Kdo předešel Kryštofa Kolumba? Nová kniha o starých amerických civilizacích

Amerika byla odnepaměti navštěvována příslušníky různých národů světa. Proč ale byly zprávy o těchto cestách utajovány? A kdo vlastně jako první Ameriku objevil? Kniha ukazuje, že Kryštof Kolumbus mohl být až poslední v řadě. Autor nás uvádí do světa „zapomenutých“ námořních objevů a seznamuje nás se záhadami obestírajícími původ starých amerických civilizací.

20.07.2020 - František VrhelAutor, věnující se „tajným dějinám“ desítky let, předkládá výsledky svého zkoumání (včetně určité systemizace). Svou základní intenci, téměř jako pascalovské krédo, shrnuje v Prologu: „Chtěl jsem vytvořit knihu, jež by byla čtivým souborem všech možných názorů na danou problematiku, od těch naprosto nevyvratitelných a všeobecně uznávaných až po ty, které jsou považovány za úsměvné (…) a fantasmagorické až bláznivé (…).“ (viz s. 7).

Myslím, že tento přístup předurčuje dva základní rysy díla: zajímavost a obsažnost. Pestrost faktů i fikcí, počínaje teoriemi osídlení Ameriky, připomene takového Josého Imbelloniho, jenž toto téma pokládal za stěžejní otázku amerikanistiky.

Právě „vznik Ameriky“ je autorem velmi zdařile přiblížen, a to především poukazem na linii hrdličkovskou (versus Ameghino na amerikanistickém kongresu na La Platě) a na linii rivetovskou (volněji řečeno včetně Mendese Correiy). Perspektiva se v čase měnila, ale základní teze snad zůstaly; je to v podstatě hra allochtonie versus migrace, nebo snad admixy. Zmíněné linie se poněkud liší tematicky, první je spíše antropologická, možná archeologická, druhá pak spíše lingvistická.

Nejde však jen o pestrost, nýbrž – a možná zásadněji – o obsažnost Kalkusova díla: V jedenácti kapitolách, počínaje právě osídlením, pokračuje přes Vikingy, Asiaty nebo Sumery a končí možná kdekým, až po zcela „nepostradatelnou“ (!) Atlantidu, jež dosáhla svého apogea v I. L. Donnellym a jeho „předpotopní Atlantidě“. Úhledný a pozoruhodný hyperdifusionistický úkaz (jemuž se snad nevyrovná ani Grafton Elliot Smith): tedy původní a jediný kulturní fokus; jakási symetrická bifurkace: větev či drift mezomerický na jedné straně a drift egyptský (ten hlavní) na straně druhé. Leč sláva (etnologického) difusionismu trvala dosti, ba předkvapivě krátce; ale transformace dědictví difusionismu vyústila, potud bezprostřední důsledek, v užitečné studium klasifikace a povahy kulturních areálů. 

Tedy shrnuji: Kalkus, toť skvělá pestrost a obsažnost. Mám však pochybnost, snad jedinou, kolem výrazu „tajné dějiny“; nejde spíše o málo známé, možná zapomenuté dějiny, v nejhorším „nedostupné“, snad absolutně nedostupné po vzoru Borgesovy „laudatores temporis acti“? Anebo to, co říká argentinský autor na adresu chronologie Hindustánu a své vlastní erudice? Ale takto bychom se dostali do zbytečného kontrastu s naším autorem: Řekl bych, že ten spíše preferuje jeden výrok klasika americké literatury – Williama Faulknera: Minulost není nikdy mrtvá, dokonce není ani minulá. A tak Zdeňku Kalkusovi vděčíme, že provedl její rozsáhlé připomenutí, ne-li vzkříšení.

  • Zdroj textu

    Komerční prezentace

  • Zdroj fotografií

    Komerční prezentace


Další články v sekci