Oslabené magnetické pole Země mohlo přispět k rozkvětu života na počátku prvohor

Ztlumení pozemského magnetického pole mohlo mít nečekaně blahodárné důsledky pro nejstarší známé mnohobuněčné organismy. Naznačuje to nová studie vědců Rochesterské univerzity.

05.05.2024 - Stanislav MihulkaPředtím, než na Zemi začalo období kambria a s ním i celé období prvohor, obývali naši planetu zvláštní organismy ediakarské fauny. Ediakarské období, které trvalo přibližně před 635 až 541 miliony let, bylo klíčovým obdobím v historii Země. Předznamenalo transformační období, během něhož se objevily složité mnohobuněčné organismy a připravily půdu pro explozi života. Jak se však tento prudký rozvoj života odehrál a jaké faktory na Zemi k němu mohly přispět? Zajímavou odpověď nabízí ve studii, publikované vědeckým časopisem Communications Earth & Environment, profesor fyziky a astronomie John Tarduno z americké Rochesterské univerzity.

Magnetické pole na volnoběh

Tarduno se svými kolegy prozkoumal paleomagnetická data z prastarých hornin. Ukázalo se, že zhruba před 591 až 565 miliony let došlo ke dramatickému zeslabení magnetického pole Země. Bylo asi třicetkrát slabší, než je dnes. Tento stav podle vědců trval nejméně 26 milionů let.

Slabé magnetické pole většinou nevěstí pro život nic dobrého. Tarduno je ale přesvědčený, že oslabené magnetické pole mohlo odstartovat explozivní rozvoj života na počátku prvohor. Při slabém magnetickém poli dochází snadněji k tomu, že kosmické záření „vytrhává“ ze zemské atmosféry lehké atomy, jako je třeba vodík. V důsledku toho je pak v atmosféře více kyslíku, protože nemůže reagovat s vodíkem a vytvářet vodu. Vyšší obsah kyslíku podle vědců podpořil evoluci větších organismů v ediakaře.

Dřív se uvažovalo o tom, že za vznikem fascinující ediakarské fauny stojí nějaké genetické či ekologické faktory,“ vysvětluje Tarduno. „Podle nás ale těsně souvisí s extrémním ztlumením magnetického pole planety. Zároveň měl pozemský život velké štěstí, že se magnetické pole Země později opět rozjelo na velký výkon. Kdyby k tomu nedošlo, ze Země se mohl stát vyprahlý svět.“ Stačilo málo a Země by nejspíš vypadala podobně jako dnešní Mars.


Další články v sekci