, samci váží maximálně 580 kilogramů.

„Nízkohorská“ nemoc

Mezi adaptace, které jakům umožňují obývat nehostinné prostředí vysokých horstev, patří celkově větší plíce a srdce, než jaké má skot žijící v nížinách. Tito kopytníci mají také lepší schopnost přenosu kyslíku v krvi díky fetálnímu hemoglobinu, který u nich zůstává aktivní po celý život. Jaci jsou tak dobře přizpůsobeni svému prostředí, že v nížinách poměrně rychle hynou! Ohrožují je zde běžné nemoci a teploty nad 15 °C.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907