Srí Lanka: Kapka v Indickém oceánu

Historie ostrova Srí Lanka je už několik tisíc let výrazně ovlivněna spory mezi většinovými Sinhálci a menšinovými Tamily. Přes nedávno skončenou občanskou válku mezi těmito etniky si však uchovává mnohé z původního kouzla

23.05.2013Alt text

Po získání nezávislosti byl na vlajce pouze zlatý lev s mečem na červeném podkladě. Vlajka se ale nelíbila muslimským a tamilským minoritám, proto byl v roce 1951 přidán zelený (muslimský) a oranžový (tamilský) pruh

Ostrov Srí Lanka má tvar kapky stékající z jihu Indického subkontinentu. Na severovýchodě je propojen souvislým pásem mělčin a ostrůvků – tzv. Adamovým mostem – s jihoindickým Ráméšvaramem.

Nesnášenlivost stará tisíce let

Hlavní problémy Srí Lanky už po 2 000 let pocházejí z neshod mezi dvěma nejpočetnějšími etnickými skupinami žijícími na ostrově – Sinhálci a Tamily. Sinhálci pravděpodobně přišli z oblasti Bengálského zálivu a první zmínky o sinhálském království na Srí Lance pocházejí již z 6. století př. n. l. Sinhálců jsou na ostrově tři čtvrtiny. Tamilové migrují na Srí Lanku z jižní Indie již po několik tisíc let. Většinou jsou to hinduisté, v menším počtu potom muslimové. Jsou soustředěni především na severu země, v okolí města Jaffna, což je tamilské centrum nedaleko Adamova mostu.

Obě etnické skupiny mají naprosto odlišný jazyk a náboženství, což jsou kořeny většiny nesvárů. V roce 1983 konflikt mezi sinhálskou buddhistickou většinou a tamilskou hinduistickou menšinou dokonce přerostl v občanskou válku, která s různou intenzitou trvala přes 26 let. Tamilové byli po tvrdých bojích konečně poraženi srílanskou armádou dne 17. května 2009, nicméně vztahy jsou zde stále napjaté.

Islám a lidé lesa

Další početnou skupinou jsou muslimové, kteří jsou soustředěni především na jižním pobřeží. Islám sem dovezli arabští objevitelé a mořeplavci, část muslimské populace migrovala z indonéské Jávy.

Kuriózním etnikem jsou prapůvodní obyvatelé Veddové. První zmínky o nich pocházejí z roku 500 př. n. l. Sami si říkají „lidé lesa“ a dodnes nesplynuli s ostatními etniky ostrova. Dají se přirovnat k severoamerickým Indiánům – mají své území, kde mohou lovit zvěř bez omezení a žít tradičním způsobem životem.

Divocí sloni a otisk všech bohů

Ostrov má velké přírodní bohatství přičemž nejznámějším a největším zástupcem velkých savců je slon asijský. V současnosti na Srí Lance žije přes 2 500 divokých a kolem 500 domestikovaných slonů. Ke každodennímu pořádku obyvatel vesnic přilehlých k souvislým pásům lesa patří boj s divokými slony, kteří si zvykli rabovat rýžová pole. Často dochází i ke střetům, při kterých ztrácejí životy jak lidé, tak zvířata.

Oficiálním hlavním městem je Kotte, kde sice již sídlí parlament, ale většina státních institucí je dosud v Colombu. Ve skutečnosti je Kotte jedním z předměstí Colomba a většinou není považováno za samostatné město. Velmi důležité město je Kandy, bývalé sídlo sinhálských králů ležící v centrální vrchovině. Sjíždějí se sem buddhisté z celého světa, protože v Chrámu Zlatého zubu je podle legendy uložena skutečný Buddhův zub. Obdobně důležitým náboženským místem je vrchol Adamovy hory (2 224 m n. m.), kde je otištěno ve skále velké chodidlo. Křesťané věří, že jde o stopu Adama, buddhisté otisk uctívají jako stopu Buddhy. Hinduisté tvrdí, že zde stanul Kršna a muslimové jsou přesvědčeni, že jde o pozůstatek někdejší přítomnosti Alláha.

Faktum

 

Ke každodennímu programu vesnic přilehlých k souvislým pásům lesa patří boj s divokými slony, kteří si zvykli rabovat rýžová pole

 

Víte, že?

Pevnost Sigiriya

 Turisty hojně navštěvovaná pevnost Sigiriya nebyla v historii pouhou pevností, ale skutečným uměleckým dílem. Najdete v ní slavné malby tzv. nadoblačných dívek v kryté galerii asi v polovině cesty na skálu. Do dnešních dnů se jich dochovalo jen 22, bývalo jich však až 500. Jsou to jediné nenáboženské staré malby na Srí Lance a pravděpodobně zachycují podoby místních služek.

Stručné dějiny

O prehistorii Srí Lanky je známo jen málo. První fakta, spadající ovšem z větší míry do oblasti legend, mluví o sinhálském králi Vidžájovi, který kolem 6. století př. n. l. přivedl ze severozápadní Indie na ostrov svůj lid. První přistěhovalci zřejmě vyznávali hinduismus, ale už v 1. století našeho letopočtu získal status státního náboženství tehdy relativně mladý buddhismus.

Už od 4. století se datuje nesmiřitelnost mezi Sinhálci a Tamily. Druzí jmenovaní se na ostrov začali dostávat ve 3. století a už o sto let později se pokusili dobýt jeho severní oblasti. Na několik let se jim dokonce podařilo zmocnit se tehdejšího královského města Anuradhaputry. O nadvládu nad ostrovem usilovali po následující staletí králové z jihu Indie. Sinhálský stát se stále potýkal s problémy a invaze Tamilů ve 13. století jej srazila na kolena. Sinhálci se přesunuli do centrální části ostrova a později na západ, Tamilové založili svůj stát na severu. Nesmiřitelnosti částí ostrova využili v na konci 16. století Portugalci, kterým se podařilo podřídit si většinu území a později byli sami vytlačeni Holanďany.

Na konci 18. století přišli na Cejlon, jak se ostrovu tehdy říkalo, Britové a učinili z něj část svého impéria. Na přelomu 19. a 20. století zde začalo vznikat národněosvobozenecké hnutí a po druhé světové válce se Cejlon osamostatnil. Moc získali většinoví Sinhálci, kteří nejdříve omezili Tamily jazykovým zákonem neuznávajícím Tamilštinu jako úřední jazyk, a později dokonce došlo k pogromům. Tamilové se dlouhou dobu pokoušeli dosáhnout svých práv nenásilně, ale postupně se radikalizovali, což v roce 1983 vedlo až k občanské válce, jež skončila teprve loni.

Lidé

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: cca 21,5 milionu (stejně jako Austrálie)
Očekávaná doba dožití: 75,14 let
Prům. počet dětí: 1,99 na jednu ženu
Kojenecká úmrtnost: 18,57 z 1 000 živě narozených
Věková struktura: 23,9 % děti do 15 let, 68 % obyv. ve věku 15 až 64 let, jen 8,1 % obyv. se dožívá více než 65 let a polovina obyvatel Srí Lanky je mladší než 31 let
Etnické složení: Sinhálci 73,8 %, Moorové (arabského původu) 7 %, indičtí Tamilové 4,6 %, srílanští Tamilové 3,9 %, ostatní 0,5 %, nespecifikováno 10 %
Úřední jazyky: sinhálština a tamilština, angličtina funguje jako dorozumívací jazyk obdobně jako v Indii
Náboženství: buddhisté 69,1 %, muslimové 7,6 %, hinduisté 7,1 %, křesťané 6,2 %, nespecifikováno 10 %
Nezaměstnanost: 6,2 %
Gramotnost: 90,7 %

Politika

Typ vlády: republika
Samostatnost: od 4. února 1948, dříve britská kolonie
Hlava státu: prezident Mahinda Rajapaksa (od 19. listopadu 2005); prezident je jak hlavou státu, tak šéfem vlády, premiér Ratnasiri Wickremanayake zastává v zásadě ceremoniální pozici
Volby: kabinet je jmenován prezidentem po poradě s premiérem; prezident volen všeobecným hlasováním na šestileté období (další volby mají být v roce 2016)

Ekonomika

Navzdory brutální občanské válce (mezi roky 1983–2009) HDP státu posledních 10 let roste každoročně o 5 %. Asi 1,5 milionu Srílančanů pracuje v zahraničí a posílají domů každoročně kolem tří miliard USD. Globální finanční krize posledních let nicméně téměř srazila zemi na kolena.
HDP na hlavu: cca 6 300 USD (odhad 2012)
Měna: srílanská rupie (LKR); 1 USD = cca 114 srílanských rupií; 1 Kč = cca 6 sr. rupií
Vývoz: textil a oděvy, čaj a koření, diamanty, smaragdy, rubíny, výrobky z kokosu, guma, ryby
Dovoz: textilní vlákna, nerostné produkty, ropa, potraviny, stroje a dopravní technika

Geografie

Rozloha: 65 610 km2, tedy skoro stejně jako Litva nebo Lotyšsko, o málo víc než 4/5 ČR; Délka pobřeží: 1 340 km
Podnebí: tropické monzunové, na severovýchodě je monzunové období mezi prosincem a březnem, na jihozápadě od června do října
Průměrné teploty: Colombo/Nuwara Eliya – celoročně jsou velmi vyrovnané, měsíční průměr je cca 25–27/14–16 °C, přičemž maxima nevybíhají ani na jednu stranu více než 5/7 °C od průměru
Průměrné měsíční srážky: Colombo/Nuwara Eliya – leden–březen 70–150/40–170, duben–červen 220–370/110–280, červenec–září 110–160/190–300, listopad–prosinec 150–350/200–270 
Nejnižší a nejvyšší bod: Indický oceán 0 m / Pidurutalagala 2 524 m


Další články v sekci