Indonéský chrám Tirta Empul: Svatyně vnitřní očisty

Chrám Tirta Empul je jedním z nejposvátnějších hinduistických míst na Bali. Věřící stojí dlouhé fronty, aby se mohli alespoň na chvíli svlažit pod léčivými prameny, které prý ze země nechal zázrakem vytrysknout bůh Indra: Údajně očišťují tělo i ducha, zbavují všech negativních vlivů a přinášejí harmonii i blahobyt

22.01.2018 - Radomír MacečekHluboko pod povrchem indonéského ostrova Bali se potkávají proudy několika podzemních řek a dávají vzniknout osvěžujícímu prameni, který se mocně dere vzhůru. Podle legendy jej stvořil védský bůh hromu a blesku Indra, stojící v čele hinduistických božstev. Poté co mu nepřítel Mayadanawa otrávil válečníky, rozťal Indra zemi a nechal vytrysknout fontánu nesmrtelnosti, která pak jeho mužům vrátila život.

Již stovky let uctívají hinduisté na ostrově zmíněný vodní proud jako velký dar bohů. V roce 962 nad ním vybudovali majestátní chrám Tirta Empul, v překladu „posvátný pramen“, který dnes představuje jedno z nejsvatějších míst na Bali. Nachází se asi 40 km severovýchodně od hlavního ostrovního města Denpasar, ve vesnici Manukaya, a v průběhu roku se tam odehrává mnoho náboženských ceremonií. Do chrámu denně přicházejí stovky místních i cizinců, aby pod posvátným pramenem vykonali spirituální očistu neboli „melukat“.

Protiklad dobra a zla 

Do svatostánku se vstupuje skrz portál stylizovaný do dvou masivních pilířů, vytesaných do kamene a bohatě zdobených ornamenty. Stejně jako všechny hinduistické památky na Bali i ony překypují symboly a skrytými významy, které však neznalému návštěvníkovi zůstávají utajeny. 

Portál symbolizuje dualitu protikladných sil: První pilíř představuje dobro, zatímco druhý zlo. Jakmile ovšem projdete a otočíte se, uvidíte, že oproti vstupu se „dobro“ a „zlo“ nacházejí na opačných stranách. Věřícím to má připomenout, že nic na světě není černobílé – jen správné, či špatné. Hinduisté věří, že pozitivní i negativní prvek se nachází ve všem, co existuje, včetně lidského nitra. A abychom mohli žít v harmonii, musíme tyto vnitřní síly uvést do rovnováhy.

Podmanivá vůně obětin 

Chrámový komplex se tradičně člení do tří částí: Jedna reprezentuje podzemní říši démonů, druhá svět lidí a třetí sféru bohů. První se označuje „jaba pura“ a tvoří ji hlavní nádvoří – velký otevřený prostor vydlážděný masivními kameny. Dominuje mu otevřený pavilon, kde si mohou návštěvníci odpočinout a obětovat bohům. Obvyklý rituál provádějí Balijci několikrát denně: doma, v chrámu, v malé svatyni na ulici, ale třeba i na poli.

Na malých miskách z palmových listů, které reprezentují Zemi a Měsíc, přinášejí věřící barevné květy, betelové listy, malé sladkosti nebo hrstku rýže. Použité rostliny se vztahují především k hlavním hinduistickým bohům, mezi něž patří stvořitel vesmíru Bráhma, nejvyšší z panteonu Višnu a „pán s třema očima“ Šiva. K úhledně uspořádanému daru v kokosovém listu se připojuje zapálená vonná tyčinka, které se říká „dupa“. Podmanivá vůně se pak line celým chrámem.

Dar vyjadřuje především vděčnost za klid a hojnost, ale dalším smyslem je i sebeobětování, jelikož na každodenní přípravu obětiny musejí věřící vynaložit jistý čas a úsilí. Správně ji vytvořit představuje pro místní ženy stejně významný úkol jako umět uvařit nebo se postarat o domácnost. Tradice se však postupně mění: Aby místní ušetřili čas, mnohdy si jednoduše koupí obětinu již hotovou. Odvěký zvyk se tak stává zdrojem nového byznysu.

Třicetinásobné očištění

Do další části chrámu, na vnitřní nádvoří zvané „jaba tengah“, se lze dostat skrz průchody v mohutné kamenné zdi. Jedná se o nejvýznamnější místo svatostánku: Nacházejí se tam dva bazénky, do nichž přitéká pramenitá voda celkem třiceti sprchami. 

Spirituální očista, na kterou se čeká v dlouhých řadách, má svá pravidla. Návštěvníci se nejprve ponoří pod pramen na levé straně bazénu, načež se postupně osvěží pod všemi třiceti sprchami. Věří se, že tamní posvátná voda – „tirta“ – zbavuje zlých duchů, přináší blahobyt a očišťuje tělo i duši.

Mnozí si ji proto odnášejí s sebou, její pití však může znamenat riziko: Posvátnou tekutinu totiž poslední dobou kontaminují zplodiny z okolí, neboť místní často vyhazují odpadky do řek a vodních zdrojů. Vedle prosperity a duševní očisty tak může koupel vyvolat i nemalé zdravotní komplikace, například nákazu bakterií Escherichia coli.

S rýží na čele

Za bazénky se pak nachází tzv. jeroan, nejvýše položená část s honosnou svatyní, kam přicházejí hinduisté v bílém rouchu ke společné modlitbě. Kněz při ceremonii obchází klečící, kteří se modlí, a skrápí je posvátnou vodou. Na závěr obřadu jim na čelo a krk přitiskne pár zrnek rýže, jež pro Balijce symbolizuje život.

Při odchodu ze svatostánku můžete navštívit i část oddělenou ze čtyř stran kamennými stěnami: Velký bazének v poklidném zákoutí se stal domovem mnoha vypasených kaprů koi. Barevné ryby líně plují nádrží a shlukují se u jejích okrajů, když jim turisté házejí kousky chleba či jiné jídlo.

Vodní chrám Tirta Empul patří k nejmalebnějším stavbám na Bali. Zároveň představuje úchvatnou ukázku bohaté estetiky tamního hinduismu a jeho návštěva bývá povznášejícím zážitkem nejen pro vyznavače zmíněného náboženství. 

Hinduisté v baště muslimů

Území Indonésie zahrnuje úctyhodných 17 tisíc ostrovů. Čtvrtý nejlidnatější stát světa má víc než čtvrt miliardy obyvatel a 85 % z nich se hlásí k islámu. Jedná se tak o největší muslimskou populaci na planetě. Islám se v zemi rozšiřoval od 13. století pod vlivem cizích obchodníků a postupně vytlačil hinduistická i buddhistická náboženství. Bali však tvoří výjimku – původní hinduismus se tam udržel a vyznává jej přes 80 % obyvatel ostrova.

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    archiv autora


Další články v sekci