Jak probíhají srážky galaxií?

Srážky galaxií představují velmi dlouhodobý proces, a ne vždy musejí skončit splynutím hvězdných ostrovů. Nejde tedy o kolize v pravém slova smyslu.

11.05.2024 - Michal ŠvandaObecně hovoříme o jevu, kdy se dvě nebo více galaxií ocitají dostatečně blízko, aby se mohly navzájem ovlivňovat svými gravitačními poli. Průběh a výsledek srážky pak závisí na hmotnosti, rychlosti a náměrném úhlu. Obvykle lze pozorovat několik fází, přičemž v jednotlivých případech nemusejí být přítomny všechny. Ostrovy se k sobě nejprve přiblíží a gravitace druhého z nich začne rušivě působit na hvězdy a plyn. Následkem bývá deformace tvaru, neboť gravitační rušení vychyluje stálice a mlhoviny z jejich běžných trajektorií.

Dostanou-li se k sobě galaxie opravdu blízko, mohou gravitačně interagovat přímo jednotlivé hvězdy a oblaka plynu. Ovšem zatímco stálice fyzicky kolidují jen zřídka, plynná mračna se naopak srážejí běžně, načež se velice často zažehne nová hvězdotvorba. Nakonec se ostrovy spojí do jednoho většího objektu, nejčastěji eliptického. Ve finále mohou splynout i centrální supermasivní černé díry, což bývá zdrojem gigantických gravitačních vln. Celkově trvá popsaný proces miliony až miliardy let.


Další články v sekci