Botswana: Sucho, AIDS a diamanty

Během několika desítek let se z jedné z nejchudších zemí planety stala ekonomika střední úrovně. Botswana má dnes jeden z nejvyšších hrubých národních produktů v Africe a životní standard srovnatelný například s Mexikem. Pohledy do budoucna ovšem vyvolávají smíšené pocity

30.09.2013 - Marek TeličkaAlt text

Modrá barva na vlajce představuje vodu, která je nezbytná pro zemědělství Botswany. Dva bílé a jeden černý pruh mají symbolizovat rasovou harmonii a údajně jsou inspirovány kůží zebry – národním zvířetem země

V porovnání s ostatními africkými zeměmi má Botswana velkou míru ekonomické svobody a vláda uplatňuje velmi rozumnou rozpočtovou politiku. Společně s nerostným bohatstvím, které země má, způsobily tyto faktory v letech 1966–1999 průměrný ekonomický růst plných 9 procent ročně.

Diamanty – požehnání Botswany

Přeměna Botswany v zemi relativního blahobytu byla způsobena především objevem a využitím diamantových ložisek. Diamanty jsou zodpovědné za třetinu celkového HDP, 70–80 procent exportních zisků a bezmála polovinu příjmů státní kasy. Ložiska drahých kamenů ovšem nejsou bezedná a podle odborných odhadů bude těžba ukončena zhruba za dvacet let. Navíc byla závislost země na vývozu jednoho luxusního artiklu příčinou výrazného ekonomického propadu v době nedávné světové ekonomické krize.

Botswanská vláda se proto snaží včas zaměřit pozornost i jiným směrem. Roku 2007 byly objeveny významné zásoby uranu a již minulý rok měla být zahájena těžba. Kromě toho jsou údajně v zemi pro investory zajímavá ložiska zlata, mědi a dokonce ropy. Kromě těžebního průmyslu jsou významným zdrojem růstu turistický ruch, finanční služby a zemědělství. Velkým problémem současnosti i budoucnosti je ovšem vysoká míra nemocnosti obyvatel virem HIV.

Vzdělanost proti chudobě

Odhady promořenosti HIV se různí, ale i ty nejstřízlivější zprávy uvádějí, že zhruba každý šestý Botswaňan je virem postižen a země má po Svazijsku druhé nejvyšší procento nemocných HIV na světě. Vláda se snaží s epidemií bojovat a zbraněmi jsou jí bezplatná léčba AIDS a celonárodní osvětová kampaň. Díky ní se podařilo snížit přenos nemoci z matky na dítě ze zhruba 40 procent na čtyři procenta.

Významné jsou investice do lidského potenciálu v oblasti vzdělání, na něž směřuje pětina státních výdajů. Mezi roky 1966 a 1991 se zvýšila gramotnost dospělých z 69 na 83 procent a všechny děti mají v současnosti zaručeno bezplatné desetileté základní vzdělání. Středoškolské vzdělání není povinné ani bezplatné, ale vláda doufá, že investice do školství i tak pomohou z dlouhodobého hlediska omezit závislost na těžbě diamantů.

Problémy

Přes brzdu HIV se dá říct, že má Botswana v 21. století slušně „nastartováno“, ale výrazně by ji mohly zpomalit environmentální problémy – sucho a s ním spojený přerod země v poušť. Tři čtvrtiny Botswaňanů jsou totiž závislé na podzemní vodě a jen 5 % zdejšího zemědělství vystačí s vodou pocházející ze srážek. Většina zemědělství má proto podobu pěstování dobytka, jehož počty stouply mezi roky 1966–1991 z 1,7 na 5,5 milionů. Nadměrné spásání je pak příčinou rozšiřování neúrodných ploch, které se negativně projevuje třeba i v unikátním ekosystému delty Okavanga – největší vnitrozemské delty světa. Zpráva v rámci rozvojových programů OSN uvádí, že přílišné zatěžování půdy má kořeny v míře chudoby, která přes veškeré ekonomické úspěchy země dosahuje stále velmi vysoké úrovně.

Faktum

 

Zhruba každý šestý obyvatel Botswany je nakažen virem HIV a země má druhé nejvyšší procento postižených HIV na světě

 

Víte, že?

Království slonů

Národní park Chobe na severu státu Botswana je oblast s největší koncentrací slonů na světě. Volně jich zde neustále migruje zhruba sto tisíc. Národní park Chobe leží na povodí stejnojmenné řeky - jednoho z přítoků Zambezi a oplývá velkým množstvím zvěře, která se zdržuje převážně na jejím břehu a početných ostrůvcích.

Stručné dějiny

První lidé žijící na území Botswany byli s největší pravděpodobností křováci, kteří zde přebývají už třicet tisíc let. Pastevecké kmeny KhoiKhoi (Hotentoti) a Bantu se usazovaly mnohem později a mnohé se soustředily kolem řeky Chobe. 

Nejrůznější skupiny Bantuů včetně Tswanů, kteří tvoří většinu dnešního obyvatelstva, vedle sebe v různých částích Kalahari mírumilovně žily až do osmnáctého století. Do té doby byly neurovnatelné rozepře na tomto obrovském území řešeny tak, že pokud někdo nesouhlasil s dominantní částí společenstva, on a jeho přívrženci se prostě přestěhovali o kus dál. Jenže před zhruba 200 lety byly už všechny pastviny zabrány a nebyl prostor pro další fragmentaci. Navíc se tady ve stejné době objevili Evropané, kteří expandovali z jižního cípu Afriky na sever. Na konci 19. století vypukly násilnosti mezi lidmi kmene Šona, sídlícího v Botswaně a kmeny Ndebele, které do oblasti migrovaly z pouště Kalahari. Především ale eskalovalo napětí mezi místním obyvatelstvem a Búrskými osadníky z Transvaalu. 

Nepřátelství mezi Búry a obyvateli Botswany se vystupňovalo natolik, že vůdci Tswanů požádali o ochranu Brity. Tak se v březnu 1885 stal ze severní části území protektorát Bečuánsko (dnešní Botswana) a jižní teritoria připadly správě Kapské kolonie (dnešní Jihoafrické republiky). Británie pak spravovala Botswanu až do roku 1966, kdy předala správu nacionalistickému hnutí, které vzniklo v padesátých letech. Nejpodstatnější událostí nezávislé Botswany byl zřejmě objev diamantových ložisek poblíž Orapy v roce 1967. Toto minerální bohatství je kořenem velkých botswanských rezerv zahraniční měny a důvodem, proč je botswanská pula nejsilnější měnou Afriky.

Lidé

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: cca 2,1 milionu, tedy přibližně stejně jako Slovinsko nebo Makedonie
Očekávaná doba dožití: 60,93 let
Prům. počet dětí: 2,54 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 11,79 z 1 000 živě narozených
Věková struktura: 34,8 % děti do 15 let, 61,4 % obyv. ve věku 15 až 64 let, jen 3,9 % obyv. je starších více než 65 let; 50 % obyvatel je mladších než 22 let
Postižených HIV: 23,9 %! 
Obyvatelé měst: 61 %
Etnické složení: Tswanové 79 %, Kalangové 11 %, Basarwové 3 %, ostatní včetně bělochů 
7 %;
Náboženství: křesťané 71,6 %, Badimo (tradiční náboženství Botswany) 6 %, ostatní 1,4 %, nespecifikované 0,4 %, bez vyznání 20,6 %
Úřední jazyky: setswana, angličtina
Nezaměstnanost: cca 7,5 % – poslední dostupný údaj z roku 2007
Gramotnost: 81,2 %
Obyvatelstvo žijící pod hranicí chudoby: 30,3 % – poslední dostupný údaj z roku 2003

Politika

Typ vlády: republika
Samostatnost: od 30. září 1966 (dříve protektorát Velké Británie)
Hlava státu: prezident gen. por. Seretse Khama Ian Khama (od 1. dubna 2008), prezident je zároveň šéfem vlády
Volby: prezident je volen nepřímo na pětileté období, přičemž funkci může zastávat po dvě období

Ekonomika

HDP na hlavu: 17 100 USD (odhad 2012)
Měna: pula (BWP), 1 BWP = 2.2150 Kč (září 2013)
Přírodní zdroje: diamanty, měď, nikl, sůl, uhličitan sodný (soda), potaš, uhlí, ocel, stříbro
Dovoz: potraviny, stroje, elektrická zařízení, dopravní prostředky, textil, benzin a ropné výrobky, dřevo a papír, kovy
Vývoz: diamanty, měď, nikl, soda, maso, textil

Geografie

Rozloha: 581 730 km2, asi o 20 % větší než Španělsko, o něco menší než Ukrajina Hranice: 4 013 km, z toho 1 840 km s Jihoafrickou republikou, 1 360 km s Namibií a 813 km se Zimbabwe
Podnebí: polopouštní, s teplými zimami a horkým létem; déšť je nevyzpytatelný, ale padá v létě a po prudkých průtržích opět zavládne horko
Průměrné měsíční minimální/maximální teploty v Gaborone (°C): leden–březen 18–20/30–32, duben–červen 4–14/23–28, červenec–září 5–14/23–31, říjen–prosinec 17–18/32–33
Průměrné měsíční srážky v Gaborone (mm): leden–březen 72–96, duben–červen 5–40, červenec–září 2–15, říjen–prosinec 42–90
Přírodní rizika: periodická období velkého sucha, srpnové západní větry, které přinášejí prach a písek 
Nejnižší a nejvyšší bod: soutok řek Limpopo a Shashe 513 m / Tsodilo Hills 1 489 m

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost (Svět 5/11)

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci