Pocta zemi moravské: Zrcadlo a jeho autor Bartoloměj Paprocký (2.)

30.10.2016 - Eva Svobodová

Zrcadlo se skládá z více částí, v nichž učený heraldik pojednává o všem, co se byť jen okrajově týká Moravy

Morava -<p>Bartoloměj Paprocký se po dlouholetém exilu dočkal na sklonku života návratu z Moravy do milované vlasti</p>
Morava -

Bartoloměj Paprocký se po dlouholetém exilu dočkal na sklonku života návratu z Moravy do milované vlasti


Reklama

Téma pojímá opravdu z gruntu, takže začíná již antickými Markomany, pokračuje praotcem Čechem, českými knížaty a králi, postavami bájnými i reálnými. Propojuje historické výklady s mytologickými, jimž přikládá stejnou důvěru. Těžiště práce spočívá v pojednání o jednotlivých moravských rodech, jejich původu a erbu.

TIP: Přečtěte si o životních osudech autora slavných moravských dějin!

Stav panský, duchovní a rytířský

Nejdříve se Zrcadlo zabývá panským stavem, probírá jednotlivé vysoké šlechtice, kteří zasedali při moravském zemském soudu, a také moravské hejtmany. Za prvního z nich označuje Jaroslava ze Šternberka, bájného vítěze nad Mongoly, kteří pronikli ve čtyřicátých letech 13. století až na Moravu. Pokračuje historickými postavami, například Lackem z Kravař a pány z Kunštátu, Cimburka, Pernštejna a dalšími.

V další kapitole spis pojednává o stavu duchovním, jemuž na Moravě zůstalo v rámci stavovské obce na rozdíl od Čech i po husitských válkách důležité postavení. Díky tomu se mohli zemští preláti v čele s olomouckým biskupem nadále účastnit zemských zasedání. Paprocký v této kapitole podává přehled moravských biskupů. Za prvního považuje Cyrila, přičemž jeho bratr Metoděj měl nastoupit až po něm. Vedle biskupů věnuje pozornost také moravským kostelům, klášterům a jejich představeným.

Po panském a duchovním stavu je v kapitole s názvem O dávnosti a vzácnosti stavu rytířského na řadě nižší šlechta. Paprocký opět probírá jeden rod po druhém podle toho, jak jejich příslušníci zasedali při zemském soudu. Zajímá se o jejich rodokmeny a erby, a aby zdůraznil jejich starobylost, zasazuje počátek celého rytířského stavu až do doby Markomanů.

Královská města a Opava

Čtvrtým stavem jsou pak královská města, jejichž zástupci rovněž zasedali na moravském zemském sněmu. Nejpřednější místo patří podle Paprockého Olomouci, která má být dokonce ještě starší než Markomané. Teprve za ní následují další města jako Brno, Znojmo, Jihlava, (Uherské) Hradiště a Kroměříž. Je znát, že o všech těchto místech Paprocký jenom nečetl v knihách, ale že je také navštívil. Sám například přiznal, že mezi královská města patří i Uničov, Kyjov a další, avšak kvůli vlastní „nepovědomosti“ o nich psát nebude. Poslední kapitola je uspořádaná podobně jako předešlé a věnuje se opavskému knížectví, jeho šlechtě a městu Opavě.

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti 11/2014

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Upír obecný (Desmodus rotundus), někdy nazývaný též upír rudý nebo upír velký, je druh tropických netopýrů žijící ve Střední a Jižní Americe.

Věda

Základna nově nalezeného korálového útesu je široká 1,5 kilometru a jeho vrchol se v nejvyšších bodech nachází 40 metrů pod hladinou moře.

Zajímavosti
Reklama

Příslušníci 101. výsadkové divize během operace Anaconda v březnu 2002.

Válka

Na jednání v Ženevě nemohl chybět Edvard Beneš. Z Prahy přijeli Karel Kramář, předseda Národního výboru a vůdce strany státoprávně demokratické, Václav Klofáč, místopředseda Národního výboru a vůdce českých národních socialistů, agrárník František Staněk, předseda Českého svazu poslanců, Gustav Habrman za sociální demokraty, státoprávní demokrat Antonín Kalina, šéf Maffie Přemysl Šámal, ředitel Živnobanky Jaroslav Preiss a ředitel Agrární banky Karel Svoboda. Později dorazil i Mořic Hruban za moravské katolíky.

Historie

Sir John Julius Angerstein na portrétu Thomase Lawrence z roku 1790.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907