Phoenix na Marsu

25 . 5 . 2008

Reklama

25. května 2008 bezpečně dosedl v polární oblasti Marsu vědecký modul Phoenix a v příštích týdnech zjistil přítomnost ledu hned pod povrchem. Po asi půl roce práce sondu zabila marťanská zima spojená se silným mrazem a nedostatkem světla pro sluneční baterie.

TIP: Průzkum Sluneční soustavy: Družice a roboti míří na Mars

Vědecké vybavení sondy

RA (Robotic Arm) - Robotické rameno o délce 2,35 metru se čtyřmi stupni volnosti – nahoru a dolů, do stran, dopředu a dozadu a kolem své osy. Na jeho konci je malá radlice, která umožní odebírání vzorků půdy až do hloubky 50 cm. Vyhodnocení vzorků měly na starosti analyzátory TEGA a MECA. Rameno RA bylo jedním z nejdůležitějších zařízení na sondě Phoenix, neboť představovalo jedinou možnost, jak odebrat vzorky pro analyzátory.

RAC (Robotic Arm Camera) - Kamera umístěná na robotickém rameni RA. Hlavním úkolem bylo pořizovat barevný obrazový materiál odebíraných vzorků, místa odběru a okolí přistávacího modulu. K osvětlení snímané oblasti sloužly dva bloky LED diod. Přesně definovaná vlnová délka světla emitovaného LED diodou byla využívána ke zkoumání složení povrchu a odkrytých podpovrchových vrstev se zaměřením na detekci vody a vodního ledu. CCD snímací prvek dokázal pořizovat snímky ve velmi vysokém rozlišení až 23 μm na pixel.

SSI (Surface Stereoscopic Imager) - Panoramatická stereoskopická kamera s vysokým rozlišením. Využívala pokročilý optický systém s 12 filtry, které umožňují multispektrální snímaní jak ve viditelné, tak infračervené oblasti. Výsledná data byla využívána k získaní informací o prostorovém uspořádání krajiny kolem přistávacího modulu, měření koncentrace prachu a přítomnosti mraků v atmosféře.

TEGA (Thermal and Evolved Gas Analyzer) - Kombinuje vysokoteplotní pec a hmotnostní spektrometr. Vzorky půdy odebrané robotickým ramenem RA byly dopravovány do úzké komory velké asi jako náplň kuličkového pera, kde se vzorek postupně zahřeje až na teplotu 1 000 °C. Odpařené látky jsou pak odvedeny do hmotnostního spektrometru, kde jsou podrobeny analýze. Rozlišovací schopnost měření koncentrace vybraných molekul a atomů je neuvěřitelná – 10 částic z miliardy.

MECA (Microscopy, Electrochemisty and Conductivity Analyzer) - Jedná se o soubor několika vědeckých přístrojů pro analýzu odebraných vzorků marsovské půdy. Vyhodnocení vzorku probíhá na základě jeho elektrochemických a vodivostních charakteristik. Pomocí mikroskopu mohou být pozorovány částečky půdy pro určení způsobu jejich vzniku a složení.

MARDI (Mars Descent Imager) - Širokoúhlá kamera pro snímání povrchu Marsu při přistání. Po odhození tepelného štítu, ve výšce kolem 8 km, začalo snímkování přistávací oblasti sondy Phoenix. Snímky posloužily ke zkoumání polární oblasti Marsu hlavně k přesnému geografickému zařazení místa přistání. Kamera měla možnost pořídit snímek každé 4 ms a její součástí byl i mikrofon.

MET (Meteorological Station) - Jak již název napovídá, bude náplní tohoto zařízení měření a zaznamenávání základních meteorologických prvků jako je teplota, vlhkost a tlak pomocí konvenčních čidel. Mimoto sonda využívala technologii LIDAR (Light Detection and Ranging) pro zkoumání zejména vlastností atmosféry. LIDAR funguje na obdobném principu jako radar s tím rozdílem že místo rádiových vln se využívá světelného (laserového) paprsku.

 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

V čínských náboženstvích silně zakořenila potřeba uctívat zesnulé předky na fyzickém místě. Kremaci proto lidé volí neradi. (foto: Profimedia)

Zajímavosti

Opevněný palác Amer sloužil v letech 1592–1728 jako sídlo vládnoucích mahárádžů.

Zajímavosti

Objímání v experimentu. Vlevo objetí křížem

Věda

Modropláštníci nádherní (Malurus cyaneus) zpívají svým nevylíhlým zárodkům zvláštní signál, který je obranou proti hnízdnímu parazitizmu kukačky bronzové (Chalcites basalis).

Příroda

Jedna z dávných galaxií, objevených v rádiové oblasti

Vesmír
Revue

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907