„Vítězství Čechů nad cizáky“: Komu prospěl Kutnohorský dekret? (2.)

01.05.2016 - Jindřich Kačer

Král Václav zavětřil, že by mohl podporou koncilu získat zpět římskou královskou korunu. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazbmurka však jeho záměr neschvaloval a Václav potřeboval alespoň podporu univerzitních mistrů


Reklama

Od srpna až téměř do konce roku byl král na cestě ve Slezsku a v Lužici, a tak se věci daly do pohybu až po jeho návratu, když se usídlil i s dvorem v Kutné Hoře. Václav IV. se nejprve dozvěděl, že němečtí mistři hodlají bojkotovat lednové disputace, které měl vést kvodlibetář Matěj z Knína, podezřelý z kacířství. To se králi nelíbilo a výslovně všem mistrům nařídil se disputací zúčastnit. Téměř všichni se zalekli a na disputaci skutečně přišli.

TIP: Přečtěte si, jak celá kauza začala

Střet zájmů

Diskuze probíhala i přes vzrušenou atmosféru poměrně poklidně, až závěrečný den rozčeřil vody mistr Jeroným Pražský vytříbeným a přitom plamenným projevem. Obhajoval v něm české mistry, kteří prý nikdy nemohou být označováni za kacíře, a král i konšelé by měli ochránit dobrou pověst „svatého města Pražského“ tím, že se za ně postaví. Pokud je na Wiclefovi něco vadného, pak by se nemělo bránit tomu, aby jeho spisy byly na svobodné univerzitní půdě prozkoumány a učiněny příslušné závěry.

Pak ovšem přišel důležitý okamžik pro krále Václava, který požádal univerzitu o podporu koncilu proti papežům. Němečtí mistři však hodlali zachovat přísnou neutralitu už proto, že mnozí z nich pocházeli ze zemí Václavova oponenta v říši Ruprechta III. Falckého. Pro králův návrh hlasovali pouze čeští mistři. To krále natolik rozlítilo, že se v návalu emocí konečně rozhodl vyhovět dlouhodobým prosbám českých mistrů a 18. ledna 1409 v Kutné Hoře otiskl svou pečeť na onen důležitý dokument, který mimo jiné prohlašuje: „Jelikož pak národ německý, žádného práva obyvatelského v Českém království vůbec nemající, v rozličných záležitostech pražského obecného učení osobil sobě k užívání tři hlasy, a národ český, pravý dědic tohoto království, toliko jediný hlas má, rozkazujeme, abyste připustili národ český na každý způsob ke třem hlasům, jak má národ francouzský na obecném učení pařížském.“

Úpadek pražské univerzity

Králův návrh na podporu koncilu byl poté podpořen, ale němečtí mistři z toho byli dost v šoku. Podle právně i stylisticky propracovaného textu Dekretu kutnohorského je zřejmé, že to nebyla listina šitá horkou jehlou za jediný den. Čeští mistři ji měli zřejmě dlouho připravenou v zásobě a čekali jen na vhodnou příležitost, kdy ji králi předložit. A ta přišla právě v lednu 1409. Ještě chvíli se němečtí mistři pokoušeli přimět krále k odvolání sporného dokumentu, ale neuspěli. Většina z nich odešla na nově založenou univerzitu v Lipsku a z pražské univerzity, těšící se dříve obrovské mezinárodní prestiži, se náhle stala provinční česká univerzita.

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti 6/2013

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Ještě v červenci 1942 bylo naživu 80 % budoucích obětí holocaustu. O 11 měsíců později však byl tento poměr přesně opačný. Čím méně se Němcům dařilo na východní frontě, tím více zvyšovali své úsilí ve věci tzv. konečného řešení židovské otázky.

Zajímavosti

Čtyři a půl metru dlouhá ankylorhiza s tlamou plnou zubů děsila vše živé v oceánu období oligocénu.

Věda

Extrémně velký

Název: Extrémně velký dalekohled (Extremely Large Telescope, ELT)
Průměr: 39,3 m
V provozu od roku: 2025

Čím je průměr objektivu větší, tím víc světla může teleskop soustředit a tím víc podrobnějších informací získat… Evropští astronomové se rozhodli postavit dalekohled, který hned tak něco nepřekoná. Původní představy dokonce počítaly s průměrem 100 m, což se však ukázalo být nad současné technické i finanční možnosti. Vedení Evropské jižní observatoře (ESO) dalo zelenou konstrukci menšího, ale přesto mimořádně velkého dalekohledu ELT – Extremely Large Telescope.

Projekt počítá s přístrojem o průměru 39,3 m. Primární zrcadlo se bude skládat ze 798 šestiúhelníkových segmentů o průměru 1,4 m a tloušťce pouhých 50 mm. Do optické soustavy se začlení zrcadla systému adaptivní optiky, kvůli kompenzaci neostrosti snímků způsobené neklidem atmosféry. Jedno z nich bude podepřeno soustavou šesti tisíc aktivních členů, tzv. aktuátorů, s úkolem „zakřivovat“ zrcadlo v závislosti na stavu ovzduší 1 000krát za sekundu, čímž se dosáhne mimořádně kvalitního obrazu.

V roce 2010 vybrala ESO pro budoucí umístění observatoře horu Cerro Armazones v chilské oblasti Antofagasta, v nadmořské výšce přes 3 000 m. Teleskop má chránit otáčivá kopule o průměru 86 m. Stavební úpravy terénu započaly v červnu 2014 a o tři roky později, 29. května 2017, byl slavnostně položen základní kámen obřího teleskopu.

Německá firma SCHOTT ve své továrně v Mainzu loni v lednu úspěšně odlila prvních šest segmentů primárního zrcadla, které po procesu pomalého chladnutí čeká ještě řada tepelných úprav. Následně budou vybroušena do správného tvaru a pokovena s přesností 15 nm na celé optické ploše. Obojí zajistí francouzská společnost Safran Reosc, jež se ujme rovněž testování zrcadel.

ELT se stane největším okem lidstva, jaké kdy vzhlíželo k obloze, a může revolučně změnit naše vnímání vesmíru. Jeho úkolem bude řešit celou řadu vědeckých záhad, jež mohou pomoct osvětlit naše vlastní kořeny, včetně pátrání po známkách života na planetách podobných Zemi, studia povahy temné energie a temné hmoty nebo sledování raných stadií vývoje vesmíru. Zároveň zcela jistě přinese řadu nových otázek, které dnes nedokážeme ani odhadnout. První pozorování by se mělo uskutečnit v roce 2025.

Vesmír

Klášter s dvojím prvenstvím

Břevnovský klášter

Nejen mečem a bojem živ je Přemyslovec. Čeští panovníci a později i mocní šlechtici rádi trávili čas budováním četných klášterů. Ostatně očekávali, že si tím zajistí spásu nejen pro sebe, ale i pro své rodiny. Nejstarší mužský klášter v Českých zemích je ten na pražském Břevnově. Založit jej nechal v roce 993 kníže Boleslav II. A jaké druhé prvenství klášter má? Nejdelší tradici vaření piva v celé republice! 

Historie

Přestože se ofenziva nevyvíjela podle plánu, von Hindenburg s Ludendorffem obdrželi vysoká vyznamenání.

Válka
Revue

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907