Mars: Rudá planeta, na které tekla voda a mohl existovat život

08.04.2014


Reklama

Mars je v pořadí čtvrtá planeta obíhající kolem Slunce, zhruba 1,52× dále než Země. Doba oběhu – marťanský rok – se rovná 1,88 roku pozemského. Sklon rotační osy je prakticky shodný se sklonem osy naší planety. Na Marsu se proto střídají roční období a jeho polární čepičky (složené především ze zmrzlého oxidu uhličitého a také vodního ledu) se během oběhu kolem Slunce střídavě zvětšují a zmenšují.

Atmosféra

Astronomická pozorování ukázala, že atmosféra planety je stokrát řidší než pozemská a skládá se hlavně z oxidu uhličitého. Kosmické sondy postupně objevovaly svědectví toho, že v minulosti byla atmosféra mnohem hustší a obsahovala velké množství vodní páry, která částečně vyprchala do kosmu a částečně ve formě ledu zkondenzovala pod povrchem. Na povrchu jsou viditelné stopy minulého zaplavení. Současný atmosférický tlak a nízká teplota neumožňují výskyt většího množství vody v kapalné formě.

Velikost a rotace

Den na Marsu trvá 24 hodin a 40 minut. Aby nedocházelo ke zmatkům, nazývají ho pracovníci kalifornského řídicího střediska „sol“ – na rozdíl od pozemského dne. Rovníkový poloměr Marsu je 3 387 km, oproti 6 378 km Země, povrchová gravitace činí pouze 0,38 g, tedy třetinu přitažlivosti pozemské.

Měsíce

Kolem Marsu krouží měsíce Phobos a Deimos (Strach a Hrůza, průvodci boha války Marta). Jsou to zřejmě malé planetky (sondy ukázaly, že jde o balvany s rozměry 19 × 27 km a 10 × 16 km, pokryté krátery), které původně obíhaly kolem Slunce v hlavní oblasti planetek mezi drahami Marsu a Jupiteru a pak je Mars svou gravitací zachytil.

Mars ve zkratce

 • Typ tělesa: planeta zemského typu
 • Vzdálenost od Slunce: 227 936 637 km
  • v perihéliu: 206 669 000 km
  • v aféliu: 249 209 300 km
 • Excentricita dráhy: 0,093
 • Oběžná perioda: 686,971 d
 • Sklon dráhy k ekliptice: 1,85°
 • Rovníkový poloměr: 3 396,2 ± 0,1 km
 • Zploštění: 0,006
 • Hmotnost: 6,419×10²³; 0,107 Země
 • Průměrná hustota: 3 934 kg/m³
 • Siderická rotační perioda: 1,023 d
 • Délka dne: 24 h 40 min; 1 sol
 • Sklon rotační osy: 25,19°
 • Povrchová teplota: −143 až 35 °C
 • Hlavní prvky atmosféry: CO2, N, Ar
 • Počet měsíců: 2

Reklama

 • Zdroj textu:
 • Zdroj fotografií: NASA

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Snímek z prosince 1941 dobře ilustruje, že kvalitně maskovaní rudoarmějci mohli útočníky snadno překvapit. Na fotografi i se nachází minimálně 11 vojáků v převlečnících s kapucemi.

Válka

Odborníci odhadují, že pilotované sondy doletí ke svůdným prstencům Saturnu během příštího století.

Vesmír

Thanatosdrakon amaru v životní velikosti, se svým objevitelem.

Věda

Svatá Hedvika Slezská se věnovala službě pro blaho svého lidu a prohloubení křesťanské víry. Zakládala nemocnice, ošetřovací ústavy a kláštery.

Historie

Psi (ale i třeba kočky) mají stejně jako člověk dvě sady zubů – mléčnou a trvalou. Mléčný chrup psa je tvořen 28 zuby, trvalý 42 zuby.

Zajímavosti
Revue

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907