Okultismus, jízda na koni nebo fyzicky náročné túry. Jaké záliby měla císařovna Sisi?

Před čím Sisi utíkala ke svým zájmům a jak se její chorobná touha po kráse a štíhlé postavě podepsala na jejím zdraví? Nahlédněte do soukromí dámy, která předběhla svou dobu v nové knize Dagmar Beňakové Záliby císařovny Sisi!

25.03.2024 - Komerční prezentaceOdbornice na Sisi Dagmar Beňaková vám ve své nové knize Záliby císařovny Sisi představí její nejrůznější koníčky – jak ty notoricky známé, tak i ty, o kterých se moc nemluví a které byly pro ženy její doby neobvyklé. Dozvíte se také vše o Alžbětiných nejmilovanějších společnících – koních a psech – a zavítáte též na spiritistické seance, jichž se císařovna často účastnila. Záliby císařovny Sisi je v pořadí čtvrtá publikace Dagmar Beňakové o císařovně, vydaná v Nakladatelském domě Grada.

Od psaní básní až po šerm

Rakouská císařovna Alžběta, známá jako Sisi, je jednou z nejvíce fascinujících postav habsburské monarchie. Její široké zájmy a netradiční koníčky ovlivnily celou tehdejší společnost. Nová kniha Dagmar Beňakové s názvem Záliby císařovny Sisi přináší pohled do soukromí této výjimečné ženy, která předběhla svou dobu.

Autorčina práce zasahuje daleko za hranice obvyklého povědomí o císařovně. Představuje nejenom její běžné záliby, jako byla jízda na koni, plavání či psaní básní, ale také ty méně známé, jako sběratelství, šerm, studium cizích jazyků nebo nákupní mánii, a dokonce i účast na spiritistických seancích. Beňaková čtenáře provádí každodenním životem Sisi, od její lásky k umění až po její filozofické úvahy. Kniha zahrnuje komplexní pohled na volný čas císařovny a její záliby, které reflektují celý její životní příběh. Autorčin styl se vyznačuje detailními informacemi podanými v čtivé formě, což umožňuje čtenářům vcítit se do života císařovny jako do běžného lidského osudu. Každá kapitola je založena na pečlivém historickém výzkumu a uvádí čtenáře do kontextu doby, ve které Sisi žila.

Záliby císařovny Sisi nejsou pouhým výčtem koníčků slavné panovnice, ale komplexním portrétem ženy, která se odvážila žít podle svých vášní a představ o svobodě.

Po stopách slavné císařovny

Dagmar Beňaková se ve svých prvních dvou publikacích vydala na oblíbená místa císařovny. První díl Toulky po stopách císařovny Sisi zahrnuje oblíbená místa v jejím rodném Bavorsku, Rakousku a v Českých zemích i na Slovensku. Druhý díl Za sluncem po stopách císařovny Sisi je spojením historie se současností, úchvatné destinace jižní Evropy, severní Afriky a Orientu spjaté s touto vášnivou cestovatelkou a rebelkou. V předposlední knize, Dopisy od Sisi – Dosud nezveřejněná korespondence císařovny, se Beňakové podařilo získat povolení ke zveřejnění 24 Alžbětiných dosud nepublikovaných osobních psaní, která pocházejí z Tajného domácího archivu rodu Wittelsbachů. Díky tomu se nám osobnost a život císařovny ukazuje v úplně jiném světle.


Další články v sekci