Reklama

Reklama

Velká Británie: Ostrovy s hrdou tradicí

3.10.2013 - Marek Telička
Z někdejšího koloniálního panství, které představovalo největší světovou říši v dějinách, zůstalo už jen málo. Velká Británie je ovšem stále zemí živoucích tradic, národní hrdosti a nezanedbatelné mezinárodní síly
Tower Bridge
Anglická krajina
Budova parlamentu
Hrad Dunstanburgh
Britka v kostýmu

Velká Británie

Vlajce Velké Británie se říká „Union Jack“ a její současná podoba se datuje od roku 1801. Skládá se z červeného kříže patrona Anglie svatého Jiří a z rovněž červeného diagonálního kříže svatého Patrika, patrona Irska. Bílý diagonální kříž na pozadí představuje symbol svatého Ondřeje, který je patronem Skotska. Wales je s Anglií spojen již od roku 1535, ale na standartě reprezentován není

Převážná část Velké Británie (zkráceně Británie), jejíž celý oficiální název zní Spojené království Velké Británie a Severního Irska, se rozkládá na ostrově Velká Británie – největším z Britských ostrovů. Po indonéské Jávě a japonském Honšú jde o třetí nejlidnatější ostrov světa. Žije zde většina (asi 62 milionů) z obyvatel Spojeného království.

Domácí cizina i vzdálený domov

Ostrov Velká Británie je obklopen asi tisíci dalšími ostrovy a ostrůvky, z nichž většina patří pod britskou správu. Výjimku tvoří větší část Irska a rovněž tzv. dependence – normanské ostrovy Jersey a Guernsey a ostrov Man. Ty mají vlastní zákonodárné sbory, britská vláda je ovšem zodpovědná za otázky jejich obrany a zahraniční politiky.

Jakýmsi protikladem dependencí jsou zámořská území, jež tvoří pozůstatek Britského impéria, které dříve zahrnovalo skoro čtvrtinu světové souše. Jde o oblasti, jejichž obyvatelé vyjádřili v období rozpadu říše vůli zůstat její součástí. Nejznámější z nich jsou Bermudy, Kajmanské ostrovy a Falklandy.

Budoucnost bez Skotska?

Británie se stala první industrializovanou zemí světa a v průběhu 19. a 20. století byla vůdčí ekonomickou mocností. Z někdejší síly stále ještě hodně zůstalo a stát dodnes představuje šestou největší ekonomiku podle nominálního HDP. 

Propracovaný systém zemědělství zaměstnává jen 2 % pracovních sil, ale přitom zabezpečuje 60 % domácích potřeb. Stát má velké zásoby uhlí, ropy a zemního plynu, které se však postupně tenčí. V důsledku globální finanční krize navíc země dodnes zažívá náročné období. Koaliční vláda přijala přísná opatření směřující ke snížení vysokého rozpočtového schodku a znovu se zvažuje možnost osamostatnění Skotska, o němž rozhodne referendum v roce 2014.

Supervelmoc přistěhovalců

Historickou váhu Velké Británie lze dodnes vedle ekonomiky ještě mnohem více sledovat v oblasti diplomacie. Stát je stále považován za supervelmoc, navíc za jednu z pěti, které disponují jaderným arzenálem. Na výzbroj vydává Británie 2,3– 2,6 % celkového HDP, tedy po USA, Číně a Rusku nejvíc na světě. Udržuje vojenské posádky a základny například v Bruneji, Belize, Kanadě, na Kypru nebo v Keni.

Stále si také udržuje pověst blahobytné země, která přitahuje přistěhovalce. Při sčítání lidu v roce 2010 se ukázalo, že 11,3 % britské populace (sedm milionů lidí) představují přistěhovalci narození v cizině.

Foto, ilustrace: 
Shutterstock

Reklama