Co jste opravdu za člověka? Vyzkoušejte si osobnostní MBTI test

Carl Gustav Jung rozdělil osobnosti lidí do několika kategorií. Na základě tohoto zaškatulkování Isabel Briggsová Myersová vytvořila osobnostní test, který odborníci využívají dodnes

24.12.2020 - Markéta GajdošováTouha někam patřit provází lidi od dob, co jsou lidmi. Stejně jako touha zařadit ostatní do škatulek a tím si mezilidské vztahy zjednodušit. Proto mají někteří lidé tak rádi horoskopy a jiní osobnostní testy od těch zábavných typu „jaká filmová postava jste“ až po psychologické, které ve své praxi využívají nejen psychologové, ale například také personalisté.

Jedním z nejoblíbenějších testů tohoto druhu je MBTI neboli Myers-Briggs Type Indicator. Lidi rozděluje do šestnácti osobnostních kategorií založených na studiích temperamentu Carla Gustava Junga, rozšířených o další specifikace jednotlivých osobností Isabel Briggsovou Myersovou.

Čtyři základní rysy

Osobnostní test MBTI rozděluje lidi podle jejich přístupu a jednání v konkrétních situacích. Vyhodnocení typu se skládá ze čtyř písmen, která představují nejvýraznější rysy člověka a jeho způsob přístupu ke vstřebávání informací, rozhodování a chování se ve společnosti.

Testování nejčastěji probíhá formou dotazníku, který obsahuje důkladně vybudovaný soubor otázek na lidské jednání v každodenních situacích. 

Metodika MBTI rozlišuje lidi podle čtyř základních osobnostních rysů: Introverze (I) versus Extroverze (E), Smysly (S) versus Intuice (N), Myšlení (T) versus Cítění (F) a Usuzování (J) versus Vnímání (P). Každý člověk má podle této teorie čtyři dominantní rysy (vždy jeden z protikladů), které dohromady vypovídají o jeho osobnosti, kariérních předpokladech, ale také jednání v rámci milostných a obecně mezilidských vztahů. 

Rodinná posedlost

Metodika MBTI je nejpoužívanější a nejstudovanější systém osobnostního zařazení. Dnešní podoba tohoto systému je prací především Isabel Briggsové Myersové, která mu zasvětila celý svůj život. Jeho základ vytvořila už její matka Katharine Cooková Briggsová, pedagožka, která jako první vyvinula testovací metodu, jež měla dětem pomoci určit, jakým směrem se vydat po kariérní stránce, a tím jim zajistit spokojený život.

K prvnímu zásadnímu přelomu však došlo, až když se k ní ve studiu osobností přidala právě Isabel. Tu začala tato metodika zajímat poté, co se seznámila se svým budoucím manželem, jenž ji fascinoval svou odlišností od ostatních lidí, které znala. Isabela byla podle své budoucí typologie téměř dokonalým protikladem svého manžela. O něco později, kolem roku 1920, objevila Katharine Jungovu knihu „Psychologické typy“, od které se výzkum obou žen odrazil a dalších deset let intenzivně pokračoval.

Každému, co jeho jest

Dalším milníkem se pro Isabel a rozvoj MBTI stala druhá světová válka. Isabel frustroval pohled na lidi, kteří chtěli pomáhat válečnému úsilí, ale vybírali si úkoly jdoucí proti jejich přirozenosti. Věřila, že by typologie mohla těmto lidem práci usnadnit a především zefektivnit. To se jí podařilo, když si její práce všiml jistý Edward Hay, který pracoval na úřadě pro správu cen, kde se podílel na řešení problémů s řízením a provozem. Právě Hay tehdy Isabelu pověřil, aby mu pomocí svého „testu na třídění lidí“ pomohla. 

TIP: Osobnost vepsaná do skvrn: Jak funguje Rorschachův test a co na vás prozradí?

Po Isabelině smrti nad MBTI převzala záštitu její dlouhodobá přítelkyně Mary McCaulley. Respektovaná doktorka se specializací na klinickou psychologii viděla v typologii cenný nástroj a bojovala za jeho uznání v oficiálních kruzích, což se jí nakonec podařilo, a právě díky ní je dnes MBTI natolik rozšířeno. 

Poznejte svůj osobnostní typ

MBTI rozděluje osobnost podle osobnostních rysů. Názvy některých osobnostních specifik mohou být zavádějící – pokud se v MBTI mluví například o myšlení, nemyslí se tím inteligence, pouze proces, který hraje v určitých situacích svou roli. S inteligencí přitom nemusí mít společného vůbec nic. Jednotlivé rysy jsou po dvojicích rozděleny do skupin podle čtyř kritérií. Abyste získali přesnější představu o tom, do které škatulky spadáte, můžete si udělat některý z testů volně dostupných na internetu, např. www.16personalities.com/cs/osobnostni-test, nebo managementmania.com případně testosobnosti.zarohem.cz.

Tyto testy jsou pouze orientační, pokud byste však chtěli zkusit oficiální variantu v angličtině, zaplatíte za ni 50 $ (zhruba 1 000 Kč). Najdete ji na www.mbtionline.com/TaketheMBTI.


Kritický pohled

Odpůrci MBTI nejčastěji používají argument, že se jedná o nevědeckou metodu, kterou vytvořili lidé s nedostatečným formálním vzděláním v oboru, a navíc ji založili na základě již tenkrát kontroverzní teorie. Další argument používaný kritiky je, že několik miliard lidí nelze rozdělit do pouhých šestnácti osobnostních typů, a MBTI tak není o nic lepší než rozdělování osobnostních typů podle měsíce narození. Tento názor však opomíjí fakt, že správně sestavený test MBTI rozlišuje, nakolik je který osobnostní rys vyvinutý, a podle toho osobnostní typy rozděluje dále. Testování může být problematické také v tom, že inteligentní respondent dokáže odhadnout směřování otázky a následně se stylizovat do požadované role.


Další články v sekci