Špatně připravený převrat: Vpád pasovských do Čech (1.)

Soupeření mezi Rudolfem a jeho mladším sourozencem bylo kořenem sporu, který vyvrcholil roku 1611 vpádem oddílů pasovského biskupa Leopolda do Čech

30.01.2016 - Václav ŠašinkaMatyášem svolané uherské a rakouské stavy uzavřely konfederaci proti rušitelům míru, a to i proti císaři. Přidala se k nim Morava, zatímco stavy Čech, Slezska a Lužice zůstaly věrné Rudolfovi. Konflikt ukončila roku 1608 takzvaná libeňská dohoda, podle které získal Matyáš vládu v Uhrách, Rakousech a na Moravě, a Rudolfovi zůstaly zbylé země. Nebylo to však zadarmo, Rudolf musel přislíbit náboženskou svobodu pro České království.

Leopold na scéně

Rudolfovo okolí ovládli oportunisté, kterým šlo jen o vlastní prospěch. Udržovali císaře v domnění, že je stále mocný a jeho boj bude korunován úspěchem. To bylo jediné, co chtěl Rudolf slyšet. Velký vliv měl na císaře především jeho bratranec, pasovský biskup Leopold. Rudolf si Leopolda oblíbil a šel ještě dál – začal uvažovat nad tím, že by se mohl stát jeho následníkem v Čechách i v Říši namísto nenáviděného Matyáše. Šance k Leopoldově prosazení se brzy naskytla. Nečekaná smrt bezdětného knížete Jana Viléma Jüllišského uvolnila trůn ve strategicky důležitém knížectví Jüllich-Cleve. Rudolf jmenoval Leopolda císařským správcem knížectví a povolil mu také verbování vojska, aby mohl Jüllich-Cleve vojensky obsadit. Leopold počítal s podporou katolického tábora, ale Španělsko a papež neměli zájem zapojit se do velkého konfliktu. Leopoldův vojenský sbor, naverbovaný původně pro válku o Jüllich, tedy zůstal v Pasově. Tohoto vojska se ale dalo využít i jinak, protože v sázce byla ještě česká koruna.

Tažení na Prahu

K čemu bude použit onen záhadný sbor čítající dva pěší a dva jízdní pluky, o celkovém počtu asi dvanáct tisíc mužů? Tuto otázku si kladl Matyáš i čeští stavové, kteří se právem cítili ohroženi. Požadovali jeho rozpuštění, ale Rudolf tvrdil, že nemá peníze, aby vojáky vyplatil, a bez dlužného žoldu k abdaňkování, tedy propuštění, dojít nemohlo. Ve skutečnosti je Rudolf a Leopold chtěli použít k ozbrojenému převratu. Pasovský sbor měl okupovat Prahu a dosadit do úřadů Rudolfovy věrné. Po převratu by nebyl problém dosadit na trůn jako následníka Leopolda. Na konci prosince se dali pasovští do pohybu. Prostí soldáti byli nespokojení, protože velitelé jim zadržovali žold a pasovské biskupství bylo úplně vyjedené. Vojsko vstoupilo do Čech u Vyššího Brodu 30. ledna 1611. 

  • Zdroj textu

    Tajemství české minulosti 12/2012

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci