Symbol moci a tradice: Koruna Svaté říše římské

10.01.2017 - Petr Svoboda

Císařská rodina -<p>Originál císařské koruny je dnes uložen ve Vídni</p>
Císařská rodina -

Originál císařské koruny je dnes uložen ve Vídni


Reklama

Koruna byla symbolem císařské moci a odkazovala k dávné tradici – podle legendy ji dal zhotovit císař Karel Veliký. Povinná císařská korunovace v Římě pak byla symbolem svěření správy říše do rukou panovníka samotným bohem.

Přehlídka drahých kamenů

Ve skutečnosti nechal korunu zhotovit v 10. století Ota I., úpravy pak provedl Konrád II. První písemná zmínka o koruně však pochází až ze století dvanáctého. Koruna nemá kruhový, ale osmiúhelníkový půdorys. Ten je tvořen osmi zlatými destičkami zdobenými perlami, a drahými kameny. Ty nejsou broušeny, ale jen vyleštěny do okrouhlých tvarů, k destičkám jsou připevněny jemnými zlatými drátky. Na čtyřech deskách jsou rovněž výjevy z Bible – tři ze Starého zákona (králové David a Šalomoun a dva z proroků) a jeden z nového zákona (Kristus se dvěma anděly). Nad čelní stranou koruny je umístěn zlatý kříž, přední a zadní stranu pak spojuje bohatě zdobený oblouk. Celkem se koruna skládá ze 14 000 kovových dílků, 144 drahých kamenů a přibližně stejného množství perel, váží 3,5 kg.

Koruna byla součástí většího souboru císařského pokladu , jenž byl utvářen od 10. do 14. století. Dnes se dochovala pouze jeho část, která je k vidění v klenotnici vídeňského Hofburgu. Tam ji za husitských válek nechal převézt Zikmund Lucemburský. Věrné kopie císařské koruny pak můžete vidět v Cáchách, ve Frankfurtu a na hradě Trifels v Porýní-Falci. 

  • Zdroj textu:

    Živá historie 7/2009

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Tolkienovi vydělaly jeho knihy tolik peněz, že litoval, že neodešel do důchodu dříve. Kvůli své slávě se navíc musel nechat vyškrtnout z telefonního seznamu.

Zajímavosti

Mozkové čipy přeloží mozkové vlny do srozumitelného textu

Věda

Do řeky, která v belgické zoo protéká výběhem rodinky orangutanů, umožnili přístup vydrám.

Revue

Současná astronomie nahlíží na Plejády jako na otevřenou hvězdokupu vzdálenou zhruba 445 světelných let, jejíž členky vznikly z jednoho prachoplynného mezihvězdného mračna asi před 110 miliony roky. 

Vesmír

Svatý Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka. Jeho nejslavnější zápas s drakem se měl odehrát u města Kyrény v Libyi.

Historie

Britské motorové čluny na hlídce v roce 1940.

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907