Botswana: Sucho, AIDS a diamanty

30.09.2013

Během několika desítek let se z jedné z nejchudších zemí planety stala ekonomika střední úrovně. Botswana má dnes jeden z nejvyšších hrubých národních produktů v Africe a životní standard srovnatelný například s Mexikem. Pohledy do budoucna ovšem vyvolávají smíšené pocity


Reklama

Modrá barva na vlajce představuje vodu, která je nezbytná pro zemědělství Botswany. Dva bílé a jeden černý pruh mají symbolizovat rasovou harmonii a údajně jsou inspirovány kůží zebry – národním zvířetem země

V porovnání s ostatními africkými zeměmi má Botswana velkou míru ekonomické svobody a vláda uplatňuje velmi rozumnou rozpočtovou politiku. Společně s nerostným bohatstvím, které země má, způsobily tyto faktory v letech 1966–1999 průměrný ekonomický růst plných 9 procent ročně.

Diamanty – požehnání Botswany

Přeměna Botswany v zemi relativního blahobytu byla způsobena především objevem a využitím diamantových ložisek. Diamanty jsou zodpovědné za třetinu celkového HDP, 70–80 procent exportních zisků a bezmála polovinu příjmů státní kasy. Ložiska drahých kamenů ovšem nejsou bezedná a podle odborných odhadů bude těžba ukončena zhruba za dvacet let. Navíc byla závislost země na vývozu jednoho luxusního artiklu příčinou výrazného ekonomického propadu v době nedávné světové ekonomické krize.

Botswanská vláda se proto snaží včas zaměřit pozornost i jiným směrem. Roku 2007 byly objeveny významné zásoby uranu a již minulý rok měla být zahájena těžba. Kromě toho jsou údajně v zemi pro investory zajímavá ložiska zlata, mědi a dokonce ropy. Kromě těžebního průmyslu jsou významným zdrojem růstu turistický ruch, finanční služby a zemědělství. Velkým problémem současnosti i budoucnosti je ovšem vysoká míra nemocnosti obyvatel virem HIV.

Vzdělanost proti chudobě

Odhady promořenosti HIV se různí, ale i ty nejstřízlivější zprávy uvádějí, že zhruba každý šestý Botswaňan je virem postižen a země má po Svazijsku druhé nejvyšší procento nemocných HIV na světě. Vláda se snaží s epidemií bojovat a zbraněmi jsou jí bezplatná léčba AIDS a celonárodní osvětová kampaň. Díky ní se podařilo snížit přenos nemoci z matky na dítě ze zhruba 40 procent na čtyři procenta.

Významné jsou investice do lidského potenciálu v oblasti vzdělání, na něž směřuje pětina státních výdajů. Mezi roky 1966 a 1991 se zvýšila gramotnost dospělých z 69 na 83 procent a všechny děti mají v současnosti zaručeno bezplatné desetileté základní vzdělání. Středoškolské vzdělání není povinné ani bezplatné, ale vláda doufá, že investice do školství i tak pomohou z dlouhodobého hlediska omezit závislost na těžbě diamantů.

Problémy

Přes brzdu HIV se dá říct, že má Botswana v 21. století slušně „nastartováno“, ale výrazně by ji mohly zpomalit environmentální problémy – sucho a s ním spojený přerod země v poušť. Tři čtvrtiny Botswaňanů jsou totiž závislé na podzemní vodě a jen 5 % zdejšího zemědělství vystačí s vodou pocházející ze srážek. Většina zemědělství má proto podobu pěstování dobytka, jehož počty stouply mezi roky 1966–1991 z 1,7 na 5,5 milionů. Nadměrné spásání je pak příčinou rozšiřování neúrodných ploch, které se negativně projevuje třeba i v unikátním ekosystému delty Okavanga – největší vnitrozemské delty světa. Zpráva v rámci rozvojových programů OSN uvádí, že přílišné zatěžování půdy má kořeny v míře chudoby, která přes veškeré ekonomické úspěchy země dosahuje stále velmi vysoké úrovně.

STRUČNÉ DĚJINY

První lidé žijící na území Botswany byli s největší pravděpodobností křováci, kteří zde přebývají už třicet tisíc let. Pastevecké kmeny KhoiKhoi (Hotentoti) a Bantu se usazovaly mnohem později a mnohé se soustředily kolem řeky Chobe.

Nejrůznější skupiny Bantuů včetně Tswanů, kteří tvoří většinu dnešního obyvatelstva, vedle sebe v různých částích Kalahari mírumilovně žily až do osmnáctého století. Do té doby byly neurovnatelné rozepře na tomto obrovském území řešeny tak, že pokud někdo nesouhlasil s dominantní částí společenstva, on a jeho přívrženci se prostě přestěhovali o kus dál. Jenže před zhruba 200 lety byly už všechny pastviny zabrány a nebyl prostor pro další fragmentaci. Navíc se tady ve stejné době objevili Evropané, kteří expandovali z jižního cípu Afriky na sever. Na konci 19. století vypukly násilnosti mezi lidmi kmene Šona, sídlícího v Botswaně a kmeny Ndebele, které do oblasti migrovaly z pouště Kalahari. Především ale eskalovalo napětí mezi místním obyvatelstvem a Búrskými osadníky z Transvaalu.

Nepřátelství mezi Búry a obyvateli Botswany se vystupňovalo natolik, že vůdci Tswanů požádali o ochranu Brity. Tak se v březnu 1885 stal ze severní části území protektorát Bečuánsko (dnešní Botswana) a jižní teritoria připadly správě Kapské kolonie (dnešní Jihoafrické republiky). Británie pak spravovala Botswanu až do roku 1966, kdy předala správu nacionalistickému hnutí, které vzniklo v padesátých letech. Nejpodstatnější událostí nezávislé Botswany byl zřejmě objev diamantových ložisek poblíž Orapy v roce 1967. Toto minerální bohatství je kořenem velkých botswanských rezerv zahraniční měny a důvodem, proč je botswanská pula nejsilnější měnou Afriky.

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: cca 2,1 milionu, tedy přibližně stejně jako Slovinsko nebo Makedonie
Očekávaná doba dožití: 60,93 let
Prům. počet dětí: 2,54 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 11,79 z 1 000 živě narozených
Věková struktura: 34,8 % děti do 15 let, 61,4 % obyv. ve věku 15 až 64 let, jen 3,9 % obyv. je starších více než 65 let; 50 % obyvatel je mladších než 22 let
Postižených HIV: 23,9 %!
Obyvatelé měst: 61 %
Etnické složení: Tswanové 79 %, Kalangové 11 %, Basarwové 3 %, ostatní včetně bělochů
7 %;
Náboženství: křesťané 71,6 %, Badimo (tradiční náboženství Botswany) 6 %, ostatní 1,4 %, nespecifikované 0,4 %, bez vyznání 20,6 %
Úřední jazyky: setswana, angličtina
Nezaměstnanost: cca 7,5 % – poslední dostupný údaj z roku 2007
Gramotnost: 81,2 %
Obyvatelstvo žijící pod hranicí chudoby: 30,3 % – poslední dostupný údaj z roku 2003

Politika

Typ vlády: republika
Samostatnost: od 30. září 1966 (dříve protektorát Velké Británie)
Hlava státu: prezident gen. por. Seretse Khama Ian Khama (od 1. dubna 2008), prezident je zároveň šéfem vlády
Volby: prezident je volen nepřímo na pětileté období, přičemž funkci může zastávat po dvě období

Ekonomika

HDP na hlavu: 17 100 USD (odhad 2012)
Měna: pula (BWP), 1 BWP = 2.2150 Kč (září 2013)
Přírodní zdroje: diamanty, měď, nikl, sůl, uhličitan sodný (soda), potaš, uhlí, ocel, stříbro
Dovoz: potraviny, stroje, elektrická zařízení, dopravní prostředky, textil, benzin a ropné výrobky, dřevo a papír, kovy
Vývoz: diamanty, měď, nikl, soda, maso, textil

GEOGRAFIE

Rozloha: 581 730 km2, asi o 20 % větší než Španělsko, o něco menší než Ukrajina Hranice: 4 013 km, z toho 1 840 km s Jihoafrickou republikou, 1 360 km s Namibií a 813 km se Zimbabwe
Podnebí: polopouštní, s teplými zimami a horkým létem; déšť je nevyzpytatelný, ale padá v létě a po prudkých průtržích opět zavládne horko
Průměrné měsíční minimální/maximální teploty v Gaborone (°C): leden–březen 18–20/30–32, duben–červen 4–14/23–28, červenec–září 5–14/23–31, říjen–prosinec 17–18/32–33
Průměrné měsíční srážky v Gaborone (mm): leden–březen 72–96, duben–červen 5–40, červenec–září 2–15, říjen–prosinec 42–90
Přírodní rizika: periodická období velkého sucha, srpnové západní větry, které přinášejí prach a písek
Nejnižší a nejvyšší bod: soutok řek Limpopo a Shashe 513 m / Tsodilo Hills 1 489 m

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Leif Eriksson objevuje Ameriku, obraz od norského malíře Hanse Dahla (1849–1937).

Zajímavosti

Arové hyacintoví vyhledávají na zemi velké palmové ořechy, které se jim tady louskají lépe než ve větvích stromů

Příroda
Věda

Kometa Čurjumov-Gerasimenko na snímku meziplanetární sondy Rosetta

Vesmír

Německá infiltrační taktika použitá během protiútoku slavila úspěch, na snímku vilémovské kulometné družstvo

Válka
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907