Ve 2 300 let starém hrobě v Izraeli byla pohřbena hetéra Alexandrovy armády

Mladá žena, uložená před 2 300 lety do hrobu s bronzovým zrcadlem, byla zřejmě hetérou doprovázející vojáky Alexandra Makedonského

12.10.2023 - Stanislav MihulkaArcheologové nedávno odkryli v Izraeli pozoruhodný starověký hrob. Nachází se u cesty z Hebronu do Jeruzaléma, daleko od tehdejších sídel. Asi před 2 300 lety v něm byla uložena mladá žena ve věku 20 až 30 let. Její tělo bylo během pohřbu spáleno a popel byl následně pohřben s velmi cenným bronzovým zrcadlem a čtyřmi železnými hřeby. Účelem pohřebních artefaktů bylo bránit mrtvým návratu do světa živých.

Badatelé se domnívají, že vzhledem k okolnostem pohřbu a nalezeným předmětům jde pravděpodobně o starověkou řeckou hetéru, která doprovázela jednu z armád Alexandra Makedonského či jeho generálů, operujících v této oblasti. Pokud mají vědci pravdu, jde o první objev tohoto druhu.

Hetéra Alexandrovy armády

Starověké řecké hetéry rozhodně nebyly obyčejné prodejné děvy. Spadaly spíše do kategorie francouzských kurtizán nebo japonských gejš. Šlo o svobodné a často vzdělané společnice na úrovni, jejichž služby si mohli dovolit jen příslušníci tehdejší elity. Hetéra nalezená v hrobě v Izraeli pravděpodobně doprovázela vysoce postaveného vojenského velitele nebo úředníka helénistické administrativy, který se účastnil tažení.

Vědci mají za to, že mohlo jít o přímo o jednu z armád, jimž velel Alexandr Makedonský, případně o armádu některého z Alexandrových generálů, kteří proti sobě bojovali v sérii konfliktů souhrnně označovaných jako „Války diadochů“. Ty trvaly s krátkými přestávkami více než čtyřicet let po Alexandrově smrti v roce 323 před naším letopočtem.

TIP: Archeologové odkryli v Izraeli krvavě rudý legionářský amfiteátr

Dobové historické záznamy uvádějí, že hetéry tehdy skutečně doprovázely vojáky Alexandra Makedonského. Manželky vojáků se tažení neúčastnily a zůstávaly doma. Hetéry svým klientům poskytovaly nejen sexuální služby. Ovládaly také umění konverzace, uměly zpívat, tančit a hrát na hudební nástroj a některé jevily zájem o filozofii. Malá část z nich udělala štěstí v podobě výhodného sňatku, většina těchto žen ale nedopadla dobře – odkvétaly při svém řemesle a obvykle končívaly v bídě.


Další články v sekci