Keňa: Srdce východní Afriky

29.09.2013

Už před dvěma tisíci let začal v Keni obchod s arabským a perským světem a odtud později řídila Velká Británie svoje východoafrické kolonie. Dodnes je tato multietnická země dopravním a ekonomickým střediskem oblasti


Reklama

Už před dvěma tisíci let začal v Keni obchod s arabským a perským světem a odtud později řídila Velká Británie svoje východoafrické kolonie. Dodnes je tato multietnická země dopravním a ekonomickým střediskem oblasti

Keňa vděčí za svůj název stejnojmenné hoře, která je nejen výrazným geografickým bodem, ale také druhým nejvyšším africkým vrcholem. Jako by symbolika pojmenování předznamenala potenciál a snahu země vyniknout nad ostatními. Na cestě za prosperitou ovšem tomuto velmi mladému státu stojí několik zásadních překážek.

Problém kvalitního vzdělání

Velkým problémem, který před Keňskou vládou vyvstal velmi brzy po osamostatnění, byl nedostatek vzdělaných lidí, prohloubený odchodem evropských pracovníků spojených s koloniální administrativou. Teprve v lednu 1985 se podařilo spustit vzdělávací systém založený na osmi letech základního, čtyřech letech středoškolského a čtyřech letech vysokoškolského vzdělání. Za dobu své třicetileté existence prošel systém mnoha bouřemi. Kritice byl vystaven zejména v období, kdy se do pracovního procesu zapojovali první absolventi. Školství bylo tehdy viněno z toho, že „jede na půl plynu“ a produkuje nevzdělance.

Sami absolventi ale v průběhu let kritikům dokázali, že v tomto bodě se určitě mýlí. Jejich výborné výsledky na místních i zahraničních univerzitách nastolily úplně jiný problém – odliv chytrých hlav ze země. Především vystudovaní lékaři a učitelé často míří do zahraničí, kde nemají problém uplatnit se. Nedostatek vysokoškolských absolventů je tak stále aktuální.

Vize 2030

Keňa je v regionu východní Afriky finančním, komunikačním i dopravním centrem. Největším tahounem ekonomiky je turistický ruch, který je živen především lovci zážitků z Velké Británie a Německa. Přijíždějí sem do plážových resortů a přírodních rezervací a turistický ruch zemi ročně přinese kolem 700–800 milionů dolarů. Po službách je pro keňskou ekonomiku nejdůležitější zemědělství a teprve na třetím místě je průmysl. Ačkoli je Keňa nejprůmyslovějším státem východní Afriky, z průmyslu pochází pouze 14 % jejího HDP.

Keňská vláda má ovšem velké cíle. V roce 2007 představila plán nazvaný Vize 2030, podle nějž by se měl stát ve jmenovaném roce dostat na stejnou úroveň jako asijští ekonomičtí tygři. Otázkou je, zda je plán alespoň zčásti realistický. Zemi až příliš ovlivňují klimatické změny mezi obdobími dešťů a obdobím sucha, které mají zcela zásadní vliv i na tok příjmů ze zemědělství a turismu. Ještě větší brzdou ale určitě bude vysoká korupce, která protkává státní správu. Transparency International ovšem tvrdí, že v této oblasti došlo v nedávné době k mírnému zlepšení.

STRUČNÉ DĚJINY

Fosilní nálezy naznačují, že prapředci současných lidí žili na území Keni už před zhruba dvěma miliony let (Homo habilis a později Homo erectus).

Už od 1. století našeho letopočtu se díky blízkosti Arabského poloostrova začali na keňském pobřeží objevovat arabští obchodníci. V 8. století zde hojně vznikala perská a arabská sídla. Po dobu celého prvního tisíciletí do oblasti migrovali lidé hovořící nilótskými a bantuskými jazyky. Ti dnes tvoří tři čtvrtiny keňské populace. Mezi 6. a 9. stoletím se obyvatelé orientovali převážně na zemědělství, lov a rybolov začali zabývat mořeplavectvím. Hlavním přístavem byla Mombasa, které konkurovalo Malindi. V předkoloniálním období byla svahilská část keňského pobřeží centrem obchodu se slonovinou a otroky. Zotročeno bylo asi 90 % obyvatel podél keňského pobřeží.

Koloniální období se datuje na konec 19. století, kdy byl nejprve zřízen německý protektorát v části Zanzibaru a o pár let později oblast ovládla Britská Východoindická společnost. Při stavbě železnice z Keni do Ugandy se do země dostalo velké množství Indů.

V období 1. světové války se Britská východní Afrika a Německá východní Afrika navzdory původní snaze zachovat mír dostaly do partyzánské války. Na začátku 20. století získávali v centrální vrchovině stále více půdy evropští farmáři zaměření na pěstování kávy a čaje. V polovině 20. století žilo v zemi 80 000 bělochů, jejichž přítomnost a působení bylo místními vnímáno se stále větší nelibostí. Mezi roky 1952 a 1959 museli Britové potlačovat rozsáhlou vzpouru Mau Mau. Atmosféra v Keni byla stále víc protibritská a v roce 1957 byly uspořádány první svobodné volby. Navzdory britským nadějím zvítězila radikální strana Jomo Kenyatty, během jehož vlády byla na konci roku 1963 vyhlášen nezávislý stát.

Jako mnoho jiných mladých států, i Keňa byla podrobena zkouškám ve formě vojenských nedemokratických vlád. Obrat k lepšímu znamenaly volby v letech 1992, 1997 a zejména 2003, které byly místními i zahraničními pozorovateli uznány za skutečně svobodné a spravedlivé.

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: cca 44 milionů
Očekávaná doba dožití: 58,82 let
Prům. počet dětí: 4,38 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 53,49 z 1 000 živě narozených
Věková struktura: 42,3 % děti do 15 let, 55,1 % obyv. ve věku 15 až 64 let, jen 2,6 % obyv. je starších více než 65 let!; 50 % Keňanů je mladších než 18,8 roku!
Obyvatelé měst: 22 %
Etnické složení: Kikuju 22 %, Luhya 14 %, Kamba 11 %, Kisii 6 %, Meru 6 %, Luo 13 %, Kalendžin 12 %, ostatní africká populace 15 %, neafrická populace 1 %
Jazyky: úředním jazykem je angličtina, národní jazyk je svahilština
Náboženství: protestanti 45 %, římsko-katolická církev 33 %, muslimové 10 %, přírodní náboženství 10 %, ostatní 2 %
Nezaměstnanost: cca 40 %
Gramotnost: 85,1 %

Politika

Typ vlády: republika
Samostatnost: od 12. prosince 1963 (dříve britská kolonie)
Hlava státu: prezident Uhuru Kenyatta (od dubna 2013); prezident a premiér jsou zároveň odpovědni za vedení vlády, i když jejich úlohy nejsou jasně definovány – zatímco prezident je podle ústavy hlavou státu i šéfem vlády, vládní záležitosti řídí premiér
Volby: prezident je volen všelidovým hlasováním na pětileté období a může být zvolen i podruhé; viceprezident je jmenován prezidentem, který na základě parlamentních voleb jmenuje i premiéra

Ekonomika

HDP na hlavu: 1 800 USD (2012)
Měna: keňský šilink (KES), 100 KES – cca 22,30 Kč (září 2013)
Vývoz: čaj, zahradnické výrobky, káva, ropné výrobky, ryby, cement
Dovoz: strojní a dopravní zařízení, ropné výrobky, automobily, ocel a železo, pryskyřice a plasty
Hlavní obchodní partneři: Velká Británie, Indie, Čína, Nizozemsko, Uganda, JAR, Tanzanie, USA, Pákistán, Japonsko

GEOGRAFIE

Rozloha: 580 367 km2, téměř stejně jako Madagaskar, asi o pětinu větší než Španělsko
Hranice: 3 477 km, z toho s Ugandou 933 km, s Etiopií 861 km, s Tanzanií 769 km, se Somálskem 682 km a se Súdánem 232 km
Délka pobřeží: 536 km
Podnebí: od tropického při pobřeží až po pouštní ve vnitrozemí
Průměrné měsíční teploty v Nairobi (°C): leden–březen 17–19, duben–červen 15–18, červenec–září 15–17, říjen–prosinec 17–18
Průměrné měsíční srážky v Nairobi (mm): leden–březen 70–90, duben–červen 25–190, červenec–září 20–35, říjen–prosinec 65–190
Nejnižší a nejvyšší bod: Indický oceán 0 m / Mount Keňa 5 199 m

Reklama

  • Zdroj textu:
  • Zdroj fotografií: Shutterstock

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Potápěč, který žraloky býčí krmí, je vybaven nejen zkušenostmi, ale rovněž drátěnou košilí. (foto: Shutterstock) 

Příroda

Richard III. (1452–1485) měl drobnější skoro ženskou postavu a pohlednou tvář.

Historie

Dopadnout na polštář 

airbagy pro chodce
kdy: 2012 | omezení: pouze nižší rychlost

Airbagy se staly běžnou formou ochrany řidičů i spolujezdců, a řada automobilek se proto zamýšlela, zda by nemohly mírnit také náraz nešťastně zasaženého chodce. Během kolize se měly airbagy na kapotě nafouknout a pokrýt plochu střetu. Ačkoliv je myšlenka na první pohled nosná a snadno realizovatelná, nakonec se neujala. Vnější airbagy byly totiž účinné jen při nižších rychlostech, a pouze pokud nešťastník dopadl přímo na ně. Daleko efektivnější se ukázaly změny v umístění motoru a mřížky chladiče, které pomohly lépe usměrnit případný náraz. (foto: Profimedia)

Zajímavosti

Design orbitální stanice Voyager Space Station společnosti Orbital Assembly Corporation.

Vesmír
Revue
Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907