Nejen blboun nejapný: Vlivem lidské činnosti již vyhynulo téměř 1 500 druhů ptáků

Vlivem lidské činnosti již ze Země zmizeli mnozí živočichové. Podle nového výzkumu vyhynulo během moderní historie mimo jiné na 1 430 druhů ptáků – tedy dvakrát víc, než se dosud předpokládalo.

20.03.2024 - Barbora JelínkováK uvedenému výpočtu použili vědci statistické modelování, přičemž zohlednili známé druhy i ty, které vymřely dřív, než je zoologie stihla popsat. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Communications zmizelo za posledních 130 tisíc let téměř 12 % všech ptačích druhů. Za jejich zánik mohl ve většině případů člověk, a to zejména na izolovaných ostrovech v Atlantiku a Tichomoří, kam zavlekl nepůvodní druhy jako krysy, prasata či psy. Invazní zvířata konkurovala lokálnímu ptactvu v boji o potravu nebo napadala jeho hnízda a požírala vejce. Další riziko pak spočívalo v civilizačních vlivech včetně odlesňování, nadměrného lovu či požárů, jež změnily charakter původní krajiny.

Co zjistil počítač?

„Víme, že jsme přišli o ikonické ptáky jako dodo, ale chtěli jsme získat lepší odhad vymírání, o kterém jsme nevěděli,“ uvedl pro deník Guardian spoluautor studie Rob Cooke z britského Centre for Ecology and Hydrology. První písemné záznamy o pozorování živočišných druhů se datují k roku 1500. Podrobnější informace o zvířecích obyvatelích zeměkoule před uvedeným letopočtem mohou odborníci získat z fosilií, což jim ovšem poskytuje pouze neúplný obraz – ptačí kosti jsou totiž duté a snadno se rozpadají. Zkamenělé kostry opeřenců se tak dochovaly jen za ojedinělých okolností, takže vědci dospěli k závěru, že skutečný počet vyhynulých druhů bude ve skutečnosti vyšší než odhadovaných 640. Pomocí počítačového modelu pak upřesnili, že šlo o dalších 790 dosud neznámých druhů, z nichž pouze 50 vyhynulo z přirozených příčin a na zbytku nesli vinu lidé.

Nové hrozby

Největší škody člověk napáchal v Tichomoří: Podle studie připadá na pacifický region 61 % všech vymírajících ptáků a 70 % z těch neidentifikovaných. Evropští kolonizátoři přispěli k vymizení asi 570 druhů, což podle vědců představuje téměř stonásobek rychlosti přirozeného vymírání. Jak upozorňuje spoluautor studie biolog Sören Faurby, „mělo to pravděpodobně také kaskádové škodlivé účinky na ekosystémy, protože ptáci hrají zásadní roli při opylování a šíření semen“.

V důsledku procesu započatého před staletími se navíc ocitli v ohrožení i dnešní ptáci, kteří čelí rovněž novým hrozbám – včetně změny klimatu a znečištění životního prostředí. Odhaduje se, že jen z přírody Severní Ameriky zmizelo od roku 1970 na 2,9 miliardy ptačích jedinců, což představuje pokles populace zhruba o třetinu. Kromě toho by podle dřívějšího modelování mohlo v příštích stovkách let vinou člověka vyhynout dalších 700 druhů opeřenců. 


Další články v sekci