Reklama


české země

Císař Rudolf II. podepsal v roce 1609 dokument, který do značné míry zrovnoprávňoval katolíky, luterány a kalvinisty.

16. 01. 2018

Nejčtenejší


<p>Během dlouhého půstu před velikonocemi se pojídaly ryby z&nbsp;panských rybníků, především kapři a štiky</p>

06. 02. 2017

<p>Petr Vok netušil, že právě on bude poslední nadějí pokračování prastarého rodu, i proto část svého mladého života prohýřil ve světských radovánkách</p>

03. 02. 2017

<p>Ke svlažení hrdla sloužilo víno a pivo</p>

01. 02. 2017


Reklama

<p>Václav II. byl panovníkem, jehož skutečný význam není mnohdy plně doceněn</p>

31. 01. 2017

<p>Obraz Řeznický stánek od Pietera Aertsena z&nbsp;roku 1551</p>

27. 01. 2017

<p>Jindřich I. Ptáčník se podle pověsti dozvěděl o své volbě králem na lovu ptáků</p>

25. 01. 2017

<p>Zduřeniny v&nbsp;oblasti třísel před lékaři zatajil, zřejmě z&nbsp;obavy před hanbou. Co by mu na to řekly lazebnice a nastávající manželka?</p>

23. 01. 2017

<p>Anna z&nbsp;Foix byla Vladislavovou třetí manželkou a osudovou láskou</p>

18. 01. 2017

<p>Anežka byla ještě za svého života považována za svatou ženu a časem se začaly objevovat legendy popisující její skutky a zázraky</p>

15. 01. 2017

Reklama

<p>Právě plakáty Muchu proslavily</p>

15. 01. 2017

<p>V&nbsp;Mnichově se mu vlastně dostává prvního výtvarného vzdělání i uznání ze strany učitelů i spolužáků</p>

14. 01. 2017

<p>Za Karlovy vlády dosáhly České země nebývalého rozkvětu i ohromné mezinárodní prestiže&nbsp;</p>

13. 01. 2017

<p>Přípitkem se na panských sídlech vítaly i vzácné návštěvy</p>

06. 01. 2017

<p class="Normln1">Po těžké porážce stavovského povstání nezbyla odbojné části šlechty v podstatě žádná reálná moc</p>

04. 01. 2017

<p>Nerostné bohatství na území dnešní České republiky bylo intenzivně využíváno již v&nbsp;dávných dobách</p>

03. 01. 2017

Stránky

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907