Temné kobky Křivoklátu: Internace Jana Augusty a Jakuba Bílka

31.12.2015 - Petr Svoboda

Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů nehostil jen královské audience, slavnosti a hostiny. Vstoupil do dějin i jako místo internace mnoha významných vězňů


Reklama

Nástup Habsburků na český trůn znamenal pro hrad Křivoklát dobu úpadku. Jeho mocné zdi už nebyly příležitostným sídlem králů, byly však o to více využívány jako tvrdá věznice. Katoličtí králové ji využívali i pro trestání nekatolických knězů, doplatili na to i Jan Augusta a Jakub Bílek.

Disputace s králem

Jan Augusta byl horlivým a výmluvným kazatelem, autorem řady knih i duchovních písní. Nevyhýbal se vášnivým a často nevybíravým polemikám. Věnoval množství energie, aby dosáhl tolerance Ferdinanda I. Katolický král měl však naprosto opačný postoj. Po šmalkaldské válce roku 1547 byla Jednota bratrská královským výnosem zakázána a jejím členům nezbylo, než se připojit k jiným, dosud povoleným církvím. Jan Augusta byl spolu se svým pomocníkem, mladým knězem Jakubem Bílkem, zatčen. Po krátkém věznění a mučení v Praze byli oba bratři převezeni k těžkému žaláři na Křivoklát, kde strávili plných šestnáct let.

Mezi čtyřmi stěnami

Kněží sice měli těžké podmínky, ale vězení nebylo po celou dobu stejně tvrdé. Střídala se období naprosté izolace s obdobími, kdy mohli bratří sepisovat knihy a kdy měli alespoň omezený kontakt s Jednotou. Tvrdý žalář se poněkud zlehčil především poté, co vězně navštívila Filipína Welserová, manželka arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. V křivoklátském vězení tak vznikla díla, jako například učebnice praktické teologie „Umění díla Páně služebného“ či „Sumovník a smysl a úmysl Kristův jako vlastní svátosti večeře jeho“.

V roce 1561 požádal Augusta krále o milost. Byla mu dána šance, musel se však v disputaci utkat s jezuity a reprezentanty utrakvistů. Augusta si počínal velmi obezřetně – projevil souhlas s náboženskými praktikami obou církví, nesouhlasil však, že se Jednota připojí k utrakvistům. Propuštění nakonec dosáhl pouze Bílek, který přijal eucharistii z rukou utrakvistického kněze. Augusta toto odmítl, a tak byl propuštěn až po několikaletém nátlaku Jednoty.

  • Zdroj textu:

    Živá historie 9/2009

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Kyjonožec Eurypterus dosahoval délky 1,3 metru. Největší druhy ale dorůstaly až tří metrů.

Věda
Zajímavosti

O zdroji potravy se netopýři nechají poučit nejen od svých nejbližších příbuzných, ale také od příslušníků jiného druhu.

Příroda

Proudy plynu ve spirální galaxii NGC 4321.

Vesmír
Historie

Locusta (vlevo) prý zabila stovky Římanů. Lucrezia Borgia zase patřila k velmi vzdělaným ženám.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907