Reklama

Reklama

Katové vlastního lidu: 5 největších vrahů historie

23.1.2016 - Vilém Koubek
Páchat zlo ve jménu vlastního národa je relativně snadné, uvědomělí občané se za vás často a rádi postaví. Jenže co když svou bezohlednost nasměrujete proti domovině? Následujících pět tyranů se nebálo vztáhnout ruku ani na vlastní lidi, a to opravdu ve velkém
Mao Ce-tung

U moci: 1949–1976
Počet obětí: asi 65 milionů

Mao Ce-tung

Podle průzkumů veřejného mínění z roku 2013 si 85 % Číňanů myslí, že Maovy zásluhy převažují nad jeho chybami.

Mao Ce-tungův strach z intelektuálů stál život více než 46 tisíc vzdělanců. K jeho nejděsivějším a nejkrvavějším činům však paradoxně patří kolektivizace zemědělství – tzv. velký skok kupředu. Plán se totiž opíral o klamné informace o agrárních výnosech a navíc stavěl na zcela devastujících rozhodnutích, kvůli nimž se například úrodné čajové plantáže měnily v rýžová pole. Jako důsledek bezohledných postupů tak v Číně vypukl nejhorší lidmi vyvolaný hladomor v historii: podle některých odhadů zemřelo mezi roky 1959 a 1962 až 40 milionů obyvatel země.

Výčet vůdcových obětí tím ani zdaleka nekončí, přesto zůstává Mao nejopěvovanější postavou čínské komunistické strany.

Stránky

Reklama