„Vítězství Čechů nad cizáky“: Komu prospěl Kutnohorský dekret? (2.)

01.05.2016 - Jindřich Kačer

Král Václav zavětřil, že by mohl podporou koncilu získat zpět římskou královskou korunu. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazbmurka však jeho záměr neschvaloval a Václav potřeboval alespoň podporu univerzitních mistrů


Reklama

Od srpna až téměř do konce roku byl král na cestě ve Slezsku a v Lužici, a tak se věci daly do pohybu až po jeho návratu, když se usídlil i s dvorem v Kutné Hoře. Václav IV. se nejprve dozvěděl, že němečtí mistři hodlají bojkotovat lednové disputace, které měl vést kvodlibetář Matěj z Knína, podezřelý z kacířství. To se králi nelíbilo a výslovně všem mistrům nařídil se disputací zúčastnit. Téměř všichni se zalekli a na disputaci skutečně přišli.

TIP: Přečtěte si, jak celá kauza začala

Střet zájmů

Diskuze probíhala i přes vzrušenou atmosféru poměrně poklidně, až závěrečný den rozčeřil vody mistr Jeroným Pražský vytříbeným a přitom plamenným projevem. Obhajoval v něm české mistry, kteří prý nikdy nemohou být označováni za kacíře, a král i konšelé by měli ochránit dobrou pověst „svatého města Pražského“ tím, že se za ně postaví. Pokud je na Wiclefovi něco vadného, pak by se nemělo bránit tomu, aby jeho spisy byly na svobodné univerzitní půdě prozkoumány a učiněny příslušné závěry.

Pak ovšem přišel důležitý okamžik pro krále Václava, který požádal univerzitu o podporu koncilu proti papežům. Němečtí mistři však hodlali zachovat přísnou neutralitu už proto, že mnozí z nich pocházeli ze zemí Václavova oponenta v říši Ruprechta III. Falckého. Pro králův návrh hlasovali pouze čeští mistři. To krále natolik rozlítilo, že se v návalu emocí konečně rozhodl vyhovět dlouhodobým prosbám českých mistrů a 18. ledna 1409 v Kutné Hoře otiskl svou pečeť na onen důležitý dokument, který mimo jiné prohlašuje: „Jelikož pak národ německý, žádného práva obyvatelského v Českém království vůbec nemající, v rozličných záležitostech pražského obecného učení osobil sobě k užívání tři hlasy, a národ český, pravý dědic tohoto království, toliko jediný hlas má, rozkazujeme, abyste připustili národ český na každý způsob ke třem hlasům, jak má národ francouzský na obecném učení pařížském.“

Úpadek pražské univerzity

Králův návrh na podporu koncilu byl poté podpořen, ale němečtí mistři z toho byli dost v šoku. Podle právně i stylisticky propracovaného textu Dekretu kutnohorského je zřejmé, že to nebyla listina šitá horkou jehlou za jediný den. Čeští mistři ji měli zřejmě dlouho připravenou v zásobě a čekali jen na vhodnou příležitost, kdy ji králi předložit. A ta přišla právě v lednu 1409. Ještě chvíli se němečtí mistři pokoušeli přimět krále k odvolání sporného dokumentu, ale neuspěli. Většina z nich odešla na nově založenou univerzitu v Lipsku a z pražské univerzity, těšící se dříve obrovské mezinárodní prestiži, se náhle stala provinční česká univerzita.

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti 6/2013

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Královna Alžběta II. proslula smyslem pro humor, který sdílí se svým chotěm princem Philipem.

Zajímavosti

Rekonstrukce pravši Mesophthirus engeli na peří.

Věda
Zajímavosti

Dobrovolníci domobrany před velitelstvím admirality

Válka

Čtyřruký robot ClearSpace-1 během testu uloví vesmírný odpad, zneškodní ho, a poté i s ním zanikne.

Vesmír

Testy na myších a na lidech ukazují, že osobní talismany bezpečí překvapivě fungují.

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907