Portrét jako odpověď

26.10.2015 - Jan Čurda

Zatímco v zahraničí se českým odbojářům vcelku dařilo realizovat jejich úmysly, v českých zemích byla situace mnohem horší. Vládnoucí kruhy Předlitavska nelibě nesly neskrývanou nechuť českého obyvatelstva k monarchii.


Reklama

Velké zatýkání

Při oslavách pětistého výročí upálení Jana Husa přicházely tisíce lidí k právě dokončenému pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a kladly zde věnce a kytice. Režim se rozhodl, že se vypořádá s troufalou českou odbojností. V květnu až říjnu 1915 byli postupně zatčeni Kramář, Rašín, Scheiner, redaktor Národních listů V. Červinka, ředitel Živnostenské banky J. Preiss, Masarykova dcera Alice, manželka E. Beneše Hana, řada českých politiků a stovky příslušníků české inteligence (často v souvislosti s tzv. Knoflíkovou aférou). V červnu 1916 odsoudil vojenský soud Kramáře, Rašína, Červinku a J. Zamazala k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství. Život jim zachránil lékař ošetřující císaře Františka Josefa I., který nepřipustil, aby vynesené rozsudky byly předloženy již umírajícímu císaři k podpisu. František Josef I. v listopadu 1916 zemřel a jeho nástupcem se stal mladý císař Karel I.

Zachovejme monarchii

Vídeňská vláda se domnívala, že českou veřejnost dostatečně zastrašila a pokusila se přimět zbývající české politiky ke spolupráci. Část českých politiků utvořila na podzim 1915 takzvaný aktivistický proud české politiky, který byl pro zachování habsburské monarchie. Od ní zase očekával, že poskytne českému národu co nejpříznivější životní podmínky. Aktivisté tím chtěli zmírnit útlak českého národa a udržet pozice vydobyté před válkou. Rakouská vláda však nevyšla aktivistům nijak vstříc. Chtěla je pouze využít k podrobení si vzdorných Čechů.

Namísto ústupků portrét

Hrozící německé nebezpečí donutilo české politické strany k tomu, že překlenuly názorové rozdíly a sjednotily se ke společné obraně v Českém svazu. Jeho představitelé žádali vládu, aby upustila od chystaných státoprávních změn, které měl v Předlitavsku nastolit neomezenou německou vládu. Český svaz dokonce učinil výrazný ústupek, když 31. ledna 1917 na přání rakouské vlády odmítl proklamaci Dohody o osvobození Čechoslováků, a vyhlásil, že český národ vidí svoji budoucnost jen pod žezlem Habsburků. Český svaz však za to nezískal od vlády žádný ústupek. Pouze mu císař Karel vzkázal, že má Čechy rád a zamýšlí se dát portrétovat od mistra Švabinského. 

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Útok na Pearl Harbor byl překvapivý úder japonského císařského námořnictva proti námořní základně Spojených států amerických v Pearl Harboru na Havajských ostrovech v neděli ráno 7. prosince 1941 (8. prosince v Japonsku).

Válka

Planeta obíhá kolem žhavého odhaleného jádra hvězdy podobné Slunci v malé vzdálenosti a její atmosféra je neustále rozrušována silným ultrafialovým zářením. Uvolněný plyn se formuje do disku kolem hvězdy a nakonec dopadá na povrch bílého trpaslíka.

Vesmír

Král ptáků přilétá 

Kategorie: Chování – ptáci
Autor: Audun Rikardsen, Norsko
Název: Přistání orla

Snímek z bezprostřední blízkosti mohl Nor Audun Rikardsen pořídit jen díky tomu, že nedaleko svého domu umístil na starou větev fotopast a naučil tam dravce sedat s využitím nastražené mršiny. Trvalo tři roky, než se mu podařilo zachytit dokonalý obraz. 

Zajímavosti

BolaWrap sváže člověka do vzdálenosti až 7,6 metru

Věda

Hadice na mořské houbě

Hadice (Ophiuroidea) patří mezi ostnokožce (Echinodermata). Tito mořští živočichové se živí detritem a nejčastěji mají velikost kolem tří centimetrů. Existují ovšem i druhy dorůstající až 60 cm. Sexuálně dospívají ve dvou letech života a dožívají se pěti let. Můžete na ně narazit ve všech mořích světa až do hloubek šesti kilometrů. Některé druhy dokáží tolerovat i brakickou vodu. Stejně jako příbuzné hvězdice mají úžasnou schopnost regenerace.

Příroda

Vilém II. Pruský (vpravo) měl k hraběti Eulenburgovi velmi blízký vztah.

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907