Intimní život pruhovaných: Rozdílná výbava hřebců zebry Grévyho a zebry stepní

Rodinný život zebry Grévyho a zebry stepní se na první pohled neliší. Skupinu klisen můžeme zastihnout s jedním hřebcem, a pokud je některá z nich v říji, hřebec se všemožně uchází o její přízeň a pokouší se s ní spářit. V pozadí milostných hrátek je však u obou druhů zeber naprosto odlišná situace.

14.06.2024 - Jaroslav Petr



Klisny zebry stepní (Equus quagga) vytvářejí stálou skupinu, jakýsi uzavřený dámský klub, který drží pohromadě a nové členky přijímá jen nerad. Samice setrvávají na jednom místě v areálu ovládaném jediným hřebcem. Ten panuje skupině klisen podobně jako paša harému a klisny jsou mu věrné.

Naproti tomu dospělé klisny zebry Grévyho (Equus grevyi) tvoří dočasné, velmi proměnlivé skupiny, které se potulují po rozsáhlém území. Během jediného dne mohou projít areály až čtyř různých hřebců a není tedy výjimkou, když klisna během říje vystřídá celou řadu nápadníků. O nějaké věrnosti se vůbec nedá mluvit.

Jakmile ovšem klisna zebry Grévyho porodí hříbě, je s toulkami konec. „Svobodné“ klisny často urazí na cestě od jednoho zdroje vody k druhému velké vzdálenosti, ale mládě by tak dlouhé přesuny nezvládlo. Matka se proto „přihlásí k trvalému pobytu“ v rajónu jediného hřebce. Drží se s mládětem u napajedla a zůstává věrná „domácímu pánovi“. Pokud přijde do říje, páří se výhradně s tímto hřebcem. Klisna se ovšem neusadí natrvalo. Jakmile její mládě odroste, připojí se matka ke skupině klisen a opět se vydá na toulky. Střídání životních stylů – usedlého a kočovného – je pro klisny zebry Grévyho ideální životní strategií.

Ve válce spermií

Podívejme se na situaci z hlediska druhého pohlaví. Hřebci zebry Grévyho si navzájem konkurují, i když se nemusí vůbec potkat. Soupeří na dálku o to, kdo se stane otcem hříbat přelétavých klisen. Jejich „zbraní“ jsou varlata a sperma. Čím častěji se hřebec při krátké návštěvě stáda klisen stihne s říjnou samicí spářit a čím více spermií přitom vpraví do jejího pohlavního traktu, tím větší je šance, že právě jeho spermie oplodní vajíčko a hřebec se stane otcem mláděte.

Evoluce vybavila hřebce zebry Grévyho pro tuto „válku spermií“ skutečně impozantně. Hmotnost varlat hřebce vážícího kolem čtyř metráků přesahuje jeden kilogram. Hřebec zebry stepní tolik spermií nepotřebuje, protože klisny jsou mu věrné. Váží o něco méně, kolem tří metráků. Varlata má ale ve srovnání se svým příbuzným maličká. Mají hmotnost pouhých 140 gramů.


Další články v sekci