Lze předvídat sebevraždy? Jako efektivní se jeví spolupráce lékařů a umělé inteligence

Pro předpověď rizika sebevražedného chování se nejvíce osvědčuje spojení klasického přístupu v kombinaci se zcela moderními postupy

18.05.2022 - Stanislav MihulkaVe Spojených státech jsou sebevraždy na vzestupu už celou generaci. V současné době zemře každoročně z vlastního rozhodnutí 14 Američanů ze 100 tisíc. Sebevražda je tím pádem 10. nejčastější příčinou úmrtí v USA. V řadě dalších zemí to není o mnoho lepší. Vědci a lékaři se snaží vyvíjet postupy, s nimiž by bylo možné sebevraždy efektivně předpovídat, což otevírá prostor pro účinnou prevenci.

V předpovídání sebevražedného jednání se uplatňují klasické i zcela moderní metody. Colin Walsh z americké Vanderbiltovy univerzity a jeho kolegové nedávno porovnali úspěšnost předpovídání dokonané sebevraždy či sebevražedných myšlenek tradičními pohovory, umělou inteligencí a jejich kombinací.

Předpověď sebevraždy

V případě pohovorů badatelé využili dotazníkové hodnocení podle škály C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale). Zároveň použili umělou inteligenci „Vanderbilt Suicide Attempt and Ideation Likelihood“ (VSAIL), kterou jejich tým vyvinul v roce 2019. Tato inteligence běží „tiše“ na pozadí a v reálném čase kontroluje elektronické zdravotní záznamy velkého množství lidí, přičemž v nich hledá a vyhodnocuje potenciální rizika sebevraždy.

Výzkum byl založen na záznamech více než 120 tisíc pacientů, pořízených v průběhu 15 měsíců v letech 2019 a 2020. V této skupině bylo zaznamenáno 3 126 případů sebevražedných myšlenek a 514 pokusů o sebevraždu. Z výsledků studie vyplývá, že nejúspěšnější je předpovídání sebevražd na základě kombinace umělé inteligence a tradičních pohovorů s dotazníky.

TIP: Sebevraždy nejčastěji páchají lidé tvůrčích profesí. Nejméně učitelé a knihovníci

Tento experiment je unikátní v tom, že ověřil přínos kombinace realtimové umělé inteligence a pohovorů s pacienty pro odhadování rizika sebevražedného chování u pacientů,“ uvádí Walsh. Výzkum podle badatelů přispěje k zlepšení předpovědí rizika sebevražd v klinické praxi.


Další články v sekci