Nová studie: Život v blízkosti ropné rafinerie zvyšuje riziko mozkové mrtvice

Bydlení v oblasti dotčené ropným průmyslem sebou nese zdravotní rizika. Ukázala to nová studie ze Spojených států

10.09.2022 - Stanislav MihulkaPřestože se svět postupně stále více odklání od fosilních paliv, tyto suroviny stále hrají významnou roli coby zdroj energie a suroviny pro průmysl. Jejich těžba, zpracování a použití ale přináší řadu problémů, které ne vždy souvisejí s oteplováním planety. Potvrzuje to i tým amerických a jihokorejských vědců, kteří zkoumali vliv ropných rafinerií na zdraví obyvatel.

Badatelé se zaměřili na výskyt případů mozkové mrtvice u lidí, žijících v blízkosti ropných rafinerií. Výzkum, zveřejněný v recenzovaném vědeckém čtvrtletníku Environmental Research Letters, probíhal v sedmi jižních státech USA – v Alabamě, Mississippi, Louisianě, Arkansasu, Texasu, Novém Mexiku a Oklahomě. Badatelé přitom brali v úvahu i další faktory, které mohly ovlivňovat výskyt mozkové mrtvice a zdraví obyvatel.

Ropa škodí zdraví

Ukázalo se, že lidé, kteří dlouhodobě žijí v okruhu do pěti kilometrů od ropné rafinerie, jsou vystaveni podstatně vyššímu riziku mrtvice. Konkrétní hodnoty se lišily stát od státu, v průměru ale život v blízkosti ropné rafinerie zvyšuje výskyt mozkové mrtvice o 5,6 procent, což není u podobných dat úplně málo.

V současnosti je vliv geografického rozložení ekonomických sektorů a s nimi souvisejících chemických látek na lidské zdraví stále málo prozkoumaný,uvádí vedoucí výzkumu Honghyok Kim z Illinoiské univerzity v Chicagu. „V případě ropného průmyslu to zahrnuje přítomnost směsí znečisťujících látek, které se mohou nacházet v okolním vzduchu, půdě i pitné vodě obytných oblastí.

Výsledky výzkumu by mohly mít dopad na prevenci tohoto onemocnění a s ní související politiku na různých úrovních. Zároveň se ukazuje, že nepříznivé zdravotní důsledky ropného průmyslu se týkají především chudších vrstev obyvatelstva. Tito lidé jsou nuceni žít v blízkosti rafinerií, především kvůli práci, a také kvůli obvykle nižším nákladům na živobytí.


Další články v sekci