Mars: Rudá planeta, na které tekla voda a mohl existovat život

08.04.2014


Reklama

Mars je v pořadí čtvrtá planeta obíhající kolem Slunce, zhruba 1,52× dále než Země. Doba oběhu – marťanský rok – se rovná 1,88 roku pozemského. Sklon rotační osy je prakticky shodný se sklonem osy naší planety. Na Marsu se proto střídají roční období a jeho polární čepičky (složené především ze zmrzlého oxidu uhličitého a také vodního ledu) se během oběhu kolem Slunce střídavě zvětšují a zmenšují.

Atmosféra

Astronomická pozorování ukázala, že atmosféra planety je stokrát řidší než pozemská a skládá se hlavně z oxidu uhličitého. Kosmické sondy postupně objevovaly svědectví toho, že v minulosti byla atmosféra mnohem hustší a obsahovala velké množství vodní páry, která částečně vyprchala do kosmu a částečně ve formě ledu zkondenzovala pod povrchem. Na povrchu jsou viditelné stopy minulého zaplavení. Současný atmosférický tlak a nízká teplota neumožňují výskyt většího množství vody v kapalné formě.

Velikost a rotace

Den na Marsu trvá 24 hodin a 40 minut. Aby nedocházelo ke zmatkům, nazývají ho pracovníci kalifornského řídicího střediska „sol“ – na rozdíl od pozemského dne. Rovníkový poloměr Marsu je 3 387 km, oproti 6 378 km Země, povrchová gravitace činí pouze 0,38 g, tedy třetinu přitažlivosti pozemské.

Měsíce

Kolem Marsu krouží měsíce Phobos a Deimos (Strach a Hrůza, průvodci boha války Marta). Jsou to zřejmě malé planetky (sondy ukázaly, že jde o balvany s rozměry 19 × 27 km a 10 × 16 km, pokryté krátery), které původně obíhaly kolem Slunce v hlavní oblasti planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru a pak je Mars svou gravitací zachytil.

Mars ve zkratce

 • Typ tělesa: planeta zemského typu
 • Vzdálenost od Slunce: 227 936 637 km
  • v perihéliu: 206 669 000 km
  • v aféliu: 249 209 300 km
 • Excentricita dráhy: 0,093
 • Oběžná perioda: 686,971 d
 • Sklon dráhy k ekliptice: 1,85°
 • Rovníkový poloměr: 3 396,2 ± 0,1 km
 • Zploštění: 0,006
 • Hmotnost: 6,419×10²³; 0,107 Země
 • Průměrná hustota: 3 934 kg/m³
 • Siderická rotační perioda: 1,023 d
 • Délka dne: 24 h 40 min; 1 sol
 • Sklon rotační osy: 25,19°
 • Povrchová teplota: −143 až 35 °C
 • Hlavní prvky atmosféry: CO2, N, Ar
 • Počet měsíců: 2
 • Zdroj textu:
 • Zdroj fotografií: NASA

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Spisovatel pečlivě budoval svou image dobrodruha. Vpravo Karel May (1842–1912) jako Old Shatterhand, vlevo na snímku z roku 1905.

Zajímavosti

Červené světlo pomáhá stárnoucím očím

Věda

Ledoví obři Uran a Neptun

Vesmír

Na sklonku života pobýval Václav Eusebius v Roudnici nad Labem.

Historie

Původně Messerschmitt Bf 109, později Avia S-199, která se v roce 1948 dostala do Izraele a bojovala v izraelsko-arabských válkách

Válka

Horal každým coulem

Symbolem horolezectví a života ve vyšších nadmořských výškách by mohl být jak divoký (Bos mutus) a jeho domestikovaná forma jak domácí (Bos grunniens)Tento mohutný sudokopytník s dlouhou srstí obývá oblasti střední Asie a žije v nadmořských výškách až kolem 5 500 metrů nad mořem (nepotvrzené údaje uvádí i 6 100 m n. m.). Díky velmi dobře tepelně izolující srsti a mnoha dalším adaptacím pro život na vysokohorských loukách a náhorních plošinách byl tento druh skotu ceněn již ve starověku. Dodnes je domestikovaná forma jaka využívána šerpy k vynášení zavazadel horolezcům v Himálaji. Jak přitom není žádný střízlík – velcí samci přesahují hmotnost jedné tuny a v plecích mohou dosáhnout výšky 2,2 metru. Samice jsou v porovnání se samci asi o třetinu menší. Také domestikovaní jaci zdaleka nedosahují velikosti svých divokých předků, samci váží maximálně 580 kilogramů.

„Nízkohorská“ nemoc

Mezi adaptace, které jakům umožňují obývat nehostinné prostředí vysokých horstev, patří celkově větší plíce a srdce, než jaké má skot žijící v nížinách. Tito kopytníci mají také lepší schopnost přenosu kyslíku v krvi díky fetálnímu hemoglobinu, který u nich zůstává aktivní po celý život. Jaci jsou tak dobře přizpůsobeni svému prostředí, že v nížinách poměrně rychle hynou! Ohrožují je zde běžné nemoci a teploty nad 15 °C.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907