Archeologové odkrývají Lundenwic, dávný saský Londýn ze 7. století

Nedávné vykopávky v oblasti Trafalgarského náměstí odhalily doposud neznámou část centra saského města Lundenwic, předchůdce dnešního Londýna, z raného středověku.

04.03.2024 - Stanislav MihulkaŘímské město Londinium, první známý předchůdce dnešního Londýna, bylo založeno krátce před rokem 50 našeho letopočtu. Na rozdíl od mnoha římských měst v Evropě a Asii nevzniklo Londinium v místě předchozího osídlení místními obyvateli, ale bylo vybudováno na zelené louce. Během zániku původní Římské říše význam Londinia upadal a v 5. století bylo opuštěno.

Po příchodu Sasů vzniklo v 7. století našeho letopočtu západně od původního Londinia saské město Lundenwic, původně jako obchodní stanice na Temži. Dnes jsou pozůstatky tohoto dávného města překryty zástavbou Londýna z různých období historie. Přesto je ale archeologové mají občas příležitost zkoumat, když v Londýně probíhají stavební práce.

Vykopávky raného středověku v Londýně

Archeologové týmu „Archaeology South-East“ Londýnské univerzity nedávno prozkoumali nově objevené pozůstatky města Lundenwic, na které narazili dělníci během rekonstrukce londýnské Národní galerie, která se nachází na Trafalgarském náměstí. Jde o ohniště, různé jámy a další nálezy, které ukazují, že Lundenwic byl mnohem větší, než si odborníci původně mysleli.

Radiokarbonové datování objeveného ohniště určilo jeho původ do doby mezi lety 659 až 774. Archeologové kromě toho objevili řadu dalších nálezů z mladších období, včetně zdí, které zřejmě pocházejí ze 17. nebo 18. století. Londýn je doslova bezedná pokladnice zajímavých archeologických nálezů.

Důkazy, které jsme objevili, ukazují, že se centrum města Lundenwic rozprostíralo na větší ploše a dál západním směrem, než jsme si původně mysleli,“ potvrzuje archeolog Stephen White z týmu Archaeology South-East, který vedl vykopávky. „Mimo jiné jsme rádi, že můžeme sdílet tyto nové objevy s dalšími, především mladými Londýňany.“ 


Další články v sekci