Úspěch i tragédie císařské dcery

16.11.2015 - Jiří Sommer

Česká a uherská královna Marie Terezie měla se svým manželem římsko-německým císařem Františkem Štěpánem Lotrinským celkem šestnáct dětí. Patrně nejzajímavější z hlediska rodinných tragédií je úděl Marie Antonie, známější pod francouzskou variantou jména Marie Antoinetta, manželky francouzského krále Ludvíka XVI.


Reklama

Cesta na francouzský dvůr

Právě ta ve sňatkových plánech své matky měla mít nejvýznamnější roli, neboť byla vybrána pro „nejkrásnější korunu světa“. Zasnoubení s francouzským korunním princem mělo jednoznačně politický cíl – upevnit nový svazek s Francií. Zájem o mladičkou princeznu měl dokonce sám ovdovělý Ludvík XV., ale nakonec dostal rozum a Marie Antonie byla zasnoubena s jeho vnukem a následníkem trůnu. Přišla ovšem do Francie v „nevhodnou“ dobu.

Nelehký úděl

Byla to doba, kdy se ve Francii schylovalo v jedné z největších světových revolucí. Vypukla sice až v roce 1789, ale Marie Antoinetta už po svém příchodu na francouzský dvůr v roce 1770 (královnou byla od roku 1774) měla značně nepříznivou pozici. Poddaní ji nenáviděli a říkali ji „l´Autrichienne“ (Rakušanka). Vyčítali ji, že je pyšná a že dosazuje státní ministry jako obyčejné sluhy. Pozici ji v tomto směru „usnadnil“ její manžel, člověk trudnomyslný, plachý a impotentní. Teprve na nátlak Josefa II. se podrobil chirurgickému zákroku, po němž na svět přišly čtyři děti.

Královna proslavená popravou

Její vladařský i životní osud zpečetila revoluce. V roce 1792 byla s manželem i dětmi internována ve starém pařížském hradě, a když byl 21. 1. 1792 Ludvík popraven, prožila hrůzostrašný rok. Během diktatury byla uvězněna a posléze postavena před revoluční soud a podle tehdejší běžné praxe odsouzena smrt. Hrdelní trest byl vykonán 16. 10. 1783 na náměstí Revoluce. Pohřbena je v opatství Sainte-Denis v Paříži. Její osudové neštěstí se trvale zapsalo do dějin. Sama se sice dopustila řady chyb, ale nespáchala žádný zločin.

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Wikimedia

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Vesmír
Historie

Sameček dudka spěchá nakrmit mláďata, která jsou i po opuštění hnízda nějakou dobu dokrmována.

Příroda
Věda

Křižáci v Sidónu zbudovali Mořský hrad a ve 13. století také Hrad svatého Ludvíka. Během křížových výprav bylo město několikrát dobyto a vydrancováno. Ve výřezu nalezené ostaky z masového hrobu.

Věda
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907