Král Matyáš se žení (1): Svatba s Beatrix Aragonskou

24.10.2015 - Vladimír Segeš

V prosinci roku 1476 se uherský král Matyáš Korvín po mnoha letech osamění znovu oženil. Proč vlastnostmi i postavením ideální manžel nemohl v okolní Evropě najít svou vyvolenou? Jak probíhal královský sňatek a pod čím se prohýbaly stoly na budínském hradě?


Reklama

Matyáš I. Hunyadi, známý jako Korvín, panoval v letech 1458–1490. Zasnouben byl dokonce dvakrát, a to ještě předtím, než se vůbec stal králem.

Roku 1453 hodlal otec Ján Hunyadi z politických důvodů jeho život spojit s dcerou svého největšího rivala Ulricha II. z Celje Alžbětou. Podle dobových zvyklostí se mladá snoubenka odstěhovala na hunyadiovské rodové panství a Matyáš odešel na královský dvůr. Plánovaný sňatek se však neuskutečnil, neboť Alžběta roku 1455 nečekaně zemřela.

Výsledkem smíření dvou politických táborů – hunyadiovského v čele s Matyášovou matkou Alžbětou Siládiovou a velmožské kliky reprezentované palatinem Ladislavem z Gorjan (de Gara, Garai) – pak byla dohoda, podle níž Matyáše (tehdy internovaného v Praze) zasnoubili s palatinovou dcerou Annou Gorjanskou.

Ani tehdy ale z manželství nic nebylo, protože Matyáš ještě před návratem do Uher v únoru 1458 přislíbil Jiřímu z Poděbrad, že se ožení s jeho dcerou Kateřinou. Slib opravdu dodržel. Ani jeho první manželství však neskončilo šťastně. Kateřina, s níž se oženil 1. května 1461, po necelých třech letech zemřela při předčasném porodu i s dítětem.

Dlouholetý vdovec

Nikdo nepředpokládal, že by ovdovělý král mohl mít těžkosti při hledání další nevěsty. Bylo mu jedenadvacet, měl pověst silného, bohatého i moudrého vladaře, příkladného křesťana, ctnostného rytíře a neochvějného bojovníka za pravou víru. Byl také oblíbencem papežské stolice. Osobními vlastnostmi i postavením představoval takřka ideálního partnera pro vdavekchtivé dámy, i když jeho skutečný vzhled značně zaostával za krásou na portrétech od lichotivých umělců. Byl totiž nízkého a zavalitého vzrůstu, s nepříliš pěknou tváří, takže i humanista Marzio Galeotto o svém chlebodárci trefně uvedl, že jeho krása je spíš krásou boha války Marta než krásou Venuše.

Samotný vzhled však nebyl důvodem toho, že Matyáš zůstal vdovcem téměř celých 13 let. Nejedna uherská šlechtična by se ráda ocitla po králově boku. Korvín však věděl, že novou královnu musí hledat v zahraničí.

Prostřednictvím poselstev a bohatých darů se obracel na korunované hlavy okolní Evropy. Ale panovníci ze vznešených dynastií – Habsburkové, Jagellonci, Hohenzollernové či Wittelsbachové – svorně odmítali provdat své dcery, vnučky či sestry do Uher. Hlavním důvodem byl zejména nízký rodový původ Hunyadiů. Polský král Kazimír IV. Matyáše dokonce veřejně označil za „tyrana, který jen uchvátil královský titul“.

Ohlášky v obklíčení

Prolomit ledy pomohla Matyášovi hlavně celková politická situace v Evropě. Po řadě rokování se nakonec v Neapoli roku 1474 dohodlo, že jeho nastávající bude Beatrice Aragonská. Slavnostní ohlášení zásnub uherského krále s neapolskou princeznou bylo nezvyklé co do času i místa. Uskutečnilo se totiž 30. října 1474 ne v Uhersku ani v Itálii, ale ve slezské Vratislavi. Matyáš se zde zdržoval v čele uherského vojska, které bojovalo v obklíčení proti mnohonásobné přesile polského krále. V tento den propustil všechny polské zajatce, což byla vskutku velkorysá odpověď na Kazimírovy urážlivé výroky.

Ze svatebního daru dvě stě tisíc dukátů, kterými jej ještě před svatbou obdaroval nastávající tchán neapolský král Ferdinand, Matyáš třetinu přenechal nevěstě. Beatrice kromě jiného dostala věnem i hornouherská (středoslovenská) báňská města (Kremnici, Banskou Štiavnici, Banskou Bystrici, Novou Baňu a Ľubietovou), respektive daně z nich, stejně jako zvolenský zámek, Krupinu a kremnickou mincovní a báňskou komoru.

Velké přípravy

Od ohlášení zásnub do sňatku uplynuly nakonec víc než dva roky a o velkoleposti svatby svědčily už samotné přípravy. Početné delegace uherských vyslanců nesly z Budína pozvánky pro panovnické dvory po celé Evropě. Do samotné Neapole pro nevěstu putoval prý až 756členný uherský průvod. Přesný údaj byl zapsán při příjezdu svatebního průvodu lodí do Ferrary, kde panoval Beatricin švagr, vévoda Herkules. Seznam hostí uvádí 579 Uhrů: 8 velmožů (mezi nimi figurují například královi bratranci Peter Gereb a Ján Pongrác, z prelátů varadínský biskup Ján Filipec), 42 dvořanů a dalších jmenovitě zapsaných šlechticů a rytířů, které provázelo 529 jezdců. Spolu s nimi se na seznamu nachází i 350 neapolských jezdců a dvořanů provázejících Beatrici.

Dokončení: Král Matyáš se žení (2): Svatba s Beatrix Aragonskou

Začátkem prosince 1476 byl už průvod v Uhersku a směřoval do Stoličného Bělehradu (Székesfehérvár), který se měl stát místem setkání novomanželů. Matyáš měl téměř 34 a Beatrice 19 let.

Deník vratislavského notáře Petera Eschenloera nás o slavnostních událostech zpravuje skoro den po dni. „Král Matyáš v pátek 6. prosince vyzval pány, kteří se sešli v Budíně, aby s ním odcválali do Stoličného Bělehradu přivítat nevěstu. V neděli se spolu s 3 000 jezdci vydal na cestu a v pondělí dorazil do Bělehradu. V úterý šel naproti vznešené dámě. Celý průvod se třpytil zlatem, stříbrem, šperky a drahokamy. Před králem cválalo na mohutných ořích 10 pážat oblečených v šatech ze žlutého, šedého, zeleného a hnědého sametu. Na půl míle od Bělehradu stála provizorní přístřeší. Tady Matyáš s velkou úctou a radostí přivítal nevěstu.“ 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Winston Churchill s manželkou Clementine na návštěvě v Soestdijkském paláci. Vedle Churchilla stojí princ Bernhard a nizozemská královna Juliána s dětmi.

Historie

V Cockaigne neexistovala nouze, násilí, ba ani práce a pečené husy tam létaly přímo do úst.

Zajímavosti

Fukušimské tritium bude podle vědců v mořské vodě v nesmírně malé koncentraci, odpovídající extrémně zředěným homeotickým přípravkům.

Věda

Kamenná exoplaneta GJ 367b obkrouží svou mateřskou hvězdu za pouhých osm hodin. Na jejím povrchu zřejmě panuje teplota kolem 1 500 °C.

Vesmír

Chvostoskoci (Collembola) jsou řádem šestinohých bezobratlých živočichů, kteří v širším smyslu patří mezi hmyz. Žijí v půdě nebo na jejím povrchu, někdy však i na vodní hladině či na okrajích ledovců. Už podle tohoto výčtu je zřejmé, že jde o velmi odolnou a přizpůsobivou skupinu.

Příroda
Revue

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907