Vítězní Habsburkové: Jak se rakouský rod dostal k české koruně

Psal se rok 1526, Ludvík Jagellonský zahynul u Moháče a český trůn byl prázdný

21.06.2016 - Jan R. HrdinaBylo zapotřebí zvolit nového krále. Uchazečů bylo hned několik: polský král Zikmund I. Starý, bavorští Wittelsbachové, dokonce i významní čeští šlechtici Vojtěch z Pernštejna a Zdeněk Lev z Rožmitálu. Volba ale nakonec padla na rakouského arcivévodu Ferdinanda Habsburského, bratra císaře Karla V.

Pod žezlem Habsburků

Mladý Ferdinand českým stavům slíbil mnohé. Že zaplatí polovinu astronomického královského dluhu 300 000 zlatých, že bude sídlit v Praze, že neporuší stavovská práva nebo že bude respektovat náboženskou svobodu... Ze slibů nesplnil téměř nic, naopak se jako zastánce absolutistické moci dostal do ostrého sporu se šlechtou i městy.

Přestože s českými zeměmi nikdy příliš nesouzněl a jeho hlavním zájmem byla integrace habsburských držav, budiž mu přičteno k dobru, že pro Čechy vymohl na Tridentském koncilu výjimku pro přijímání pod obojí a že přece jen po nějakou dobu sídlil v Praze, kde nechal zbudovat krásný renesanční letohrádek Belveder. Cesta k provinčnosti a začlenění českého království do habsburské monarchie byla nicméně započata. 

  • Zdroj textu

    Živá historie 7/2012

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci