Hodnoty karcinogenního ethylenoxidu překračují v louisianské „rakovinové aleji“ bezpečný limit tisíckrát

Hladina nebezpečného ethylenoxidu na některých místech „rakovinové aleje“ mezi městy New Orleans a Baton Rouge, více než tisíckrát překračuje bezpečné limity.

18.06.2024 - Stanislav MihulkaMezi dvěma největšími městy americké Louisiany – New Orleans a Baton Rouge, se táhne 137 kilometrů dlouhá oblast, kde se nachází neuvěřitelných více než 200 petrochemických závodů a rafinerií. Toto relativně malé území je zodpovědné za asi 25 procent petrochemické produkce USA.

Zmíněná oblast je nechvalně známá jako „rakovinová alej“ (Cancer Alley) a jde o velmi přiléhavé označení. Počet případů rakoviny a dalších závažných zdravotních problémů zde nápadně převyšuje obvyklé hodnoty ve Spojených státech. Není to žádná záhada. Petrochemický průmysl vypouští značné množství znečisťujících a často i zdraví nebezpečných látek.

Zamoření ethylenoxidem

Potvrzuje to i nedávný výzkum odborníků americké Univerzity Johnse Hopkinse, které vedl Peter DeCarlo. Pomocí dvou vozidel, která byla vybavena každé jiným vysoce citlivým systémem pro detekci ethylenoxidu, proměřili v únoru 2023 koncentraci tohoto velmi problematického plynu ve zmíněné „rakovinné aleji.“ Podrobnosti o svých zjištěních vědci zveřejnili v odborném časopisu Environmental Science & Technology.

Ethylenoxid (oxiran), což je vlastně nejjednodušší epoxid, má rozsáhlé využití v průmyslu. Jde ale o problematickou a velice nebezpečnou reaktivní látku. Je nesmírně hořlavý a výbušný a uplatňuje se dokonce v termobarických zbraních. Zároveň je velice toxický a jde o prokázaný karcinogen.

DeCarlův tým zjistil, že na řadě míst zkoumaného území ethylenoxid vyskytuje v alarmujících koncentracích, které více než tisícinásobně překračují hodnoty považované za bezpečné. Pro vědce šlo o šokující zjištění. V „rakovinové aleji“ se vyskytuje celá řada toxických látek a kancerogenů, které nepochybně působí na zdraví obyvatel, extrémně vysoké naměřené hladiny ethylenoxidu ale byly překvapením i pro zkušené badatele.


Další články v sekci