Konec mýtu? Bonobové nejsou tak mírumilovní, jak jsme si mysleli

Pozorování skupin bonobů a šimpanzů prozradilo, že ve střetech jsou bonobové ve skutečnosti agresivnějším druhem.

15.04.2024 - Stanislav MihulkaŠimpanzi bonobové (Pan paniscus), kteří jsou spolu se šimpanzi učenlivými (Pan troglodytes) našimi nejbližšími zvířecími příbuznými, mají pověst prostopášných lidoopů, kteří se místo konfliktů raději věnují zábavě a „volné lásce“. Nový výzkum ale ukazuje, že jsme si do chování bonobů spíše promítali své představy, které tak úplně neodpovídají skutečnosti. Nedávné pozorování obou šimpanzích druhů totiž ukázalo, že bonobům je agrese mnohem bližší, než jsme se domnívali.

Antropoložka Maud Mouginotová z francouzské University v Toulouse a její spolupracovníci sledovali tři skupiny bonobů, které žijí v rezervaci Kokolopori v Konžské demokratické republice a dvě skupiny šimpanzů z národního parku Gombe v Tanzanii. Soustředili na 12 bonobů a 14 šimpanzů z těchto skupin a detailně je sledovali celé dny, především pokud šlo o jejich střety s ostatními.

Agresivní lidoopi

Badatelé sledovali, jak často vybraní bonobové a šimpanzi vyvolávají agresi a s kým. Také si všímali, zda agresivní střet zahrnoval šťouchance či rvačku, anebo zda proběhl bez fyzického kontaktu. Výsledky výzkumu agresivity primátů v těchto dnech uveřejnil vědecký časopis Current Biology.

Mouginotová s kolegy s překvapením zjistili, že samci bonobů jsou ve skutečnosti agresivnější než šimpanzi. Bonobové se zúčastnili agresivních střetů 2,8krát častěji než šimpanzi a třikrát častěji střetů, v nichž došlo na fyzický kontakt. Bylo to jak v případě konfliktů mezi samci, i pokud jde o agresi samic vůči samcům. Jen agrese samců vůči samicím jsou častější u šimpanzů. Neznamená to, že by bonobové byli násilnická monstra, pozorování ale ukazuje, že naše představy o jejich naprosté mírumilovnosti byly přinejmenším přehnané.

TIP: Pomoc i nevraživost mezi šimpanzi: Šokující pohostinnost bonobů

Proč jsme vlastně považovali bonoby za mnohem méně agresivní než šimpanze? Podle badatelů je to zřejmě minimálně z části kvůli tomu, že šimpanzi tvoří koalice, v nichž jsou pak agresivní na ostatní. Dalším pozoruhodným výstupem výzkumu týmu Mouginotové je, že u bonobů i u šimpanzů jsou reprodukčně úspěšnější agresivní samci. Samci s nejvyšší mírou kontaktní agrese zplodili zhruba 80 procent potomků. 


Další články v sekci