Skutečně doporučila Marie Antoinetta svým poddaným jíst koláče?

Historii píší vítězové! Okřídlený výrok, který je mimochodem chybně připisován Winstonu Churchillovi, zjevně platil už za francouzské revoluce. A nutno dodat – ke škodě odkazu Marie Antoinetty

15.04.2021 - Stanislav MihulkaMarie Antoinetta se narodila jako nejmladší dcera Marie Terezie. Od čtrnácti let pobývala na francouzském královském dvoře, kde se v necelých dvaceti letech stala královnou. Její nepříliš šťastnou vládu ukončila francouzská revoluce, která ji nakonec ve věku třiceti sedmi let přivedla pod gilotinu. 

Poddaní vnímali Marii Antoinettu jako sobeckou osobu, která se zajímá jen o svůj prospěch. Její rozmařilý životní styl přiživil nenávist lidu vůči monarchii. Marii Antoinettě se mimo jiné tradičně připisuje výrok v reakci na hladovění obyvatelstva „Ať jedí koláče“ (v angličtině ještě extrémněji „Let them eat cake“), který má ilustrovat její rozmařilost a naprosté odtržení od reality francouzského lidu. Řekla to ale královna doopravdy?

Co řekla královna?

Velmi pravděpodobně nikoliv. V originále má její věta znít „Qu'ils mangent de la brioche“, což by se mělo překládat jako „Ať jedí briošky“, čili sladké pečivo podobné mazanci. Jak ovšem uvádí Denise Maior-Barron z americké Claremont Graduate University, ve skutečnosti neexistuje žádný doklad, že by královna něco takového kdy řekla

TIP: Skandální Madame Deficit: Čím si Marie Antoinetta znepřátelila Francii?

Vše nasvědčuje tomu, že se tento nelichotivý výrok začal připisovat Marii Antoinettě až dlouho po její smrti, během třetí francouzské republiky v letech 1870 až 1940. Republikánský režim, který úspěšně sesadil Napoleona III, věnoval hodně úsilí propagandistické kampani, cílené proti symbolům monarchie. A její obětí se zřejmě stal i odkaz Marie Antoinetty, která byla vykreslena jako nelidské monstrum...


Další články v sekci