Paradox černých děr vyřešen? Vědci tvrdí, že je všechno jinak

01.04.2014 - Petr Broža

Budeme přepisovat učebnice? Dva vědci přišli s teorií, která řeší informační paradox černých děr, vysvětluje gama záblesky, kloubí kvantovou mechaniku s teorií relativity a hlavně říká, že černá díra může výbuchem uvolnit všechnu hmotu zpět do vesmíru


Reklama

Každá černá díra skrývá tajemství – podle teorie relativity, co černá schvátí, to už nenavrátí. Nevidíme totiž za horizont událostí, za kterým se černá díra skrývá. Nic, ani světlo nedokáže překonat ohromnou gravitační sílu, jakou černá díra disponuje.

Víme, že nic nevíme

Černá díra je však jeden velký paradox. Kvantová mechanika říká, že informace, kterou o sobě hmota nese, nemůže být zničena. Jenže tady naráží na teorii relativity, která zase predikuje tzv. singularitu, nekonečně hmotný bod, do něhož se soustředí veškerá hmota černé díry. Informace o hmotě, kterou černá hmota pohltila, tak mizí v nenávratnu.

Tento paradox se snažila vyřešit řada vědců, například Nikodem Poplawski, který popírá singularitu a říká, černá díra dosáhne určité minimální velikosti, kdy už další smršťování není možné. A následně exploduje a veškerou pohlcenou hmotu uvolní zpět do vesmíru. A že by jednotlivé černé díry mohly být navzájem propojeny jako kořeny rostlin (že by červí dírou?).

Nebo Stephen Hawking, který zase říká, že horizont událostí neexistuje. Že je pouze tzv. zdánlivý horizont, který okolo černé díry fluktuuje a pokud se nějaká informace dostane za jeho hranici, unikne zpět do vesmíru. Podle Hawkinga se navíc černá díra vypařuje skrze tzv. Hawkingovo záření. A pokud není dostatečně krmena novou hmotou, může se zcela vypařit.

Další z teorií, která by mohla tento informační paradox, je teorie tzv. Planckovy hvězdy. Podle ní je navíc v korelaci kvantová mechanika a teorie relativity. Jak to celé má fungovat?

Cyklický vesmír

Vědci obecně předpokládají, že se černá díra zformuje na konci života hvězdy, která už nemá dostatek paliva pro nukleární fúzi a zhroutí se vlastní nezměrnou gravitací. A vzhledem k tomu, že hmota vznikající černé díry nemá žádnou protiváhu, zhroucení probíhá až do singularity, jediného, nekonečně malého bodu s nekonečnou hustotou.

Jenže tato teorie singularity má slabiny. Už jen proto, že si ji nemůže nijak ověřit, nikdo totiž dovnitř dosud černé díry nenahlédl – a pokud skutečně existuje horizont událostí, ani nenahlédne. Francouz Carlo Rovelli a Nizozemec Francesca Vidotto se pokusili skloubit hledání podstaty černých děr zkoumáním podstaty vesmíru a hlavně jeho vzniku.

Tito vědci přišli s teorií, že pokud mohl Velkým třeskem vzniknout náš Vesmír, proč by se podobný velký třesk nedal aplikovat i na černou díru? Dejme tomu, že Velkému třesku předcházela fáze kontrakce, kdy se Vesmír vlastní gravitační silou smrštil, podobně jako hvězda na konci svého života.

Kvantová gravitace (teorie, která zatím nebyla zcela prokázána) by svou repulzivní silou zabránila smrštění do stavu singularity – vesmír by vytvořil nejmenší možný kompaktní stav, kdy už další smršťování není možné. Ve chvíli, kdy by toto smrštění dosáhlo Planckovy délky, nejmenší možné velikosti ve fyzice, začne se vesmír opět rozpínat – a pak zase smršťovat a tak stále dokola.

Planckova hvězda

Podobnou teorii nyní vědci aplikovali na černou díru. Umírající hvězda se smrští do stavu, kdy už další smršťování není možné – kvantové síly nedovolí vznik singularity. Objekt se nakonec stane superkompaktním tělesem, které se už ale dále nebude zmenšovat.

Tím, jak se černá díra vypařuje díky Hawkingově záření, které působí proti gravitaci, její velikost v určité chvíli dosáhne velikosti Planckovy hvězdy – zmizí horizont událostí. A v tomto okamžiku mohou z bývalé černé díry unikat informace zpět do vesmíru. Planckova hvězda nakonec exploduje – jakýsi velký třesk, jen v menším měřítku. Všechna hmota se vrátí zpět do matičky vesmíru.

A hle, informační paradox je vyřešen. Jak říká Vidotto, „paradoxy nejsou součástí přírody.“

Gama záblesky jako důkazy černý děr?

Ve chvíli, kdy začnou informace z Planckovy hvězdy unikat, dochází k vyzařování na vlnových délkách gama záření. Při případné explozi by tak mohlo dojít k tzv. zábleskům gama (GMB, gama-ray burst). Při GMB se uvolní obrovské množství energie a jde o nejvýraznější jev ve vesmíru co do jasnosti. Trvá řádově sekundy a bývá doprovázen následným několikadenním dosvitem rentgenového či ultrafialového záření nebo i viditelného světla.

Je tedy možné, že jsme „výbuch“ černé díry alias Planckovy hvězdy již pozorovali formou gama záblesků. Pokud by tomu tak bylo, budeme muset přepisovat učebnice a začít se na černé díry dívat zcela jinak? Tato studie by nejen vysvětlovala vznik GMB, ale také vyřešila informační paradox, skloubila teorii relativity s kvantovou mechanikou a prokázala existenci kvantové gravitace. Ale než se tak stane, musí vědci ujít ještě kus cesty.

A možná je všechno jinak. Kdo ví?

Reklama

  • Zdroj textu:

    Space.com, Phys.org

  • Zdroj fotografií: Gabriel Pérez Díaz, Servicio MultiMediaDalší články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Raketoplán Challenger během startu 28. ledna 1986. Jen o pár sekund později došlo k fatálnímu selhání, které vedlo ke zkáze a rozpadu celého stroje. (foto: Wikimedia Commons, NASA, CC0)

Vesmír

Naši předkové kočky využívali skutečně všestranně. (foto: PexelsCC0)

Historie

Polar Bear 81 

autor: Bob Chiu | čestná zmínka v kategorii: Cesty a dobrodružství

Každý rok mezi říjnem a listopadem se lední medvědi vydávají k zamrzlému Hudsonovu zálivu v Kanadě za potravou. Ve stejné době tam proto turistické agentury vozí zájemce v otevřených nákladních vozech, aby se mohli k šelmám přiblížit doslova na dosah. (foto: SIPA, Bob Chiu)

Revue

Sovětská obrana byla velmi propracovaná a zahrnovala i mnoho linií zákopů a protitankové opěrné punkty. Zde vidíme sovětské vojáky s kulometem Maxim. (foto: Wikimedia CommonsCC0)

Válka

Světlé šmouhy (v pravé části) jsou dobře patrné na snímku pořízeném satelitem Landsat 8 ze 4. dubna 2015. (foto: NASA Earth Observatory, CC0)

Věda

Fosilie ptakoještěra Balaenognathus maeuseri byla nalezena v německém lomu a byla popsána paleontology z Anglie, Německa a Mexika. (ilustrace: University of Portsmouth, Megan JacobsCC BY-SA 4.0)

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907