Hubnutí za úplatu: Finanční pobídky pomohly obézním mužům zhubnout

Mohla by finanční pobídka pomoci obézním lidem zhubnout? Experiment s 585 britskými muži ukazuje, že finanční motivace skutečně může vést snížení tělesné hmotnosti.

19.05.2024 - Stanislav MihulkaPeníze představují jednu z nejúčinnějších motivačních strategií. Zda to platí i v oblasti hubnutí se pokusila ověřit v pozoruhodném experimentu profesorka Pat Hoddinottová, z výzkumného oddělení pro ošetřovatelství, porodní asistenci a příbuzné zdravotnické obory při univerzitě ve Stirlingu.

„Behaviorální ekonomické teorie tvrdí, že hrozba finanční ztráty je více motivující než vidina zisku. Ne každý si ale může dovolit riskovat vlastní peníze, v rámci našeho experimentu jsme proto zvolili strategii, která využívá dotační pobídky,“ vysvětluje Hoddinottová.

Hubnutí za úplatu

Experimentu se zúčastnilo celkem 585 mužů z Belfastu, Bristolu a Glasgow, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI) přesahoval hodnotu 30, což bývá hodnoceno jako obezita prvního stupně. Badatelé účastníky experimentu rozdělili do tří skupin. První skupina (196) byla motivovaná nejen finančně ale i pomocí povzbuzujících SMS zpráv, druhá skupina (194) dostávala pouze povzbuzující zprávy a poslední část účastníků (195) představovala kontrolní skupinu. Finanční motivace zahrnovala vložení 400 liber (zhruba 10 tisíc Kč) na účet, kde dotyčnému zůstaly, pokud splnil plán hubnutí. Ten spočíval ve snížení hmotnosti alespoň o 10 % a udržení snížené hmotnosti po dobu 12 měsíců.

Jak vyplývá z výsledků recenzovaného výzkumu, které v těchto dnech zveřejnil odborný časopis JAMA, motivace finanční pobídkou společně s povzbuzujícími textovkami vedla u mužů ke snížení tělesné hmotnosti o 5 %. Muži motivovaní jen pomocí zpráv zhubli 3 % své původní hmotnosti, zatímco muži z kontrolní skupiny o pouhé 1 %.

Badatelé přiznávají, že jejich studie má určitá omezení. Experiment například nezkoumal, zda si lidé motivovaní tímto způsobem udrželi nižší tělesnou váhu i v po skončení experimentu a jisté zkreslení mohla přinést i skutečnost, že se experiment týkal pouze obézních mužů.

Na druhou stranu se ale zdá, že kombinace relativně malých finančních pobídek dokáže přimět lidi ke statisticky průkaznému poklesu tělesné hmotnosti. Léčba obezity a stavů souvisejících s obezitou přitom stojí miliardy dolarů ročně. Odhaduje se, že jen ve Spojených státech v roce 2005 dosahovaly výdaje na zdravotní péči související s obezitou 190 miliard dolarů. Na individuální úrovni se uvádí, že výdaje na zdravotní péči obézních lidí jsou o 42 % až 150 % vyšší než u lidí s normální hmotností. V Česku jsou náklady na léčbu nemocí spojených s obezitou odhadovány na více než 38 miliard korun ročně. 


Další články v sekci