Portrét jako odpověď

26.10.2015 - Jan Čurda

Zatímco v zahraničí se českým odbojářům vcelku dařilo realizovat jejich úmysly, v českých zemích byla situace mnohem horší. Vládnoucí kruhy Předlitavska nelibě nesly neskrývanou nechuť českého obyvatelstva k monarchii.


Reklama

Velké zatýkání

Při oslavách pětistého výročí upálení Jana Husa přicházely tisíce lidí k právě dokončenému pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a kladly zde věnce a kytice. Režim se rozhodl, že se vypořádá s troufalou českou odbojností. V květnu až říjnu 1915 byli postupně zatčeni Kramář, Rašín, Scheiner, redaktor Národních listů V. Červinka, ředitel Živnostenské banky J. Preiss, Masarykova dcera Alice, manželka E. Beneše Hana, řada českých politiků a stovky příslušníků české inteligence (často v souvislosti s tzv. Knoflíkovou aférou). V červnu 1916 odsoudil vojenský soud Kramáře, Rašína, Červinku a J. Zamazala k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství. Život jim zachránil lékař ošetřující císaře Františka Josefa I., který nepřipustil, aby vynesené rozsudky byly předloženy již umírajícímu císaři k podpisu. František Josef I. v listopadu 1916 zemřel a jeho nástupcem se stal mladý císař Karel I.

Zachovejme monarchii

Vídeňská vláda se domnívala, že českou veřejnost dostatečně zastrašila a pokusila se přimět zbývající české politiky ke spolupráci. Část českých politiků utvořila na podzim 1915 takzvaný aktivistický proud české politiky, který byl pro zachování habsburské monarchie. Od ní zase očekával, že poskytne českému národu co nejpříznivější životní podmínky. Aktivisté tím chtěli zmírnit útlak českého národa a udržet pozice vydobyté před válkou. Rakouská vláda však nevyšla aktivistům nijak vstříc. Chtěla je pouze využít k podrobení si vzdorných Čechů.

Namísto ústupků portrét

Hrozící německé nebezpečí donutilo české politické strany k tomu, že překlenuly názorové rozdíly a sjednotily se ke společné obraně v Českém svazu. Jeho představitelé žádali vládu, aby upustila od chystaných státoprávních změn, které měl v Předlitavsku nastolit neomezenou německou vládu. Český svaz dokonce učinil výrazný ústupek, když 31. ledna 1917 na přání rakouské vlády odmítl proklamaci Dohody o osvobození Čechoslováků, a vyhlásil, že český národ vidí svoji budoucnost jen pod žezlem Habsburků. Český svaz však za to nezískal od vlády žádný ústupek. Pouze mu císař Karel vzkázal, že má Čechy rád a zamýšlí se dát portrétovat od mistra Švabinského. 

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Smrt Julia Caesara, těsně před vznikem císařství

Věda

Záběr výbuchu z 16. července 1945 v Novém Mexiku – nechybělo ale zas tak moc, aby atomovou bombu sestrojilo i nacistické Německo. Ve výřezu první atomová bomba odpálená během testu Trinity. (foto: Shutterstock + Wikimedia Commons, Federální vláda Spojených států amerických, CC0)

Zajímavosti

Vytrženo z kontextu

The Furniture Lift | Leandro Erlich

Argentinský umělec Leandro Erlich si pro svou neotřelou instalaci zvolil náměstí ve francouzském Nantes. Přímo nad jeho střed do výšky zhruba deseti metrů umístil kus rohové budovy, k jejímuž oknu vede nábytkový výtah. Erlich si zakládá na realističnosti svých projektů, a výsek stavby se proto jeví velmi uvěřitelně: Nechybějí ani takové detaily jako cihly ve stěnách či prostory pod podlahou. Kus konstrukce vyrobený z ultralehkých materiálů přitom nedrží ve vzduchu žádná pomocná lana – jeho jedinou oporu představuje právě žebřík. (foto: Profimedia)

Revue

Sebereplikující se von Neumannovy sondy by mohly vydávat rádiové záření, které je schopen do veliké vzdálenosti detekovat radioteleskop FAST.

Vesmír

Plamének plotní běžně kvete od června do září, často se však s jeho květy potěšíme i v říjnu a výjimečně dokonce i počátkem listopadu. Plamének dokáže dokonale skrýt dřeviny i ploty, po nichž se pne.

Příroda

Portrét Perchty z Rožmberka, detail obrazu z 19. století, který se nachází na hradě Rožmberk.

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907