Nový rekord: Obří prehistorické jezero, které omývalo i dnešní Česko

Do slavné Guinnessovy knihy rekordů přibyl nový záznam – největším jezerem historie bylo s více než dvěma miliony kilometrů čtverečních dávné jezero Paratethys

02.01.2024 - Martin ReichmanNový záznam v Guinnessově knize rekordů vychází ze studie vědců z roku 2021, která zmapovala historické hranice tohoto obřího jezera. Jezero Parathetys se podle vědců kdysi rozkládalo od Středozemního moře na západě až po Černé a Kaspické moře daleko na východě. Jeho severozápadní břehy dosahovaly až do oblasti dnešního Česka. V době své největší rozlohy mělo toto prehistorické jezero rozlohu zhruba 2,8 milionu kilometrů čtverečních.

Původně se zformovalo jako moře asi před 34 miliony let a rozkládalo se od Balkánu až po dnešní Kazachstán a Turkmenistán. Přibližně před 11 miliony let vznikla v důsledku střetu desek zemské kůry středoevropská pohoří – Balkán, Alpy a Karpaty. Tyto změny odřízly Paratethys od Středozemního moře a otevřeného oceánu a změnily ho v jezero.

Z moře jezerem, z jezera mořem...

V průběhu milionů let se mořské druhy, které byly po vzestupu pohoří uvězněny v jezeře, přizpůsobily, nebo vymřely. Brzy se v něm ale vyvinul prosperující ekosystém. Svůj domov zde našel například nejmenší druh velryby cetotherium, živící se filtrováním mikroorganismů žijících v bahně na dně jezera. Bažiny a nížiny obklopující prehistorické jezero zase obýval deinotherium – jeden z největších známých chobotnatců historie.

Paleogeografická rekonstrukce pozdně miocenních změn jezera Paratethys. (zdroj: Naturue, CC BY 4.0)

V období před 9,75 až 7,65 miliony let došlo k sérii vysychání, což vedlo ke ztrátě více než dvou třetin rozlohy jezera a třetiny jeho objemu. Na některých místech klesla hladina vody až o 250 metrů.

S úbytkem vody se v Parathetysu zvýšila koncentrace soli natolik, že se jeho obyvatelé nedokázali přizpůsobit a tato změna zahubila velkou část tehdejší jezerní fauny a flóry. Časový průběh těchto událostí je zaznamenán v horninách a vědci mohou tyto záznamy číst pomocí techniky známé jako magnetostratigrafie, mapující přirozené změny (obraty) magnetického pole Země. 

Přibližně před 6,7 a 6,9 miliony let se po jednom z těchto cyklů jezero Parathetys znovu propojilo s dnešním Středozemním mořem a definitivně tak ztratilo status jezera.


Další články v sekci