Kadidlo, myrha a Svatá země: Izraelský farmář se pokouší vzkřísit biblické rostliny

Na písčitých a slaných březích Mrtvého moře kdysi vyrůstaly rostliny, které provoněly historii: Pálili je v chrámech i v královských palácích. Dny jejich největší slávy již minuly, přesto se je jistý izraelský farmář pokouší vzkřísit přesně v místě, odkud kdysi proudily na celý Blízký východ

13.03.2017 - Ruth EglashováGuy Erlich je pokrokový izraelský farmář, ovšem nikoliv v tom smyslu, jak byste si asi představovali. Místo aby vyvíjel nové plodiny nebo výkonné biotechnologie, věnuje se projektu, který má oživit dávné dědictví a přinést zpět vzácné rostliny zmíněné v Bibli: kadidlo a myrhu

Na své farmě v kibucu Almog na západním břehu Jordánu, co by kamenem dohodil od palestinského Jericha a několik kilometrů od Mrtvého moře, pěstuje Guy rostliny, jež se kdysi používaly při výrobě svatých pomazání, parfémů a medicín. Kadidlo a myrha, společně se zlatem, jsou navždy spojeny s vánočním příběhem o třech králích a darech pro malého Ježíška. Betlém je vzdálený pouhých třicet kilometrů. 

Legendární balzám

Zatímco kadidlo přežilo, myrha po pádu římského impéria téměř úplně vymizela. Myrhovník, jehož extrakt se používal k výrobě exotických parfémů a balzamovacích olejů, se kdysi pěstoval na březích Mrtvého moře, kde bibličtí Hebrejci pracovali na polích a zahradách. Ačkoliv byly různé druhy této rostliny, vědecky známé jako Commiphora, roztroušeny po mnoha místech Blízkého východu, Asie, Afriky i obou Amerik, průmysl navázaný na myrhu ve Svaté zemi definitivně zanikl. 

To se však změnilo před devíti lety, kdy se Erlich dozvěděl o legendárním „balzámu z Gileadu“ (Commiphora gileadensis)o druhu myrhy, který je aromatičtější než všechny ostatní. Kdysi byl v místě hojně rozšířen a sloužil k výrobě léků a k vykuřování v dobách, kdy ještě stával druhý židovský chrám, před dvěma tisíci lety. „Snažil jsem se najít nějaký obchodní projekt. A při jedné rodinné návštěvě u Mrtvého moře mi došlo, že tohle je přesně to, co hledám,“ svěřil se Erlich.

Ohrožené stromy

Během let, kdy rostlinu neúnavně hledal, jej někteří označovali za blázna. Potom Guy zjistil, že jistý botanik propašoval jeden kus balzámu z Gileadu ze Saúdské Arábie a vzorek se nějak dostal do jeruzalémských botanických zahrad. V chladném městském vzduchu se však stromu nedařilo. Odeslali jej tedy do Institutu environmentálních studií v Aravě, v pouštní oblasti na jihu Izraele. A tam se ho pokusila oživit Elaine Soloweyová, vedoucí Ústavu ekologického zemědělství a expertka na biblické rostliny. 

„Tyto stromy byly kdysi tak důležité, že se zde zastavovaly karavany, aby nakoupily produkty, jež se z nich vyráběly – ať už olej, nebo surovou pryskyřici,“ vysvětlila doktorka Soloweyová. „Zmíněné rostliny se kdysi velmi intenzivně využívaly v lékařství, a vlastně se používají dodnes. Například kadidlo má silné protizánětlivé účinky a pomáhá při léčbě rakoviny.“

Dnes jsou ovšem tyto stromy ohroženy. V zemích jako Jemen a Somálsko, kde rostou ve velkých počtech, je farmáři vytěžují příliš a o jejich obnovu se moc nestarají. Rostliny však mají jen omezenou schopnost zaklíčit samovolně a bez pomoci člověka se obnovovat nedokážou. Jak uvádí doktorka Soloweyová: „Guy tyto rostliny zase oživuje a rozšiřuje, a my tak můžeme znovu zkoumat prastaré formy léků, ke kterým neexistuje vhodná moderní alternativa.“ 

Jedna jediná rostlina

Když se Erlich se Soloweyovou před devíti lety spojil, dala mu jen jedinou malou rostlinku. Ta se ovšem stala zárodečnou buňkou jeho současného byznysu. Dnes má Guy asi tisíc stromů myrhy a k tomu další druhy: například blízce příbuzný kadidlovník, který se – jak název napovídá – užívá k výrobě kadidla. Na jeho rozlehlé farmě však najdete i další biblické rostliny.

Erlichova půda na okraji kibucu leží ve vlhkém a prašném údolí Jordánu, velmi nízko pod úrovní mořské hladiny. Země je tam písčitá a slaná právě kvůli vlivu Mrtvého moře. Guy pracuje sám, námezdní síla je prý příliš drahá. Pokud nepočítáme místo, které pojmenoval Kadidlová hora, je jeho plantáž zatím osázená spíš řídce. Před dvěma lety vysadil stovky kadidlovníků a myrhovníků, kterým se nyní daří. 

Erlich v kibucu provozuje také turistické centrum, kde prezentuje svoje pokroky. Když provádí reportéry okolo rostlin, mluví o nich jako o „svém týmu“. Padá z něj záplava botanických termínů a názvů, zatímco vysvětluje, které rostliny přivezl z Mexika a které z Ománu, Jemenu, Indie či Somálska. 

Ačkoliv jsou kadidlo a myrha příbuzné, jejich podoba se liší. Myrhovník má plno ostnů a kožnaté listy a vytéká z něj čistá míza, jež následně utváří načervenalé krystaly. Kadidlovník se víc podobá stromu, jeho míza je mléčně zabarvená a po zaschnutí tvoří bílé „perly“. Při pálení vydávají obě rostliny silnou vůni, jež může přecházet od pižma až po citrusy. 

Tisíce let tradice

Původním Erlichovým záměrem bylo sice vydělat peníze, ale nyní své pěstitelské úsilí vidí spíš jako snahu o sjednocování lidí. „Tyto rostliny jsou posvátné pro židy, křesťany i muslimy,“ vysvětluje. Někteří prý věří, že myrha popsaná v příběhu o třech králích byla ve skutečnosti posvátným olejem používaným nejvyššími židovskými kněžími k pomazání vládců Izraele. A jak Guy doplňuje, muslimové produkty těchto rostlin stále používají k léčení.

Jenže už samotné umístění jeho farmy – na palestinských územích okupovaných izraelskou armádou, kde se jakékoliv budování považuje podle mezinárodního práva za ilegální – jeho snu o míru mezi Židy a Palestinci příliš nepřeje. Jeho práce přitahuje pozornost lidí, kteří se snaží znovu vybudovat třetí chrám v místě, kde stávaly dva předchozí, rozbořené. Dnes se tam však nachází mešita al-Aksá, považovaná za třetí nejposvátnější místo islámu. Právě zastánci vzniku nového židovského chrámu prý silně pošilhávají po Erlichově balzámu z Gileadu. 

Rabín Chaim Richman, ředitel Chrámového institutu, který se propagaci výstavby věnuje, objasnil hodnotu zmíněné rostliny: Podle něj byl balzám téměř jistě jednou z ingrediencí, jež se kdysi pálily na posvátném místě. A právě vykuřování chrámu považuje židovská tradice za nejcennější část služby Bohu. Erlich přiznává: „Nejsem zbožný člověk, ale jsem rád, že můžu přinést něco z minulosti. Tisíce lidí užívaly tuto rostlinu po tisíce let. Něco na ní být musí.“

Jak získat vůni

Myrha i kadidlo se ze stromů získávají podobným způsobem – nařezáním kůry. Míza se nechává vytékat asi 14 dní, poté se seškrábe a až 12 týdnů plně tvrdne. Produkt lze následně pálit či jej využít v lékařství nebo v kosmetice: Najemno nadrcený materiál se smíchá s alkoholem, případně se rozpouští ve vonných olejích.

  • Zdroj textu

    The Washington Post

  • Zdroj fotografií

    The Washington Post, Wikipedie, Profimedia


Další články v sekci