Nejtenčí elektrické drátky světa vyrobili z kousíčků diamantů a atomů mědi

Extrémně jemné elektrické nanodrátky by mohly nalézt velmi široké uplatnění

28.12.2016 - Stanislav MihulkaFyzici ze Stanfordu vynalezli nejtenčí elektrické drátky na světě. Mají průměr jenom pár atomů a k jejich konstrukci badatelé použili nepatrné kousky diamantů. Aby je bylo možné vidět pouhým okem, musí jich být pohromadě desítky tisíc.

Základní stavební jednotky těchto nanodrátků se vlastně vyskytují v ropných směsích. Ve Stanfordu je izolovali, připojili k nim atomy síry a pak i ionty mědi, a nakonec je poskládali k sobě pomocí přitažlivých van der Waalsových sil, které vznikají na základě fyzikálních vlastností molekul. Stejné síly umožňují gekonům lézt po skle.

TIP: Nová látka s nanotechnologií vyrábí a zároveň uchovává energii

Takto vytvořené nanodrátky, v nichž vodič tvoří atomy mědi a izolační vrstvu základní stavební jednotky diamantů, by se mohly uplatnit v nositelné elektronice, optoelektronice nebo třeba v nových typech supravodivých materiálů.

  • Zdroj textu

    SLAC / Stanford University, Nature Materials

  • Zdroj fotografií

    Stanford University / SLAC


Další články v sekci