Kníže protestant, kníže katolík: Karel z Lichtensteinu

22.10.2015 - Pavel Juřík

Lednicko-valtický areál vznikl právě díky Liechtensteinům. Panství získal do svého majetku jeden z nejvýznamnějších členů rodu, Karel z Liechtensteinu. To však nebyl jediný příspěvek tohoto pozoruhodného muže do klenotnice českomoravské historie. Obdržel první knížecí titul v českých zemích (nepočítáme-li Přemyslovce a syny krále Jiřího z Poděbrad) a po bitvě na Bílé hoře se jako český místokrál stal jedním z nejvýraznějších tvůrců habsburské politiky v Čechách a na Moravě.


Reklama

Protestant i katolík

Karel z Liechtensteinu (1569–1627) se narodil jako prvorozený syn Hartmana II. z Liechtensteinu a Anny rozené hraběnky z Ortenburgu. Kvalitní vzdělání získal na proslulé českobratrské škole v Ivančicích, kde seděl společně v lavicích s budoucími protivníky Karlem ze Žerotína nebo Jindřichem Matyášem hrabětem z Thurnu. Poté studoval v Ženevě a roku 1588 se vydal na studijní cestu do Francie. Dědictvím získal dolnorakouská panství Valtice a Herrnbaumgarten a panství Lednice na Moravě. V roce 1596 se oženil s bohatou nevěstou Annou Marií Černohorskou z Boskovic (1569–1625), dcerou Jana Šembery z Boskovic. Pro jeho další kariéru byla důležité, že se rozhodl opustit českobratrskou církev a stal se roku 1599 katolíkem. Později ho následovali i oba jeho bratři.

Strmá politická kariéra

Politická kariéra Karla z Liechtensteina tím nabrala nebývalé rychlosti. Už v roce 1593 se stal hejtmanem Hradišťského kraje, ale již krátce po své konverzi roku 1599 získal na dva roky úřad nejvyššího zemského sudího na Moravě. O rok později se stal nejvyšším hofmistrem císaře Rudolfa II., což byl nejdůležitější úřad na císařském dvoře. V letech 1604–1606 byl moravským zemským hejtmanem.

Ve sporu mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem arcivévodou Matyášem roku 1608 se postavil na Matyášovu stranu, za což ho Rudolf II. zbavil funkce nejvyššího hofmistra i moravského hejtmana. Po uzavření tzv. libeňského míru (25. 6. 1608), kdy Rudolfovi II. zůstal titul císaře římského a krále českého, ale markrabětem moravským se stal uherský král Matyáš. Karel z Liechtensteina se dočkal odměny – Matyáš ho dědičně povýšil roku 1608 do českého knížecího stavu. Tento titul byl v českých zemích naprostou novinkou. V roce 1614 od něj získal lénem i vévodství opavské. 

Český místokrál

Již týden po vítězné bitvě na Bílé hoře dne 15. listopadu přijímal císařský komisař, kníže a vévoda opavský Karel z Liechtensteina hold shromáždění všech tří stavů, jejichž zástupci byli v okolí poražené Prahy k zastižení. Liechtenstein pak získal nevděčný úkol provést popravy 27 českých pánů – s tím si správce království velkovévoda Bavorský nechtěl „špinit ruce“. Karel I. sice nechtěl tento úkol převzít a snažil se co nejvíce snížit počet trestů smrti, nicméně patřil mezi ty, kteří se nejvíce obohatili na pobělohorských konfiskacích.

V lednu 1622 se Karel z Liechtensteina dočkal nového úřadu a vrcholu své politické kariéry. Císař Ferdinand II. ho jmenoval místodržícím a místokrálem v Království českém. Tuto funkci vykonával až do své smrti v roce 1627. Získal řád Zlatého rouna. Karel z Liechtensteina průběžně rozšiřoval svůj majetek. Již v roce 1602 se mu podařilo koupit pernštejnské panství Plumlov. Později od císaře výhodně získal knížectví krnovské a navíc i několik panství Moravská Třebová, Šumperk a další. V roce 1622 koupil od Albrechta z Valdštejna panství Kostelec nad černými lesy.

Kníže Liechtenstein se také zúčastnil činnosti tzv. mincovního konsorcia, které se obohatilo vydáváním nekvalitní stříbrné mince, podobně jako Albrecht z Valdštejna, Jan Oldřich z Eggenbergu, Jan de Witte a další. Ražení tzv. dlouhé mince pak vedlo 14. 12. 1623 ke státnímu úpadku - tzv. kaládě. Kníže Karel I. z Liechtensteinu zemřel v Praze náhle na mrtvici 12. února 1627, podle tradice poté, co obdržel zprávu o vyplenění svých slezských panství císařskými vojáky.

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: WikimediaDalší články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Nejdražší kartička Pokémon TCG se loni prodala v přepočtu za neuvěřitelných 8,2 milionu korun. (ilustrační foto: Shutterstock)

Zajímavosti

Dostupnost kyslíku bude pro pilotované vesmírné mise klíčová. (foto: NASACC0)

Vesmír

Vydáte-li se do národního parku Inthanon v severním Thajsku, zastavte se ve vesnici Ban Khun Klang. U ní najdete botanickou zahradu věnovanou stromovým kapradinám. (foto: © Topi Pigula - se souhlasem k publikování)

Příroda

(ilustrační foto: Wikimedia Commons, Satyamon1993CC BY-SA 4.0)

Věda
Zajímavosti

Evropští lídři 50. let - Richard hrabě von Coudenhove-Kalergi (zcela vlevo) býval označován jako prorok či velvyslanec Evropy. (foto: Wikimedia Commons, van Duinen (Anefo), CC0 1.0)

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907