Dost bylo bezpilotního létání: Americká letiště testují protidronový systém AUDS

Před obranným systémem AUDS si nemůže být jistý žádný dron

02.06.2016 - Stanislav MihulkaExistují dobré důvody pro to, aby byl vzdušný prostor kolem letišť uzavřený. S tím, jak roste počet dronů mezi lidmi, je ale stále obtížnější letiště uhlídat.

Americké úřady se snaží co nejvíce zamezit pronikání dronů k letištím. Součástí jejich snah je i testování protidronového zařízení na vybraných letištích v USA.

Americká Federální letecká správa FAA prověřuje funkčnost systému Anti-UAV Defence System (AUDS) skupiny britských společností,mezi něž patří Blighter Surveillance Systems, Chess Dynamics a Enterprise Control System.

AUDS dovede zachytit dron až ve vzdálenosti 10 kilometrů, sledovat ho denními nebo nočními kamerami a nakonec zásahem 4 wattového směrovaného paprsku vyřadit rádiovou komunikaci dronu. Celý obranný zásah zabere několik sekund a operátor může ovládnout řízení dronu a bezpečně s ním přistát mimo zakázanou zónu kolem letiště.

TIP: Obranný systém proti dronům vyřídí drony rádiovým paprskem

Systém AUDS pracuje dnem i nocí, za každého počasí, a neruší přístroje na letišti. V USA přitom hlásí více něž 100 pozorování dronů v těsné blízkosti letišť a letadel měsíčně.

  • Zdroj textu

    Blighter Surveillance Systems, FAA

  • Zdroj fotografií

    Chess Dynamics


Další články v sekci