Portrét jako odpověď

26.10.2015 - Jan Čurda

Zatímco v zahraničí se českým odbojářům vcelku dařilo realizovat jejich úmysly, v českých zemích byla situace mnohem horší. Vládnoucí kruhy Předlitavska nelibě nesly neskrývanou nechuť českého obyvatelstva k monarchii.


Reklama

Velké zatýkání

Při oslavách pětistého výročí upálení Jana Husa přicházely tisíce lidí k právě dokončenému pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí a kladly zde věnce a kytice. Režim se rozhodl, že se vypořádá s troufalou českou odbojností. V květnu až říjnu 1915 byli postupně zatčeni Kramář, Rašín, Scheiner, redaktor Národních listů V. Červinka, ředitel Živnostenské banky J. Preiss, Masarykova dcera Alice, manželka E. Beneše Hana, řada českých politiků a stovky příslušníků české inteligence (často v souvislosti s tzv. Knoflíkovou aférou). V červnu 1916 odsoudil vojenský soud Kramáře, Rašína, Červinku a J. Zamazala k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství. Život jim zachránil lékař ošetřující císaře Františka Josefa I., který nepřipustil, aby vynesené rozsudky byly předloženy již umírajícímu císaři k podpisu. František Josef I. v listopadu 1916 zemřel a jeho nástupcem se stal mladý císař Karel I.

Zachovejme monarchii

Vídeňská vláda se domnívala, že českou veřejnost dostatečně zastrašila a pokusila se přimět zbývající české politiky ke spolupráci. Část českých politiků utvořila na podzim 1915 takzvaný aktivistický proud české politiky, který byl pro zachování habsburské monarchie. Od ní zase očekával, že poskytne českému národu co nejpříznivější životní podmínky. Aktivisté tím chtěli zmírnit útlak českého národa a udržet pozice vydobyté před válkou. Rakouská vláda však nevyšla aktivistům nijak vstříc. Chtěla je pouze využít k podrobení si vzdorných Čechů.

Namísto ústupků portrét

Hrozící německé nebezpečí donutilo české politické strany k tomu, že překlenuly názorové rozdíly a sjednotily se ke společné obraně v Českém svazu. Jeho představitelé žádali vládu, aby upustila od chystaných státoprávních změn, které měl v Předlitavsku nastolit neomezenou německou vládu. Český svaz dokonce učinil výrazný ústupek, když 31. ledna 1917 na přání rakouské vlády odmítl proklamaci Dohody o osvobození Čechoslováků, a vyhlásil, že český národ vidí svoji budoucnost jen pod žezlem Habsburků. Český svaz však za to nezískal od vlády žádný ústupek. Pouze mu císař Karel vzkázal, že má Čechy rád a zamýšlí se dát portrétovat od mistra Švabinského. 

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Mamuti a koně

Poživatina: koňská kostní dřeň
Stáří: 50 000 let

Zřejmě nejstarší potravinou, která si zachovala jedlost až do současnosti, je mamutí maso. O konzumaci obrů z doby ledové sice nemáme potvrzené zprávy, nicméně se traduje, že vesničané v Rusku při náhodných objevech zvířecích torz uvězněných v ledu odřezávali zbytky masa a následně je jedli. Věrohodnější informace o nejstarším jídle se pak obvykle pojí s paleontologem Colemanem Williamsem, který si údajně připravil „svačinu“ z kuliček kostní dřeně, jež vydlabal z pozůstatků 50 tisíc let starého koně.

Zajímavosti

Přestože USA vstoupily do války na jaře 1917, o rok později se jich ve Francii ještě nenacházelo mnoho

Válka

Rajský plyn byl populární už v 19. století

Věda

Rádiový zdroj 3C58 v Mléčné dráze by ve skutečnosti mohla být kvarková hvězda.

Vesmír
Zajímavosti
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907